• Nombre de visites :
  • 1241
  • 6/3/2011
  • Date :

Çocuk ve Korku-5

çocuk ve korku

Kısacası, çocuğa yaşantısında karşılaşabileceği olayların getirebileceği tehlikeleri açıklamalı ve olayları haddinden fazla büyütmemelidir. Çünkü, haddinden fazla büyüttüğünüz takdirde çocuğun korkak ve vesvas bir şahsiyet kazanması kaçınılmazdır.Çocukta, Allah"a tevekkül etme, işlerin sonucunu Allah"a bırakma ruhiyesini ihya etmek için gereken çabayı sarfedin.

Çoğularını korkutan şeylerden biri de ölümdür. Ölümden korkma derecesi, eğer normal haddini aşarsa, ruhsal bir hastalık olarak telâkki edilir. Bu hastalık, insanın sukunet ve huzurunu yok edip azmini kırar. Bundan dolayı çocuğun bu hastalığa yakalanmaması için gerekli önlem alınmalıdır.

Çocuk, uzun bir müddet ölmenin ne demek olduğunu bilmez. Ama bazen tanıdığı kimselerden birinin ölümüyle çocuk, ölüme teveccüh eder ve ölüm hakkında sorular sormaya başlar. Eğer çocuk iyi ile kötüyü ayrıtetme seviyesine ulşamış ise baba ve anne olayın gerçek yüzünü ona anlatabilirler. Mesela, ona şöyle söyleyebilirler: Ölüm korkulacak birşey değildir.

İnsan ölüm vastısı ile bu dünyadan ismi ahiret olan başka bir dünyaya göçmektedir. O dünyada iyi ve kötü amellerinin karşılığını görecektir. Allah Teala Kur"an"da, herkesin öleceğini bildirmektedir.

Ölüm o kadar önemli değildir. Önemli olan insanın, kötü amelleri terketmesi ve ahirette rahat olabilmesi için iyi işler yapmasıdır. Ölümü hatırlatmak normal haddini aşamamak şartı ile hiç zararı olmadığı gibi, bazen çocuğu eğitme ve terbiye etmede yararlı olabilir.

İnsanların bazıları Allah"tan veya kıyametten korkarlar. Bu korku, eğer ruhi bir hastalık niteliğini taşıyacak kadar fazla olmazsa, kötü birşey olmamakla birlikte, insanın dünya ve ahiret saadetine nail olmasına sebep olur.

İnsanı iyi işlere iten ve kötü amellerden alıkoyan ondaki Allah korkusudur. Onun için yüce Allah Teala Kur"an-ı Kerim"de buyuruyor ki:

"Eğer imanınız var ise başkalarından değil, benden korkun."(136)

Ayrıca, Kur"an-ı Kerim birçok ayette kıyamet günündeki azap ve zorlukları beyan etmektedir. Bundan dolayı akıllı ve tecrübe sahibi bir eğitici, Allah"tan, günah işlemekten ve kıyametten korkma tohumunu küçük yaşta çocuğun çok hassas ve zarif ruhuna ekmek için gerekli olan çabayı sarfeder. Bu tohum zamanla gelişir, ilerler ve çocuk büyüdüğü zaman olumlu etkileri ortaya çıkar.

Ama şu nükteyi hatırlatmakta yarar var: İyi bir eğitici devamlı olarak çocuğa cehennem ve cehennem azaplarından bahsetmemelidir. Çünkü, bu davranış sonucu çocuk, Allah Teala"yı diktatör ve merhametsiz biri olarak tanır.

En iyi yöntem, Allah Teala"nın rahmet, bağışlama ve esirgeme sıfatlarını da çocuğa anlatmaktır. Böylece Allah Teala, çocuğa sevdirilmiş olur. İyi bir eğitici, çocuğun daima ümit ile korku arasında olan bir şahsiyete sahip olması için gerekli yolu izler.


Çocuk ve Korku-2

Çocuk ve Korku-1

Çocuk ve Merak-2

Çocuklara Güzel Örnek Olmalıyız

Çocukların Temel İhtiyaçları

Çocuk bu; evliya değil ki!..

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)