• Nombre de visites :
  • 7258
  • 7/2/2011
  • Date :

32. DEHE- İ FECRE GiRERKEN !!!

32. dehe- i fecre girerken !!!

Dünya nın dengesi düzeliyor, zulümden adalet'e doğru akıyor 32.Dehe-i fecr'e girerken

BOP lar,YOP lar yapamadım, bozdular oluyor.

Lübnan ve Filistin evrensel islamın geleceğinin şekillendiği cografyalar oluyor Deh-i fecr'e girerken

İslam Rehberliğinin önderliğinde Nasrallah lar, Meşal ler, Şirin ler islam mücahidlerinin Medar-ı iftiharı oluyor Dehe-i fecr'e girerken

Küfrün ve kara zulmün üstünü örttüğü dünya ya şarktan Tahran güneşi yükseliyor Dehe-i fecr'e girerken

Dehe-i Fecr; beraberinde özgüven, özedönüşü, başkalaştırmanın karşısına kendisi olmayı dikmiştir.

Ve... ve islami nükleer getirmiştir Dehe-i Fecr!!!

Dehe-i Fecr; İranı, islami iran yapmanın ötesinde, İSLAMİ NÜVE DEVLET'i yapmıştır. Dehe-i fecr

Dehe-i Fecr; kirlenmiş, garplaşmiş, fikri Mustaz'aflığa yakalanmış islam aydınlarına tezkiye rafinerisi ilham kaynağı olmuş. Dehe-i Fecr

Dehe-i Fecr;öyle bir anadan doğmuştur ki;onun adını ölümsüz KERBELA kıyamı olan 'huseyniye ler' koymuştur.Dehe-i fecrin adını

Dehe-i Fecr'in nutfesi Huseyn (a.s)'den dir,Dehe-i fecr'i Zeynep belemiştir ve höllüğü kerbela toprağındandır.

Dehe-i fecr'e selam olsun

Dehe-i Fecr'e AND olsun

Selam olsun Tevhid bayrağını küfrün göbeğine diken İmam Humeyni ye Dehe-i Fecr de

Dehe-i Fecr de selam olsun Rabbleri katında rızıklanan Şehidlere

ve selam olsun YAŞAYAN ŞEHİD'e

Ölüm olsun; zulüm ve zorba üzerine kurulan saray sahiplerine, Dehe-i Fecr de ve her zaman

Ölüm olsun; ensesi kalın, göbeği şiş kapitalist, emperyalist silah fabrikatörlerine

Ölüm olsun; yuh olsun, kahr olsun insanlığın annesini medya cariyesi yapan zihniyetlere Dehe-i Fecrde

Yuh olsun, kahrolsun, ölüm olsun siyonistlere ve siyonist zihniyetli kalem sahiplerine Dehe-i Fecr de

Sığınsınlar dünya müslümanları, mazlumları, mustaz'afları Fatıma (s.a)nın sevgi, şevkat merhamet, adalet ve hürriyet dağıtan kulübesine Dehe-i Fecr de

Kan içici zalimler, Firavunlar, Nemrutlar ve çağın taağutları kendilerine başka bir dünya arasınlar, korksunlar, kaçsınlar Dehe-i Fecr den!!!

Dehe-i Fecr Nişanedir, Belgedir, Beyyinedir,ıspattır, Ayettir Dehe-i fecr

Dehe-i Fecr Huseyn'dir, Kerbeladır

Dehe-i Fecr Hürriyet, Adalet ve Kurtuluştur.

Hac-cul Ekber'dir

Bera'at-ul minel müşrikiyn dir Dehe-i Fecr

Anlatılamayan ama yaşanan Destan-ı rastandır Dehe-i Fecr

Kutlu olsun Dehe-i Fecr Şehid'lere,Şeriati'lere

Kutlu olsun, Muttahari'lere, mutahar Alim'lere

Kutlu olsun,beheşti'lere, Beheşti zehra da yatanlara

Kutlu olsun; Kutlu olsun Kutlu olsun Sahib-ul Zaman (a.f)a, selam olsun ve de Zuhuru olsun Dehe-i Fecr

DEHE-İ FECR'imiz ve ZAFER'imiz KUTLU OLSUN

Muhammed CAN


Dehe-i Fecr'den, Fecr-i Sadık'a!

EY İMAM!

İslam İnkılabı ve Dünya Kurtuluş Hareketleri

İran İslam İnkılabının Tarihi Kökleri

İRAN İSLAM İNKILÂBI

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)