• Nombre de visites :
  • 1689
  • 13/3/2011
  • Date :

Komşu Hakkı -1

komşu hakkı

Kur’an:

“Allah'a ibadet edin, O’na bir şeyi ortak koşmayın. Ana babaya, yakınlara, yetimlere, düşkünlere, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa iyilik edin.” [1]

İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: “Güzel komşuluk edin. Şüphesiz Allah bunu emretmiştir.” [2]

İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: “Güzel komşuluk rızkı artırır.” [3]

İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: “Güzel komşuluk evleri bayındır kılar ve ömrü uzatır.” [4]

Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Komşularına güzel komşuluk et ki mümin olasın.” [5]

İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “Güzel komşuluk etmenin nişanesi, komşunun halini sormaktır.” [6]

İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “Komşularına iyilik edenin hizmetçileri çok olur.” [7]

İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “İyi komşuluk edenin komşusu çok olur.” [8]

Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Cebrail bana sürekli komşuyu tavsiye ederdi. Öyle ki onu da çok geçmeden varislerden kılacak sandım.” [9]

İmam Ali (a.s) vefat halindeyken şöyle buyurmuştur: “Allah için, Allah için komşularınız! Şüphesiz komşular nebinizin vasiyetidir. Sürekli komşuları tavsiye ederdi. Öyle ki yakında komşunun da varis sayılacağını sandık.” [10]

İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “Arkadaşlık ve komşuluktan daha çok vurgulanmış bir hürmet yoktur.” [11]

Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Komşunun insan için hürmeti annesinin hürmeti gibidir.” [12]

Güzel Komşuluğun Anlamı

İmam Kazım (a.s) şöyle buyurmuştur: “Eziyet etmekten sakınmak (tek başına) güzel komşuluk etmek demek değildir. Lakin güzel komşuluk eziyetlere katlanmaktır.” [13]

Komşu Evden Önce Gelir

İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “Birisi Resulullah’a (s.a.a) gelerek şöyle dedi: “Ey Allah’ın Resulü, ben bir ev almak istiyorum. Emredin de Cuheyn’de mi, Muzeyne’de mi, Sakife’de mi yoksa Kureyş’te mi alayım?” Resulullah (s.a.a) ona şöyle buyurdu: “Önce komşu, sonra ev! Önce yoldaş, sonra yol! Hakeza İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “Evden önce komşuyu sor!” [14] [15]

Kötü Komşu

Lokman (a.s) şöyle buyurmuştur: Ben büyük kaya parçalarını, demiri ve her türlü ağır yük taşıdım. Ama kötü komşudan daha ağır bir yük taşımadım.” [16]

Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur:

“Ey Ali! Şu dört şey insanın belini büken şeylerdendir: ... İkamet edilen evde kötü komşu!” [17]


[1] Nisa suresi, 36. ayet

[2] Emali es-Seduk, 294/10

[3] el-Zuhd li’l Huseyn bin. Said, 43/115

[4] el-Kafi, 2/667/8

[5] Emali Seduk, 168/13

[6] Tuhef’ul Ukul, 85

[7] Gurer’ul Hikem, 7967

[8] a. g. e. 7762

[9] Emali et-Tusi, 520/1145

[10] Nehc’ul Belağa, 47. Mektup

[11] Gurer’ul Hikem, 9528

[12] Mekarim’ul Ahlak, 1/274/834

[13] Tuhef’ul Ukul, 409; el-Kafi, 2/667/9 (Lafızdaki az bir farklılıkla)

[14] Mustedrek’ul Vesail, 8/429/9898

[15] Gurer’ul Hikem, 5598

[16] Kısas’ul Enbiya, 196/247

[17] el-Hisal, 206/24

Güzel Komşuluk-3

Güzel Komşuluk-2

Güzel Komşuluk-1

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)