• Nombre de visites :
  • 1463
  • 16/3/2011
  • Date :

Komşu Hakkı -2

komşu hakkı

Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur:

“İkamet yerinde kötü komşudan Allah’a sığınırım. İki gözü seni görür, kalbi seni gözetir. Eğer seni iyilikte görürse üzülür, eğer kötülükte görürse sevinir.” [1]

Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Şu üç şey bel büken musibetlerdendir: ... Gözleri seni gözeten ve kalbi rüsva olmanı isteyen komşudur. Senden bir iyilik görürse gizler ve yaymaz. Ama bir kötülük görürse ifşa eder ve her yere yayar.” [2]

İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “Kötü komşu en büyük sıkıntı ve en şiddetli beladır.” [3]

Komşuya Eziyet Etmek

Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Her kim Allah’a ve ahiret gününe iman etmişse komşusuna eziyet etmez.” [4]

İmam Rıza (a.s) şöyle buyurmuştur: “Komşusu şerrinden güvende olmayan kimse bizden değildir.” [5]

İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: “Şüphesiz Resulullah’ın (s.a.a) yanına Ensar’dan biri gelerek şöyle dedi: “Ben falan oğullarından bir ev aldım. En yakın komşumun hayrını ummuyor ve şerrinden de güvende değilim.” Resulullah (s.a.a), Ali, Selman, ve Ebu Zer’e (diğerinin adını unuttum, zannedersem Mikdad idi [6] ) camide yüksek bir sesle şöyle seslenilmesini emretti: “Komşusu şerrinden güvende olmayan kimsenin imanı yoktur.” Onlar yüksek sesle üç kere bunu tekrar ettiler.” [7]

Komşunun Halini Sormak

Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Komşusu açken tok yatan beni kabul etmemiştir.” [8]

Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Her kim bir malı komşusundan esirgerse Allah da kıyamet günü hayrını ondan esirger ve onu kendi başına bırakır. Allah’ın kendi bağına bıraktığı kimsenin hali ne de kötüdür.” [9]

Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Kendisi tok yatarken yanı başındaki komşusu aç yatan kimse mümin değildir.” [10]

Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur:

“Kendisi tok yatarken komşusu aç olan kimse bana iman etmemiştir. Kendisi elbiseli yatarken komşusu çıplak yatan bana iman etmemiştir.” [11]

İmam Bakır (a.s) şöyle buyurmuştur: “Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: Kendisi tok yatarken komşusu aç yatan bana iman etmemiştir.” İmam Bakır (a.s) da şöyle buyurdu: Bir topluluk yatar da içinde aç kimse olursa Allah kıyamet günü onların yüzüne bakmaz.” [12]

Resulullah (s.a.a) ashabına şöyle buyurmuştur: “Kendisi tok yatarken komşusu aç yatan kimse Allah’a ve ahiret gününe iman etmemiştir.” Ashab, “Ey Allah’ın Resulü! O halde helak olduk!” deyince şöyle buyurdu: “Fazla yiyeceğiniz, fazla hurmanız, ağaç yapraklarınız eski ve yıpranmış elbiseniz ile de Rabbin gazabını söndürürsünüz!” [13]


 [1] el-Kafi, 2/669/16

[2] Kurb’ul Esnad, 81/266

[3] Gurer’ul Hikem, 4734

[4] el-Kafi, 2/667/6

[5] Uyun-u Ahbar-i Rıza, 2/24/2

[6] Bu unutkanlık Amr b. İkrime adlı raviden kaynaklanmıştır.

[7] Vesail’uş-Şia, 8/487/1

[8] Emali et-Tusi, 520/1145

[9] Emali es-Seduk, 349/1

[10] Kenz’ul-Ummal, 24929; Mustedrek’ul-Vesail, 8/429/9896

[11] Mustedrek’ul-Vesail, 8/429/9897

[12] el-Kafi, 2/668/14

[13] el-Bihar, 77/191/11

Komşu Hakkı -1

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)