• Nombre de visites :
  • 2467
  • 5/5/2011
  • Date :

Gençleri Dinden Uzaklaştıran Sebebler-5

gençleri dinden uzaklaştıran sebebler

 Bu hususun nedeni de açıktır; insan irade sahibi ve muhayyer bir varlıktır ve değişik etkenler onun dinî iltizam ve bağlılığını etki altında bırakabilir. Bu yüzden insan belirli bir dönem farz ve sorumluluklarını terk edebilir veya dinî olmayan ve hatta din karşıtı davranışlara mürtekip olabilir! Ama aynı dönem içinde bir takım dinî buyruklara bağlı kalabilir veya özel ve belirli zaman ve mekânlarda bu bağlılığını ifade edebilir. Hatta yaptığı yanlışlıklardan tamamıyla pişman olup tövbe edebilir ve geçmişini telafi etmeye koyulabilir! 

Her halükarda belirtilen faktörlerin her biri kendi başına veya diğer faktörler ile birlikte dinden kaçmanın neden ve menşei sayılmaktadır. Bu fenomen birey ve toplumun hayatında istenmeyen ve telafi edilmeyecek zararlar meydana getirecektir. Bu zararların bazıları şunlardır:

1. Ailelerin ahlakî temellerinin gevşemesi: Şüphesiz ailede ahlakî sorumlulukları yerine getirmek bir takım kısıtlamalar ve sorunlar ile beraberdir ve sağlam ve kutsal bir destek (din) olmaksızın onlara tahammül etmek mümkün değildir. Dindarlığın zayıflamasıyla bu sorumluluklar soğumaya yüz tutacaktır.

2. Türdeşlerimizin sorunlarını çözmede ve düşmanlara karşı koymada fedakârlık ve cesaret ruhiyesi kaybedilecektir; zira din cihad, şahadet ve fedakârlığın doğru yönünü açıklayarak ve betimleyerek rahatlık ve menfaatperestlik perdelerini aralamış ve insanları maddî hayattan daha üstün değerler ile muamele yapmaya çağırmıştır. Dindarlığın zayıflamasıyla değerler dünya ve maddiyata indirgenecektir.

3. Yabancılara siyasal, ekonomik ve kültürel bağımlılık karşısında hassasiyet göstermemek: Dindarlık kadir olan Allah’ın gücüne tevekkül etme psikolojisini takviye ederek, özgüven icat ederek bağımlılıkların karşısındaki direnişin ve neticede halkların tüm alanlarda bağımsızlıklarını kazanmasının garantisi olur.

4. Zulüm, ayrıcalık ve adaletsizlik karşısında duyarsız olmak: Zulüm ve adaletsizlik ile gerçek anlamda mücadele etmek meşakkat, mahrumiyet ve hatta insanın canını feda etmesini gerektirir. Bu yüzden din ile sağlam bağları olmayan mücadeleci insanların mücadelelerini son merhaleye kadar sürdürmeleri tecrübenin gösterdi kadarıyla az olmuştur. Bu tipler genellikle yolun ortasında sorunlar ile karşılaştıklarında yorulmuş ve kendi hedef ve ülkülerinden el çekmişlerdir. Bunun karşısında imanlı insanlar ise son merhaleye kadar ileri gitmiş ve başarı kalelerini fethetmişlerdir. Zalim şahlık Pehlevi rejimiyle yapılan mücadele ve Müslüman halkın nihaî zaferi bu tespitin iyi bir delilidir. Oysaki dinî olmayan gruplar yolun ortasında kendi ülkülerinden vazgeçtiler. Belirtilenler dinden kaçmanın sadece bazı eser ve neticelerinden ibarettir ve bu neticelerin önünü almak için makul tedbirler alarak yeni neslin din ile irtibatı sağlam kılınmalıdır.


Gençleri Dinden Uzaklaştıran Sebebler-4

Gençleri Dinden Uzaklaştıran Sebebler-3

Gençleri Dinden Uzaklaştıran Sebebler-2

Gençleri Dinden Uzaklaştıran Sebebler-1

Gençlik Ruhu

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)