• Nombre de visites :
  • 1455
  • 12/5/2011
  • Date :

İslam da Davetin Başlangıcı-1

islam da davetin başlangıcı

Peygamber Efendimiz (Sallellahu aleyhi ve alihi) hayatının başlangıcından kırk yaşlarına kadar insanlar arasında normal bir şekilde yaşıyordu; ancak putlara tapmıyordu. Doğru sözlü, dürüst işli, akıllı ve takvalı idi. Bundan dolayı insanlar onu “Emin” diye adlandırıp emanetlerini ona teslim ediyorlardı.

Efendimiz (Sallellahu aleyhi ve alihi) kırk yaşlarında iken yüce peygamberlik makamına nail olmuş ve Yüce Allah tarafından insanlara kılavuzluk etmesi için seçilmiştir. Yaklaşık yirmi üç yıllık geriye kalan ömründe insanları tevhide davet ederek hak ve adalet kurumunu sağlamlaştırmıştır.

Peygamberimizin (Sallellahu aleyhi ve alihi) peygamberliğe seçildiği gün küfür, şirk, cahillik, zulüm v.b. gibi şeyler bütün dünyayı kuşatmıştı. Rum devletinin saltanatta olduğu yerlerde Hıristiyanlık, İran’da ateşe tapıcılık ve dünyanın öteki ülkelerinde (onlardan biri olan Arabistan’da) ise puta tapıcılık hâkim idi.

Peygamber Efendimiz (Sallellahu aleyhi ve alihi) davetinin başlangıcında puta tapıcılığı yok edebilmek için çok çaba sarf etmiştir. Bu konuda, zulümden ve vahşilikten başka bir şey bilmeyen cahil Mekke insanlarının ve etrafındaki halkın birçok baskısına maruz kalıp dayanılmaz işkenceler ve zulümler görmüştür; ancak kavminin ona yapmış olduğu zulümler ne kadar ağırlaşırsa ağırlaşsın direniş gösteriyor ve kendisine iman edenlere de sabırlı olmalarını emrediyordu.

Peygamberimiz (Sallellahu aleyhi ve alihi) daveti konusunda on üç yıl dimdik bir şekilde ayakta kalınca ve kâfirlerin tehditleri çelikten iradesini kıramayınca, kabile liderleri ve Mekke halkı onu öldürmek için karar verip evini kuşattılar.

Hicret

Peygamberimiz (Sallellahu aleyhi ve alihi) Allah’ın emriyle, Ali b. Ebi Talip’i (vasisini ve ona göre insanların en saygın olanını) kendi yatağına yatırarak Mekke’den dışarı çıkıp Medine’ye doğru hicret etmiştir.

Birçoğu daha önceden iman etmiş olan Medine halkı, Efendimizin (Sallellahu aleyhi ve alihi) liderliğini saygıyla kabul ettiler. Böylece Medine şehri Peygamberimizin (Sallellahu aleyhi ve alihi) gelişiyle İslam’ın ilk şehri unvanını almış oldu.

Medine halkı mallarını ve canlarını, İslam’ın ilerlemesi ve hak kelimesini canlandırmak için Peygamberimizin (Sallellahu aleyhi ve alihi) emrine amade kıldılar. Mekke’de kalan Müslümanlar ise peyderpey oradan hicret ederek Medine’ye geldiler. Bunlara “Muhacir” ve Medine halkına ise “Ensar” denir.

Davetin İlerleyişi

Peygamber Efendimiz (Sallellahu aleyhi ve alihi) hayatının sonuna kadar Medine’de kalmıştır. İlahi görevini yerine getirmek için yorulmaksızın ve gevşeklik göstermeksizin gece gündüz çaba göstermiştir. Netice olarak Yüce Allah’ın yardımıyla, Muhacirler ve Ensar’ın fedakârlıklarıyla İslam dinini Arap yarımadasına yayıp puta tapıcılığın kökünü kazımıştır. Rum Kayseri, İran Şahı, Mısır Kıralı, Habeş Sultanı v.b. gibi zamanının büyük padişahlarını İslam dinine davet ederek vefatından sonra, çeyrek asırdan daha az bir süre içinde, adı geç en ülkelerin birçok bölgesinde mukaddes İslam dininin yayılmasını sağlamıştır.


İslam Devletinin Kuruluşu-7

İslam Devletinin Kuruluşu-6

İslam Devletinin Kuruluşu-5

İslam Devletinin Kuruluşu-4

İslam Devletinin Kuruluşu-3

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)