• Nombre de visites :
  • 2129
  • 6/3/2011
  • Date :

İmam Kazım (as) ve Harun Raşit-3

imam kazım (as) ve harun raşit

“Sen bir takım şeyler benden sordun, ben de cevap verdim. Şimdi ben de senden soru sormak istiyorum, sen de onlara cevap ver! Cevap vermiş olursan bu bir kese altın senin kendi malındır, istediğin takdirde onu bu kutsal mekanda sadaka verebilirsin; cevap veremezsen, o zaman sen, kendi kabilemin fakirleri arasında taksim etmem için bir kese altın bana vermelisin.

Harun çaresizlikten bu öneriyi kabul etti. Arap adam Harun’a şöyle bir soru yöneltti:

“Bir erkek sabahleyin kendisine haram olan bir kadına baktı, ama öğle olunca o kadın ona helal oldu, ikindi olunca tekrar kadın ona haram oldu; akşam olunca yine o kadın ona helal oldu, gece olunca tekrar o erkeğe haram oldu, ertesi gün sabah olunca o kadın ona yine helal oldu, öğle olunca tekrar ona haram oldu, ikindi olunca yine helal oldu, akşam olunca tekrar haram oldu, gece olunca yine helal oldu.”

Bu meseleleri nasıl çözmek gerekir? Biliyorsan ise çöz!”

Harun, “Ey Arap beni bir denize attın! Lütfen kendin cevap ver.”dedi.

Arap, “Acayip bir halifesin! Bu çeşit meselelerin çözümünden aciz kalman ve bir de Müslümanların halifesi olduğunu iddia etmen hiç doğru değildir!”dedi.

Harun, “İlim senin makamını yükseltmiş, kendin açıkla!”

Arap, “Sabahleyin erkeğin ona bakması haram olan kadın, parayla satın alınan bir cariye idi, öğle olunca o erkek onu sahibinden aldı ve böylece ona helal oldu; ikindi olunca onu azat etti, böylece ona haram oldu; akşam olunca onu nikahladı, böylece ona helal oldu; gece olunca ona talak verdi, böylece ona haram oldu; ertesi günün sabahı rücu etti (döndü), böylece kadın ona helal oldu; öğle olunca zihar etti (sen bana annemin sırtı gibisin dedi), böylece ona helal oldu; ikindi olunca ziharın keffaretini verdi, böylece ona helal oldu; akşam olunca kadın mürted (kafir) olarak haram oldu, ama geceleyin tövbe etti ve böylece kocasına helal oldu.”

Harun, bu cevaba şaşırıp kaldı. On bin dirhemin ona verilmesini emretti. Ama Arap muhtaç olmadığını söyledi.

Harun, “Ömür boyu rahat olman için sana aylık bağlamamı istiyor musun?”dedi.

Arap, “Sana rızk veren beni unutmaz.”dedi.

Harun, “Borcun varsa söyle ödeyelim.”dedi.

Arap, “Allah Teala’nın kendisi borçları ödüyor.”dedi.

Harun, “İsmin nedir?”diye sordu.

Arap, “ Musa bin Cafer!”dedi.

Harun İmam (a.s)’ı ilk kez görüyordu, İmam (a.s) da, halkın kendisini tanımaması için elbisesini değiştirdiğinden dolayı kimse onu tanıyamamıştı.[1]


[1]- Bihar’ul-Envar, c. 48, s. 141.

İmam Kazım (as) ve Harun Raşit-2

İmam Kazım (as) ve Harun Raşit-1

İMAM MUSA KAZIM (as)IN KISACA HAYATI

İMAM KÂZIM'IN (a.s.) ŞEHADETİ

İmam Kâzım(as)ın Şehadet Yıldönümü (2)

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)