• Nombre de visites :
  • 1000
  • 16/3/2011
  • Date :

Arş ve Kursi -9

arş ve kursi

Zurare b. A"yen şöyle rivayet etmiştir:

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)"a "Kürsüsü gökleri de kaplayıp kucak­lamıştır, yeryüzünü de..."(Bakara, 255) ifadesiyle ilgili olarak şu soruyu yönelttim: "Gökler ve yer mi kürsüyü kapsıyor, kürsü mü gökleri ve yeri içine alıyor?" Buyurdu ki: «Hiç kuşkusuz her şey kürsünün içindedir.»

Ebu Hamza, Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)’dan şöyle rivayet etmiştir:

«Arşı taşıyanlar (ki arş ilimdir), sekiz kişidir. Dördü bizden, dördü de Allah"ın dilediği başka kimselerdendir.»[1]

Dâvud er-Rakki şöyle rivayet etmiştir:

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)’a, "Allah"ın arşı suyun üzerindeydi." (Hûd, 7) ayetinin anlamını sordum.. Buyurdu ki: «Bu konuda ne söylüyorlar?»

Dedim ki: Diyorlar: Allah"ın arşı suyun üzerinde Allah"ta arşın üzerindeydi.   

Dedi ki: «Yalan söylüyorlar. Böyle bir iddiayı ortaya atan kimse, Allah"ı taşınan bir varlık konumuna getirmiş, O"nu yaratılmışlar gibi vasfetmiş ve O"nu taşıyan şeyin ondan güçlü olduğunu öngörmüş olur.»

Dedim ki: Sana kurban olayım, o zaman bu ayeti bana açıkla.

Buyurdu ki: «Yer, gökler, cinler, insanlar, güneş veya ay olmadan önce Allah, dinini ve ilmini suya yükledi. Varlıkları yaratmayı dileyince onları önüne serpiştirdi ve onlara şöyle dedi: "Rabbiniz kim?"

İlk önce Resûlullah (sallallahu aleyhi ve âlihi), Emir"ül-Mü"minin (Ali b. Ebu Talih) ve imamlar (aleyhimusselâm) konuştular ve: "Sen bizim Rabbimizsin." dediler.

Bunun üzerine yüce Allah, ilmi ve dini onlara yükledi, sonra meleklere şöyle dedi: «Bunlar benim dinimin ve ilmimin taşıyıcılarıdır. Yaratılmışlar içinde benim güvenilir kullarımdır, onlar sorumludurlar.

Sonra Ademoğullarına dedi ki: Allah"ın Rabliğini, şu zatların velayet yetkisini, itaat edilmelerinin zorunluluğunu kabul edin.

Dediler ki: Evet, Rabbimiz, kabul ediyoruz.

Sonra meleklere şöyle dedi: Siz de şahit olun. Melekler yarın şöyle dememe­leri için: ("Şahit olduk... Bizim bundan haberimiz yoktu. Veya şöyle dememeleri için: Daha önce atalarımız, şirk koşmuştu. Biz onlardan sonra gelen bir zürriyyetiz. Şimdi bizi bâtıl ehlinin yaptıklarından dolayı helak mi edeceksin? " (Araf, 172-173) Ey Dâvud, biz Ehl-i Beyt"in velayeti, mîsak ile insanlara onaylatılmıştır.» [2]

[1]- Musa b. Cafer (a.s)"ın şöyle buyurduğu rivayet edilir:

«Kıyamet günü arşı sekiz kişi taşır. Dördü öncekilerden; Nuh, İbrahim, Musa ve İsa, dördü son­rakilerden; Muhammed, Ali, Hasan ve Hüseyin"dir, (hepsine selâm olsun)» Arşın ilim anlamına geldiği göz önüne alınırsa... arşın taşıyıcıları olarak söz edilmesinin sakıncası yoktur. [el-Mîzan, c.8, s.234]

[2]- Arş ilim demektir. Su yaratılışın kaynağıdır. Ayrıntılar ortaya çıkmadan önce Allah"ın fiilî ilmi, suya taalluk etmişti. [el-Mîzan, c.8 s.230]


Arş ve Kursi -5

Arş ve Kursi -4

Arş ve Kursi -3

Arş ve Kursi -2

Arş ve Kursi -1

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)