• Nombre de visites :
  • 853
  • 16/3/2011
  • Date :

Bir Müslümanın Batıya Bakışı-4

bir müslümanın batıya bakışı

İslamdaki eşitlik ve kardeşlik ilkesinin Amerika zencileri için fevkalâde çekici olduğunun altını çiziyor...

"Cassues Clay" adının nasıl "Muhammed Ali Clay"e dönüştüğünü anlamakta zorluk çekenler, bu kitabı mütalaâ ettikten sonra görüşlerini yeniden gözden geçirecektir sanırım...

Kitabı İngilizce'ye çeviren İran uzmanı şarkiyatçımız F.J. Goulding "kendimize bir de başkalarının gözüyle bakabilmemiz son derece önemli" diyor.

Bu kitabın bir diğer faydası da islamı tanımamız konusunda zengin bilgiler sunması...

Mütercim, batılı bir generalle aynı sofrada  yemek yiyen bir İranlı alimin; sol eliyle yemek yeme küstahlığı göstererek o alimi tahkir etmek isteyen generale haddini bildirmek için çorapsız ayağını generalin önünde nasıl uzattığını aktarıyor...

Goulding "İşte bu noktada, katmerleşmiş bir cehalet dikkatimi çekti"; diyor: General efendi sol elle yemek yemenin o âlim açısından çirkin bir davranış olduğunu bilmediği gibi, çorapsız ayağını birinin önünde uzatmanın terbiyesizlik sayıldığını da bilmiyordu!

Goulding'e göre bu general efendi askeri eğitim ve disipline verdiği kadar genel kültür, insanların dînî ve millî inançları gibi konulara da önem vermiş olsaydı davranışları çok daha dengeli ve doğru olur, hayatta daha büyük başarılar kazanabilirdi.

İşte sözkonusu general efendinin bu kitabı mutlaka okuması gerekiyor, esasen, islam dünyası hakkında fikir serdetmeye kalkışan her batılı bu kitabı okumalıdır.

Yazarın garazkar davranmadığını ve batının gerçek kimliği konusunda genel bir aydınlatma yoluna gittiğini de hemen belirtelim; bu tür eleştirilerden gocunmayan batılıların bu insaf ve iz'an sahibi yazardan kendi toplumları hakkında öğrenebilecekleri çok şey var.

-*-

İngiltere basımı The Star Gazetesi Tar: 12 Ocak

Judge Neil Mc. Kinnon'dan sonra şimdi de "İslam Açısından Batı Medeniyeti" adlı değerli bir kitapla  İranlı bir yazar, başkalarının bizim  hakkımızda neler düşündüğünü açık bir dille ortaya koyuyor.

Bu kitap Sheffield belediye başkanı Lord Mayor'un kuzeni olan M. Goulding tarafından İngilizce'ye çevrilmiş.

Bu kitap, Avrupa'da okuyan müslüman öğrencilerin batı kültürü karşısında yozlaşıp kendilerine yabancılaşmalarını engellemek için kaleme alınıp İngilizce'ye çevrilen ikinci kitap...

Batıda ahlâkî koflaşma, seks, sosyal bozulma, alkol,  ve ırkçılık gibi konuların ele alındığı bu eser fevkalade isabetli ve değerli yorum ve tesbitler ihtiva ediyor.

Seks konusunda yazar Batının ahlak ve maneviyat sınırlarını çiğnediğini ve fazlasıyla aşırıya kaçtığını, bir başka yerde de ünlü Beatles adlı ahlaksız grubun batıdaki maneviyat erozyonunun ürünü olup gençleri ahlaksızlık ve batağa sürükleyen karmaşık ve girift problemlerden biri olduğu vurgulanıyor.

Mütercim, İngilizce önsözde şöyle diyor:

"Biz Avrupalılar genellikle başkalarının örf ve geleneklerine saygı duymaz, kendimizden başkalarını küçümseriz. Bir Afrikalı için başkasının ardısıra yürümek bir nevi aşağılanma sayıldığından, mesela Güney Afrika'da bir siyah, yanyana konuşarak yürüyen iki kişinin arkasında kalmadığı gibi, yanlarından da geçmez, aralarından geçer!

Bunu bilmeyen bir beyaz ise elbet bundan rahatsızlık duyacak ve belki de o Afrikalıya tekmeyle karşılık verecektir!"


Bir Müslümanın Batıya Bakışı-3

Bir Müslümanın Batıya Bakışı-2

Bir Müslümanın Batıya Bakışı-1

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)