• Nombre de visites :
  • 1296
  • 27/5/2011
  • Date :

Kadın ve Evlilikteki Özgürlüğü

kadın ve evlilikteki özgürlüğü

Anne ve babalar dikkat etmelidir ki eş seçimi değerli İslâm’ın buyurduğu önemli şartlar eşliğinde evlenmek isteyen çocuğun kendisine aittir. Anne ve baba evlilik işinde kızlarını istemedikleri bir kimseyle evlendirme hakkına sahip değillerdir. Hakeza anne ve baba kızını beğenmediği bir kimseyle evlendiremez. Onlar eş seçiminde hak tarafından özgürlüğe ve bağımsızlığa sahiptirler. Çok önemli bir rivayette de evlilik hususunda seçim özgürlüğüne şöyle işaret edilmiştir.

İbn-i Ebi Ya’fur şöyle diyor: “İmam Sadık’a (a.s) şöyle arz ettim: “Ben evlilik için bir eş seçtim. Anne ve babam ise başka birini seçtiler. Ne yapmam gerekir? ” İmam (a.s) şöyle buyurdu: “Senin sevdiğini seç. Anne ve babanın seçtiğini ise bırak.” [1]

Şia’nın büyük taklit mercisinin ilmihalinde şöyle okumaktayız:

“Eğer kız için uygun bir eş bulunur ve şer’i ve örfi açıdan kendisine denk olan bu kimseyle evlenmek ister de babası veya büyük babası buna engel olur ve sıkı davranırlarsa bu durumda onların izni gerekli değildir.” [2]

O halde erkek kendisine denk gördüğü bir kızı ve kız da kendisine denk gördüğü bir erkeği seçebilir. Bu konuda anne ve babanın rızayeti gerekli değildir. İslâm’ın izni ve rızayetiyle evlenebilir.

Anne ve babanın kız ve çocukların evliliği hususunda kabilesel ve sınıfsal isteklerini heva ve heveslerini hayata geçirmemek gerekir. Zira İslâm’da zorbalık haramdır. Zorbalığı kabul etmek de aynı şekilde haramdır.

“İki astarla yılanın iğnesi altında uyumak,

İki sırtla karıncanın iğnesinin üzerinde yürümek,

Zahmet ve zorlukla bedeni yağlayıp,

Arıların kovanının içine girmek,

Titreme ve ateş arasında yaralı bir bedenle,

Kışın tuzlu suyun altına girmek,

Dağa sütunsuz ve kılavuzsuz,

Geceleyin iki gözü kör yürümek,

Bana göre binlerce defa daha iyidir,

Arpa boyu zorbalık yükü altına girmekten.” [3]

Kadın ve erkek meşru iş seçimi hususunda da özgür ve bağımsızdır. İşlerinin ürünü ise onların kendisine aittir. Onların gelirleri üzerindeki malikiyeti meşru malikiyettir. Kadın, erkeğin izni dışında onun malı üzerinde hiçbir hakka sahip değildir; erkek de kadının izni olmaksızın onun malına karışamaz. Ayrıca kadın ve erkeğin bağımsızlığının hayatın tüm boyutlarında korunması gerektiğine dikkat da edelim.

“Ey Meryem! Allah seni seçip temizledi. Âlemlerin Kadınlarından seni üstün kıldı.” (Âl-i İmrân/42)


[1]- Bihar, c. 103, s. 235

[2]- Risale-i Tevzih’ul-Mesail, Ayetullah Fazıl Lenkerani, s. 418, 2236. mesele

[3]- Melik’uş Şuera, Bihar

Kadının Erkeğin Yaşantısındaki Etkisi

Aile ocağında kadın hakları 3

Kadın Hakkındaki Sapkınlıklara İslâm’ın Cevabı 4

Kadının rengi 4

Kadınlar, Dikkat!

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)