• Nombre de visites :
  • 1040
  • 15/5/2011
  • Date :

Haydar Baba -3

haydar baba

19.

          Heyder Baba kendin güni batanda

          Uşaglarun şamın yeyüp yatanda

          Ay bulutdan çıhup gaş göz atanda            

Bizden de bir sen onlara gisse de

          Gissemizde çohlı gem ü güsse de     

20.

          Garı nene gece nağıl deyende

          Külek galhıp gap-bacanı döyende

          Gurd geçinin şengülisin yeyende           

Men gayıdıp bir de uşag oleydim

          Bir gül açıp ondan sora soleydim           

          21.

          Emme Can'ın bal bellesin yeyerdim

          Sondan durup üs donumı geyerdim

          Bahçalarda tiringini deyerdim            

Ay özümü o ezdiren günlerim

          Ağaç minip at gezdiren günlerim            

22.            

          Heçi hala çayda paltar yuvardı

          Memmed Sadıg damlarını suvardı

          Heç bilmezdik dağdı daşdı duvardı            

Her yan geldi şıllag atup aşardıg

          Allah ne hoş gemsiz gemsiz yaşardıg

          23.

          Şeyhelislam münacatı deyerdi

          Meşed Rehim lebbadeni geyerdi

          Meşdaceli bozbaşları yeyerdi           

Biz hoşudug heyrat olsun toy olsun

          Ferg elemez her nolacah goy olsun            

          24.

          Melik Niyaz verendilin salardı

          Atın çapup geygacıdan çalardı

          Gırğı tekin gedik başın alardı            

Dolayıya gızlar açıp pencere

          Pencerelerde ne de gözel menzere

          25.

          Heyder baba kendin toyun tutanda

          Gız-gelinler hena pilte satanda

          Bey geline damnan alma atanda            

Menim de o gızlarında gözüm var

          Aşıgların sazlarında sözüm var            

          26.

          Heyder Baba bulahların yarpızi

          Bostanların gülbeseri garpuzi

          Çerçilerin ağ nebatı sakgızi            

İndi devar damağımda dad verer

          İtgin geden günlerimden yad verer            

          27.

          Bayramıdı gece guşı ohurdi

          Adahlı gız bey corabın tohurdı

          Herkes şalın bir bacadan sohurdi            

Ay ne güzel gaydadı şal sallamag

          Bey şalına bayramlığın bağlamag   

28.

          Şal istedim men de övde ağladım

          Bir şal alıp tez belime bağladım

          Gulamgile gaşdım şalı salladım          

Fatma hala mene corab bağladı

          Han nenemi yada salıp ağladı

29.

          Heyder Baba Mirzemmed'in bahçasi

          Bahçaların turşa-şirin alçasi

          Gelinlerin düzmelerin tahçasi            

Hey düzüler gözlerimin refinde

          Heyme vurar hatireler sefinde            

          30.

          Bayram olup gızıl palçıg ezeller

          Nakgış vurup otagları bezeller

          Tahçalara düzmeleri düzeller            

Gız-gelinin fındıgçası henası

          Heveslener anası gaynanası            

          31.

          Bakiçinün sözi sovı kağızi

          İneklerün bulaması ağızi

          Çerşenbenin girdekanı mövizi            

Gızlar diyer: ‘atıl matıl çerşenbe

          Ayna tekin behtim açıl çerşenbe'       

32.

          Yumurtanı göyçek gülli boyardıg

          Çakgışdırup sınanların soyardıg

          Oynamahdan birce meger doyardıg            

Eli mene yaşıl aşıg vererdi

          İrza mene novruz güli dererdi            

          33.

          Novruz Eli hermende vel sürerdi

          Gahdan yenüp küleşlerin kürerdi

          Dağdan da bir çoban iti hürerdi            

Onda gördün ulah ayah sahladi

          Dağa bahıp gulahların şahladi            

          34.

          Ahşam başı nahırınan gelende

          Goduhları çekip vurardıg bende

          Nahır keçip gedip yetende kende           

Heyvanları çilpah minüp govardıg

          Söz çıhseydi sine gerip sovardıg      

35.

          Yaz gecesi çayda sular şarıldar

          Daş geyeler selde aşıp harıldar

          Garanlıgda gurdın gözi parıldar            

İtler gördün gurdı seçip ulaşdı

          Gurd da gördün galhıp gedikten aşdı


Haydar Baba -2

Haydar Baba -1

Fars Şiir ve Edebiyatı Günü

Yalan Dünya

Şehriyar

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)