• Nombre de visites :
  • 662
  • 10/3/2012
  • Date :

Aşura: Ebedi Kıyam-5

aşura: ebedi kıyam

Aşura Kıyamının Başlangıcı

1-     Abdullah bin Urve ( Uzre)Gaffari

2-     Abdurrahman bin Urve Gaffari

3-     Mecme bin Abdullah A’izi

4-     A’iz bin Mecme bin Abdullah

5-     Cenade bin Hars(haris) Mezheci Elmuradi Elselmani

6-     Said bin Abdullah

7-     Amr bin Halid Esedi Saydavi

8-     Cenade bin Ka’b bin Haris Ensari

9-     Eslem (Süleyman ) bin Amr Türki

10-   Abdurrahman Ercebi

11-   Şuzeb bin Abdullah Hemedani

12-   Abbas bin ibn Şebib Şakeri

13-   Ebu Umre Ziyad bin Ureyb

14-   Muslim bin Evsece Esedi Ebucahl

15-   Halef (Abdullah) bin Muslim Evsece

16-   Abdurrahman bin Abdullah Yezni Humeyri ( Erhebi )

17-   Bureyr bin Huzeyr Hemedani

18-   Yahya bin Selim Mazeni Temimi

19-   Habib bin Mezahir Esedi

20-   Kurre bin ibn Kurre Gaffari ( Osman bin kurve)

21-   Enes bin Haris Kahili

Değerli Kerbela şehidlerinin şehadetinin bazı öğretici mesajları aşağıda açıklanmıştır:

1-    İmam (as)’ın yaranlarının meydan okumalarında teke tek dövüş için fırsat bulan şehidlerin ortak noktaları bulunmaktadır. İlk önce kendi İmamlarını korumanın din, Kuran, Mekke ve Kabe’yi korumak olduğunu biliyorlardı. Onların  kimin yanında durdukları ve kimi korudukları sahabenin İmamlarını tanıdıklarının ve basiretlerinin belgesidir. İkinci nokta ise İmam (as)’ın yaranlarının düşmanlarını tanımasıdır. Bu teke tek dövüşlerde bazen düşmanın güdüleri, örnek olarak cimrilik, dünyaya tapma, bencillik ve cehalet, açık ve kapalı olarak suçlanıyor ve bazen yalancı vaatlerin ve geleceğe umut bağlayanların ümitsizlikleri öne sürülüyor. Üçüncü nokta ise Allah’ın vaatleri ve cennete ulaşma ve Peygamber (saa)’ı görme  İmam (as)’ın yaranlarının ümit ve arzularıydı. Bu da teke tek dövüşlerde görülmektedir.

2-    Savaş tecrübesi olanların yaşça büyük olmaları ve teke tek dövüşte şehid olmaları üzerinde düşünülmesi gereken bir konudur. Yaşlılıktan beli bükülmüş ihtiyarlar gençlerin  hatta buluğa yeni ermiş genç silahçıların yanında olmaları Kerbela’nın ilginç yönlerini  göz önüne sermektedir.

3-    Sahabenin aynı fikirde ve aynı yolda olmaları her durumda ve her zaman öğreticidir. Onlardan herhangi biri savaşırken diğerleri onu teşvik ediyor, bazen savaşçı savaş meydanında şehid düşüyor ve bu böylece devam edip gidiyordu. Bazen grup ve toplu halde savaşıyorlar, anne ve eşlerinin teşviki İmam (as)’ın açıkça ve devamlı teşviki onların güçlü yanlarını diğerlerine öğretiyordu.

4-    Hz. Hüseyin (as)’ın aşkı için her şeylerini feda eden yaranları kendi ahid ve sözlerinde vefadar idiler. Onlar dilleriyle, bütün güçleriyle, vücut ve canlarıyla kendi sözlerinde durdular ve son nefeslerine kadar Hz. İmam (as)’ın yanından ayrılmadılar.


Aşura: Ebedi Kıyam-4

Aşura: Ebedi Kıyam-3

Aşura: Ebedi Kıyam-2

Aşura: Ebedi Kıyam-1

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)