• Nombre de visites :
  • 2728
  • 5/5/2011
  • Date :

İslami Gençlik-1

islami gençlik

İslam ümmeti İslam’dan uzaklaşmakla pedagojik, propaganda ve kültürel olmak üzere çok büyük sorunları karşı karşıya kaldı.

Bu sorunlar bütün Müslümanların kişilik, karakter, kimlik ve şahsiyetlerini hedeflemiştir. Müslümanlar hayat bağışlayıcı ve insanın fıtratından olan bu öğretilere tekrar sarılıp bunları kapasiteden fiiliyata geçirebilirler. Nitekim Kur’an penceresi ve nebevi sünnet gibi kemal kaynaklarından yararlanarak buna ulaşmak mümkündür.

Medya organlarımız da materyalist batı medyası gibi tahrik etme, aşırı gitme, ahlaki bozuntu, gerçekleri gizleme… gibi hastalıklara duçar olmuştur. Bütün bunlar Kur’an’ın benimsediği gerçek medyanın özelliklerinden oldukça uzak şeylerdir.

Daima hayatı Allah için isteyen ve hayatın bütün öğelerinde kaynak olan kültür ve kültür meseleleri hususunda da maalesef eski kültürümüzden uzaklaştığımızı söylememiz gerekir.

Biz İslami uyanışın başladığı bir asırda yaşıyoruz. Bu alandaki tüm sorumluların vazifesi geçmişe kesin dönüş için programlar yapmalı tabiri yerindeyse o sağlam kaleleri tekrar inşa etmelidirler. Bunu başarabildiğimiz takdirde daha aydınlık bir başlangıç ve daha kuvvetli bir irade ile geleceği yazabiliriz.

Bizim genç neslin eğitim sürecinde kendisine dayanabileceğimiz Peygamber Efendimiz (s.a.a)’in hayatı ve siresi vardır. Vazifemiz bu genç neslin şahsiyetini İslam’ın istediği ve Peygamber Efendimiz (s.a.a)’in tavsiye ettiği şekilde geliştirmektir. Peygamber Efendimiz (s.a.) bu meseleye çok fazla önem veriyordu ve bunun tahakkuku için farklı yollar göz önünde bulunduruyordu. 

Birçok konferans ve yazılarımda defalarca bu hususu dillendirdim. İslam’ın insanı dünya görüşünde ve buna karşı tutumunda dengeli ve mutedil kıldığını söyledim. Nitekim şahsiyet açısında insanı kendisi ile uyumlu duygu ve davranışlarında tutarlı olmaya yönlendirmektedir. Böylece insanoğlu kendisine bir fırsat sunulduğunda en iyisini seçebilme iradesine sahip olur. Zira fırsatlar farklı durum, zaman, imkan ve şartlardan dolayı her zaman insanın karşısına çıkmamaktadır.

Bu konuyla ilgili İmam Ali (a.s) şöyle buyurmaktadır:

“Yaşlanmadan önce gençliğinden ve hastalanmadan önce sağlığından yararlan.”

Başka bir yerde de İmam Ali (a.s) şöyle buyurmaktadır:

“Dünya ve ölüm arasındaki mesafe ne kadar da  kısa gençlik ve yaşlılık arasındaki mesafe gibi.”

Bu fırsatlar şunlardır; gençlik  tüm gücüyle, güzelliğiyle, saf ve temiz nefsiyle ve yaşama karşı ümidiyle bir bütündür. Sanki hayat gençler için bahardır. Bu insanın kişiliğini akidevi- duygusal ve eğitsel çerçevede fıtrattan neşet bulan sağlıklı bir eğitim ve öğretim aşamasıdır. Bu yüzden İslam hayatın bu dönemine çok fazla önem atfetmektedir.

Allah Resulü (s.a.a) şöyle buyurmaktadır:

“Tövbe güzeldir ama gençlik döneminde daha da güzeldir.”

Yine o hazret şöyle buyurmaktadır:

“Allah ibadet ile yetişen bir genci inayet kanatlarının altına alır.”


Düzenli Genç-2

Değerli Genç

Bir Gencin Görevleri

Gençlerde Ahlak Eğitimi

Gençler ve Tevhid

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)