• Nombre de visites :
  • 2195
  • 10/5/2011
  • Date :

Mazlum Bahreyn Halkına Uluslararası Destek Çağrısı

mazlum bahreyn halkına uluslararası destek çağrısı

Birleşmiş Milletlere gönderilen mektup:

Sayın BM Genel Sekreteri Ban Ki-Moon,

Bildiğiniz gibi herhangi bir kişi veya kuruluşun insan hakları ihlalinde bulunması hatalı ve kabul edilemez bir eylemdir, buna ek olarak insan haklarını, barış ve refahını yok saymak ve bu ihlal, zulüm ve tecavüze  sessiz kalmak  ilahi adalet ve insan vicdanının kabul edeyemeceği bir eylemdir.

Günahsız ve savunmasız Bahreyn halkı ve kadın ve çocukları katledilmekte ve vahşice öldürülmekte ve tüm uluslararası insan hakları sözleşme ve beyannamelerinde insanın en temel haklarından sayılan yaşam, kendi kaderini belirleme ve ifade özgürlüğü hiçe sayılmaktadır.

Bugün bu ülkelerde yaplan zulüm ve insan hakları ihlalelleri 4. Cenevre Sözleşmesinde zikredimiştir. İnsan hak ve özgürlüklerinin ihlali ve mazlumların yaşama hakkı için Birleşmiş Milletler, uluslararası kurum ve kuruluşların acil ve ciddi müdahelesi gerekmektedir.

Sayın BM Genel Sekreteri , bu konuda uluslararası sözleşmenin uygulanmasında elde edilen her başarı veya başarısızlık, Birleşmiş Milletlerin ve özellikle sizin başkanlık döneminizde yapılan çalışmaların hasılı olarak tarihe geçeceketir.

Biz özgürlük yanlıları, insanlık tarihinin bu kritik anlarında, tüm dünya özgürlerini insanoğlunun en tabii ve temel hak ve hukukunu savunmaya ve desteklemeye çağrıyoruz. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ve uluslararası insan hakları  sözleşmenin uygulayıcısı olarak sizden isteğimiz , bu akılalmaz ve kabulenilemez ihlalin karşısında durmanızdır.

Önemli ve kader belirleyici bir mesuliyet sahibi olarak sizden aşağıdaki isteklerimizin uygulanmasını istiyoruz:

1- Dünya mazlumlarının vahşice katledilmesinin derhal, şartsız ve koşulsuz durdurulması için acil ve kararlı müdahilesi,

2- Askeri ve sivil tüm yabancı güçlerin bu ülkelere müdahelesine son verilmesi,

3- Ulusların kendi kaderlerini belirlemeleri için gerekli şartların sağlanması,

Bizim isteğimiz Birleşmiş Milletlerin emperyalist ve baskıcı rejimlerin zulümlerine karşı ulusların haklarını koruma sorumluluğunu yerine getirmesidir.


Yorum ekleyiniz

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)