• Nombre de visites :
  • 1810
  • 16/3/2011
  • Date :

Komşu Hakkı -3

komşu hakkı

 

İmam Zeynul Abidin (a.s) şöyle buyurmuştur: “Komşusunun hakkı ise gıyabında yüzsuyunu koruman, huzurunda saygı göstermen, ona zulüm edilirse yardım etmen, ayıplarını araştırmaman, kötülüğünü öğrenirsen örtmendir. Öğütlerini kabul edeceğini bilirsen gizlice nasihat etmen, zorluklarda terk etmemen, sürçmelerini bağışlaman, günahlarını affetmen ve onunla yücelikle muaşeret etmendir.” [1]

Resulullah (s.a.a)komşu hakları hususunda şöyle buyurmuştur: “”Senden yardım isterse yardım etmen, borç isterse borç vermen, muhtaç olursa ihtiyacını karşılaman, bir musibete uğrayınca teselli vermen, hayır ve iyiliğe ulaşırsa tebrik edip kutlaman, hastalanırsa ziyaret etmen, ölünce cenazesini teşyi etmen, izin vermediği taktirde rüzgar almasına engel olmaman için evini onun evinden yüksek yapmamandır. Meyve alınca ona ikram etmen gerekir. Bunu yapmazsan meyveyi gizlice evine götür ve çocuğu elinde meyve görünce rahatsız olmasın diye çocuğunu elinde meyve dışarı çıkarma. Yiyeceğinden bir miktar da ona göndermedikçe kazanın koku ve dumanıyla onu rahatsız etme.” [2]

Komşuluk Sınırı

İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur:

“Cami sınırı kırk zer’adır. Dört taraftan kırk ev komşu sayılır.” [3]

Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Kırk ev komşu sayılır.” [4]

Allah’ın Komşuları

Kur’an:

“ Güçlü padişahın (Allah’ın) katında, doğruluk koltuklarındadırlar.” [5]

İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “Kıyamet günü olunca Allah tüm yaratıkları geniş bir çölde toplar. Allah nezdinden bir münadi, “Nerede sabır ehli?” diye nida eder. Sonra da başka bir münadi, “Nerede bağış ehli kimse?” diye nida eder. Sonra aziz ve celil olan Allah nezdinden bir münadi nida eder. İlkleri duyduğu gibi sonraları da duyar. O da, “Azameti yüze Allah’ın evinin komşuları nerede?” diye seslenir. İnsanlardan bir grubu kalkar. Meleklerden bir grup da onları karşılayarak kendilerine şöyle derler: “Dünyada ne yaptınız da bugün Allah’ın evinin komşusu oldunuz?” Onlar şöyle der: “Biz aziz ve celil olan Allah için sevdik, Allah için bağışta bulunduk ve Allah için birbirimizi ziyaret ettik.” Bunun üzerine Allah nezdinden bir münadi şöyle nida eder: “Kullarım doğru söylüyor. Yolu açın da hesap olmaksızın Allah’ın yanına cennete girsinler.” [6]

İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “Allah’ın komşuluğu ona itaat eden ve O’na muhalefetten sakınan kimseye verilmiştir.” [7]


[1] el-Hisal, 569/1

[2] Musekkin’ul-Fuad, 105

[3] el-Hisal, 544/20

[4] Kenz’ul-Ummal, 24892

[5] Kamer suresi, 55. ayet

[6] Emali et-Tusi, 103/158

[7] Gurer’ul-Hikem, 4736

Komşu Hakkı -2

Komşu Hakkı -1

Güzel Komşuluk-3

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)