• Nombre de visites :
  • 2632
  • 5/5/2011
  • Date :

Hz. Fatıma (sa) Hakkında Soru ve Cevaplar-5

hz. fatıma (sa) hakkında soru ve cevaplar

S. 38- Hz. Fatıma (a.s) kaç yaşında şahadete erişti?

C. 38- On sekiz yaşında; 28, 30 ve 35 yaşlarında diyenler de olmuştur.

S. 39- Hz. Fatıma'nın şehit olmasının sebebi ne idi?

C. 39- İmam Sadık (a.s) şöyle buyuruyor:

“Hz. Fatıma (a.s) şahadete erişmesinin sebebi şudur: İkinci halifenin kölesi olan Konfuz, onun emriyle elindeki kılıcın kınıyla Hz. Fatıma'ya ağır bir darbe vurdu, bu darbenin sonucu oğlu Muhsin sıkt oldu (düşük yaptı) ve ağır bir şekilde hastalandı, hasta yatağına düştüğünde, ona zulüm yapan kimselerin onu ziyaretine gelmesine izin vermedi. [178]

S. 40- Hz. Fatıma'nın kefeninin kenarlarına ne yazılmıştı?

C. 40- Nakl olan rivayete göre, Kesir bin Abbas, Hz. Fatıma'nın kefeninin kenarlarına şu cümleyi yazdı: “Teşhedu en lailahe illellah ve enne Muhammed'en resulullah” (Fatıma -a.s- Allah'tan başka bir İlahın olmadığına ve Muhammed'in O'nun elçisi olduğuna şahadete ediyor.)[179]

S. 41- Hz. Fatıma'nın cenazesine kaç kişi namaz kılıp onu teşyi etti?

C. 41- Gecenin bir zamanında Hz. Ali (a.s), İmam Hasan, İmam Hüseyn, Ammar, Mikdad, Akil, Zübeyr, Ebuzer, Selman, Bureyde ve Beni Haşim'den olan bir kaç özel kişi Hz. Fatıma'nın cenazesini evden dışarı çıkarıp namazını kıldılar, daha sonra gece yarılarında onu toprağa verdiler.

S. 42- Hz. Ali (a.s), Hz. Fatıma'nın kabirinin tanınmaması için ne yaptı?

C. 42- Hz. Ali (a.s), Hz. Fatıma'nın kabrinin etrafında, kabrin tanınmaması için yedi, bir rivayete göre ise kırk sembolik kabir yaptı.

S. 43- Hz. Fatıma'nın vasiyetnamesinin içeriği ne idi.?

C. 43- Hz. Ali (a.s), örtüyü Hz. Fatıma'nın yüzünden kaldırdığında, onun başucunda bir mektup olduğunu gördü, içerisinde şöyle yazılmıştı:

“Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Bu, Resulullah'ın kızı Fatıma'nın vasiyetidir. Fatıma, Allah'tan başka bir İlahın olmadığına, Muhammed (s.a.a) 'in O'nun kulu ve elçisi, cennet ve cehennemin hak ve kıyametin kopmasında şüphe olmadığına ve Allah'ın ölüleri dirilteceğine şahadet ediyor. Ey Ali! Ben Peygamber'in kızı Fatıma'yım, Allah Teala, dünya ve ahrette seninle beraber olmam için beni seninle evlendirdi; sen diğerlerinden bana daha layıksın; geceleyin bana gusül ver, beni kefenle, bana namaz kıl, hiç kimseye haber vermeden beni toprağa ver; seni Allah'a ısmarlıyor ve çocuklarıma kıyamete dek selam gönderiyorum.”[180]

S. 44- Hz. Fatıma'nın kabri nerededir?

C. 44- Hz. Fatıma'nın kabrinin nerede olduğu tam kesin değildir. Bununla birlikte büyük bir ihtimalle şu üç yerden birindedir:

Hz. Peygamberi (s.a.a) 'in kabrinin kenarında.

Baki mezarlığında.

Mescid'un- Nebi'de; Hz. Peygamber'in kabri ile minberi arasında.


[178] - Beyt'ül- Ahzan; Ş. Abbasi Kummi. (Gece defnedilmesini ve onların kendisine namaz kılmamalarını da vasiyet etmiştir.)

[179] - Beyt’ul- Ahzan; Ş. Abbasi Kummi.

 [180] - Beyt'ül- Ahzan; Şeyh Abbas-i Kummi.

Hz. Fatıma (sa) Hakkında Soru ve Cevaplar-4

Hz. Fatıma (sa) Hakkında Soru ve Cevaplar-3

Hz. Fatıma (sa) Hakkında Soru ve Cevaplar-2

Hz. Fatıma (sa) Hakkında Soru ve Cevaplar-1

Hz. Fatime nin Tesbihatı

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)