• Nombre de visites :
  • 1134
  • 16/3/2011
  • Date :

Bir Müslümanın Batıya Bakışı-2

bir müslümanın batıya bakışı

Surrey Teacher Dergisi- İngiltere, Mayıs -1977 239. Sayı.

İslam Açısından Batı Medeniyeti

Yazan: Seyyid Muçteba Musevi Lari

Çeviren: F. Goulding

Optimus Yayınları.

Kitabın çevireni, girişteki bir cümlesinde "başkalarının gözüyle kendimizi değerlendirmenin bize kazandırdığı bakışı, başkaca hiçbir güçten temin edebilmemiz mümkün değil" diyor.

Sözkonusu bakış açısını burada seçkin bir islam alimi veriyor bize....

Bu kitap, batı kültürü hakkında net ve belirgin bir bakış açısı vermekten ziyade, batılı okuyucular için pek âşina olmayan konularda çok değerli bilgi, bilinç ve değerlendirme yeteneği kazandırmaktadır. Bu kitabın Sixth Form Kütüphanesinde bulunması faydalı olacaktır. Ayrıca, farklı kültür ve dinlerin karşılaştırmalı değerlendirmeleri konusunda araştırma yapmak isteyenler için de yardımcı olacağı kuşkusuz...

"The Noor" Dergisi 20 Nisan-1977 Kanada-Torento basımı

 İslam Açısından Batı Medeniyeti

Burada yazarın çok değerli olan görüşlüleriyle sizleri tanıştırmak istiyoruz.

Bu kitap, yazarın Avrupa'ya yaptığı bir gezide edindiği müşahede ve tecrübelerle ilmî ve belgesel dökümanlara dayalı bir açıdan, batı hayat tarzının değerlendirilmesidir. Bu nedenle batı medeniyetinin çeşitli boyutlarını belge ve bulgularla tasvir ederken batının genel durumunu ele almakta ve batıyı uğraştıran problemleri irdelemektedir.

Kitabın bizim için ilginç tarafı, batı yaşam tarzını geniş bir perspektiften ve bir hayli dikkatlice bir yaklaşımla ele almış olmasıdır.

Fiatı 1 pound olan bu kitabı Optimus Yayınlarından temin edebilirsiniz.

-*-

Daily Gazetesi / Edward Taıser- 13 Haziran 1977, Gılford basımı

 İslam Açısından Avrupa

İslamî bir bakış açısıyla batı medeniyetinin değerlendirildiği bu kitap Seyyid Muçteba Musevi tarafından telif ve F.j. Goulding'in tercümesiyle Optimus Yayınları tarafından basılmış.

200 yıl öncesine kadar batı Avrupa'dan hareket eden Avrupalılar, esrarengiz doğu beldelerini gezip dolaşır, sefernameler yazar, bu gezileriyle ilgili müşahede ve edinimlerini kaleme alırlardı.

Oysa bugün durum tamamen tersine dönmüş bulunuyor; bu sefer batıya gelen doğulular batıyla ilgili izlenimlerini aktarıp bizim toplumumuz hakkında doğunun bazı şeyleri öğrenmesini sağlıyorlar.

İranlı müslüman bir dinadamı olan Seyyid Muçteba Musevi  tedavi olmak için 1963'te geldiği Almanya'daki  müşahedelerini kaleme almış.... Ama bu, dalkavukluk edip batıya yaranmayı amaçlayan bir kalem değil; bilakis, batıyı adamakıllı eleştiriyor... Yazarın asıl amacı, batının artık herşeyini kaybettiğini, teknolojinin elinde oyuncak olduğunu, teknolojik güce kapılarak kendini kaybettiğini, belli gelenek ve dinî inançlarından  koparıldığını ve kısacası batı toplumunun koflaşıp yozlaştığını göstermek...

İnsaf ve gerçekten yana bir bakışla bakarsanız ona hak vermemek elde değil. Sadece koyu maneviyatçılarımız değil, birçok aydın ve düşünürümüz de niceden beridir toplumumuzun hızlı bir çöküş ve izmihlal yaşamakta olduğunu hatırlatıp duruyor... Bu bağlamda, bir esinti gibi de olsa, batılı olmayan bir bilimadamının bizim hakkımızda neler düşündüğünü bilmemizde yarar var elbet. Ancak, şunu hemen belirteyim ki İngiltere'de devlet, dinî kurumları desteklemek ve onların ağır -propaganda- masraflarını karşılamak için düzenli vergiler tayin etmiş değil ve basına da sansür uygulanmıyor


Bir Müslümanın Batıya Bakışı-1

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)