• Nombre de visites :
  • 1605
  • 14/5/2011
  • Date :

Haydar Baba -2

haydar baba

          3.

          Bayram yeli çardahları yıhanda

          Novruz güli gar çiçeği çıhanda

          Ağ bulutlar köyneklerin sıhanda           

Bizden de bir yad eliyen sağ olsun

          Dertlerimiz goy dikelsin dağ olsun            

          4.

          Heyder Baba gün daluvı dağlasın

          Üzün gülsün bulahların ağlasın

          Uşahların bir deste gül bağlasın           

Yel gelende ver getirsin bu yana

          Belke menim yatmış behtim oyana            

          5.

          Heyder Baba senin üzün ağ olsun

          Dört bir yanın bulağ olsun bağ olsun

          Bizden sora senin başun sağ olsun            

Dünya gazov-geder ölüm itimdi

          Dünya boyı oğulsuzdı yetimdi

6.

Heyder Baba yolum sennen kec oldı

          Ömrim keçdi gelemmedim gec oldı

          Heç bilmedim gözellerin nec oldı            

Bilmez idim döngeler var dönüm var

          İtginlik var ayrılık var ölüm var            

          7.

          Heyder Baba igit emek itirmez

          Ömür keçer efsus bere bitirmez

          Namerd olan ömri başa yetirmez            

Biz de vallah unutmarıg sizleri

          Göremmesek helal edin bizleri       

8.

          Heyder Baba Mir Ejder seslenende

          Kend içine sesden küyden düşende

          Aşıg Rüstem sazın dillerinde            

Yadındadı ne hövlesek gaçardım

          Guşlar tekin ganad çalıp uçardım            

          9.

          Şengülava yurdı aşıg alması

          Gahdan gedüp orda gonah galması

          Daş atması alma-heyva salması           

Galıp şirin yuhı kimi yadımda

          Eser goyup ruhumda her zadımda            

          10.

          Heyder Baba Gurı Gölün gazlari

          Gediklerün sazag çalan sazlari

          Ket-kövşenin payizları yazlari            

Bir sinema perdesidir gözümde

          Tek oturup seyrederem özüm de            

          11.

          Heyder Baba Gare Çemen cadası

          Çovuşların geler sesi sadası

          Kerbelaya gedenlerin gadası            

Düşsün bu ac yolsuzların gözüne

          Temeddünün uyduh yalan sözüne

12.

          Heyder Baba şeytan bizi azdırıp

          Mehebbeti üreklerden gazdırıp

          Gare günün sernüviştin yazdırıp            

Salup halkı birbirinin canına

          Barışığı beleşdirip ganına   

13.

          Gözyaşına bahan olsa gan ahmaz

          İnsan olan hencer beline tahmaz

          Amma heyif kök tutdığın bırahmaz            

Behiştimiz cehennem olmahdadır

          Ziheccemiz meherrem olmahdadır

          14.

          Hezan yeli yarpahları tökende

          Bulup dağdan yenip kende çökende

          Şeyhelislam gözel sesin çekende            

Nisgilli söz üreklere deyerdi

          Ağaşlar da Allah"a baş eyerdi            

          15.

          Daşlı bulah daş gumınan dolmasın

          Bahçaları saralmasın solmasın

          Ordan keçen atlı susuz olmasın            

Deyne bulah heyrin olsun aharsan

          Üfüglere humar humar baharsan

17.

          Heyder Baba Sulı Yerin düzünde

          Bulah geyner çay çemenin gözünde

          Bulah otı üzer suyın üzünde            

Güzel guşlar ordan gelip keçeller

          Helvetleyip bulahdan su içeller            

18.

          Biçin üsti sünbül biçen orahlar

          Eyle bil ki zülfi darar darahlar

          Şikarçılar bildirçini sorahlar            

Biçinçiler ayranların içeller

          Bir huşlanıp sondan


Haydar Baba -1

ŞEHRİYAR -3

ŞEHRİYAR -2

ŞEHRİYAR -1

Fars Şiir ve Edebiyatı Günü

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)