• Nombre de visites :
  • 1335
  • 6/3/2011
  • Date :

Düzenli Genç-1

düzenli genç

İnsan düzen sayesinde, nasıl yaşayacağını, boş zamanlarından en iyi bir şekilde nasıl yararlanacağını daha iyi bilir.

Eğitim ve düzenden maksat, işlerin uygulanması, hedefli ve muayyen işlerdir ki gerekli vahdet ve uyumdan hissedar nasibini almış olmalıdır. Öğle ki ona riayet edildiğinde, insan, işlere mevzulara, vesilelere ve bilgilere rücu etmede ve müyesser olabilmede şaşkınlığa düşüp vakit kaybetmesin.

Hayatta, yürürlükte olan kanun ve kararlar, her şeyin kendi muayyen yerine konulması, her işin kendi yer ve zamanında uygulanması düzenli yaşamdan örneklerdir.

Yaşamda düzen, oldukça geniş kapsamlıdır ve hayatın tüm meseleleri örneğin: elbise giymek, temizlik yapmak, yemek, yatmak, diş fırçalamak, akraba ve arkadaşlarla meşveret etmek, araç gereçlerin, yazı aletlerini ve kitapları kendi muayyen yerlerinde toplamak, mütalaa etmek, haberleri hıfzetmek, bilgileri öğrenmek, tefekkür etmek. . . Gibi şeylere şamil olur. Genç ne zaman yatacağını, ne zaman kalkacağını ne zaman mütalaa edeceğini, hangi vakit eğlenip spor yapacağını ve ne vakit ev işlerini yapacağını bilmelidir. Her şeyin zaman ve mekanını yerinde teşhis etmeli ve ona göre programlamalıdır. Her şeyi kendi yerine koymalı ki ona müracaat ettiği zaman şaşkınlık ve karışıklığa duçar olmasın. Gencin akli ve zihni enerjisi, düzen sayesinde mantıklı tertip bulup, gelecekte, derslerinde başarılı olmasına sebep olacaktır.

Diğer taraftan, düzen sayesinde, yaşam, kaide ve kural altına girer ve işlerin faaliyeti düzen bulur ve daha fazla rahatlıkla uygulanır. Zorluklar daha çabuk hallolur ve genç, işlerde ve konuların tekrar mütalaa edilmesinde, özellikle tahsil derslerindeki, karışıklık ve şaşkınlıktan kurtulur.

Yaşamda, düzenin en önemli hedefi, vaktinde tasarruf etmek ve faydalanmak ve bilgileri zihinde biriktirebilmek için, sahih kaide ve ölçülere sahip olmaktır.

Günlük hayatta, düzen ve eğitime riayet edilmesi, psikolojik yönden, gencin tahsil ve ilim öğrenme süresi boyunca, bilgilerini düzen ve kaide altında olmasına ve öğreniminin düzenli bir şekilde suret bulmasına sebep olacaktır. Öyle ki, düzenli ve tertipli bir şekilde zihin haznesinde yerleşmeli ve şahıs her ne zaman önceki bilgilerine müracaat etmek isterse, bilgi ve konular, rahatlıkla ve suretle zihninde hazır olmalıdır. Bu meselenin, gencin geleceğinde dikkate değer bir tesiri vardır özellikle tahsil döneminde kendini imtihanlara ve üniversite giriş sınavlarına hazırlamak istediği zaman.

Aynı şekilde düzenli olmaya riayet etmek aslında fikrin selametinde, cismin sıhhatinde insan ruh ve psikolojisinin mutedil olmasında çok etkilidir.

Düzene riayet edilmesi sebebiyle, gençlerin fikirleri sima bulur. Onların icat ve yaratıcılık hüneri, bilimsel ve kültürel ortamını hazırlar.

Düzensizlik, cisim ve ruh da, hazmı ağır etkiler bırakır ve tabiat kuralından çıkmak, insanın davranışlarında olumsuz etkiler meydana getirir. Yaratılış düzeni, düzen ve eğitim esası üzerine bina edilmiştir ve düzen esası üzerine cereyan etmektedir. Düzene riayet etmek, insanın tabiatla uyumlu olmasına sebep olur. Bu doğrultuda insan, ruhsal ve psikolojik yönden, kendine has bir sağlık ve sükunetten hissedar olacaktır.


Değerli Genç

Bir Gencin Görevleri

Gençlerde Ahlak Eğitimi

Gençlik nedir? Biz ne kadar genciz? 3

Gençlerin Dünyaya Bakışı

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)