• Nombre de visites :
  • 1585
  • 1/2/2011
  • Date :

İmam Rıza (as)’ın Şehadeti-2

imam rıza (as)’ın şehadeti

S.8- Me'mun, neden İmam Rıza (a.s)'ı Horasan'a davet etti.

C.8- Me'mun kendi sarayına azamet, kudret ve ilmi değer vermek, diğer taraftan da Ali evladı taraftarlarının rahatsızlıklarını azaltmak ve geçmiş zulümlerini telafi etmek için İmam Rıza (a.s)'ı Medine 'den Merv'e (Horasan'a) davet etmeyi karar aldı. Me'mun Kendi etrafındakilerle, özellikle zeki ve istidatlı bir kişi olan ve ülkenin işleri elinde bulunan “Fazl bin Sehl” ile istişare ettikten sonra çok ısrarla İmam Rıza (a.s)’ın Medine'den Horasana gelmesini istedi.[1]

S.9- “Silsilet'uz- Zeheb” hadisi nasıl bir hadistir, kimin vasıtasıyla ve nerede beyan edilmiştir?

C.9- İmam Rıza (a.s) Horasan'a yolculuğa çıktıklarında “Nişabur” şehrine ulaştılar, orada tevhit ve Allah Teala'nın birliğiyle ilgili olan şöyle bir hadis söylediler; “Allah-u Teala buyurmuştur ki: “La ilahe illâllah kelimesi benim kalemdir, öyleyse kim kaleme girerse azabımdan emanda kalır.”

İmam Rıza (a.s) hadisi buyurduktan az sonra; “Ama şartı ve şurutuyla; ben de onun şartlarındanım.” buyurdular.

S.10- “Silsilet’uz- Zeheb”'in lügat anlamı nedir ve ona silsilet'uz- Zeheb demelerinin sebebi nedir?

C.10- Silsilet'uz- Zeheb'in lügat anlamı “altın zincir” demektir. Çünkü o hadisi rivayet edenler, Hz. Peygamber (s.a.a)'e kadar masum olan İmamlardır, bu yüzden ona “altın zincirli hadis” demişlerdir.

S.11- İmam Rıza (a.s)’ın buyurduğu silsilet'uz- Zeheb hadisinden ne gibi nükteler istifade edilir.

C.11- İmam Rıza (a.s)'ın buyurduğu Silsilet'uz- Zeheb hadisinden üç nükte istifade edebiliriz:

a)      Babalarının ismini getirerek mezkur hadisi onlardan nakletmesiyle, onların hepsinin İlahi halifeler olduğunu, halka bir daha hatırlatmış oldu.

b)      Bütün itikatların esası ve temeli olan Allah'a tapma ve tağutlara yönelmeme mevzusunu onlara hatırlattı.

d)      Şirk ve riyadan uzak bir şekilde Allah'a gerçek olarak tapmanın, Ehl-i Beytin velayetine bağlı olması gerektirdiğini  vurguladı...[2]

 S.12- Hangi İmam “Alim-i Âl-i Muhammed” lakabıyla meşhurdur?

C.12- İmam Ali Rıza (a.s).

S.13- İmam Rıza (a.s)’ın hizmetçisinin ismi ne idi?

C.13- İmam Rıza (a.s)’ın hizmetçisinin ismi “Muvvafak” idi.

S.14- İmam Rıza (a.s) kaç yaşında ve kimin eliyle zehirlendi?

C.14- Me'mun'un eliyle 55 yaşında zehirlendi.

S.15- İmam Rıza (a.s) ne zaman ve nerede şehit edildi?

C.15- Hicri 203. Yılın Sefer ayının sonlarında “Senabad-i Nevkan”da (bugün Meşhed'in mahallelerinden biri olmuştur) şehit edildi.

S.16- İmam Rıza (a.s)’ın oğlunun ismi nedir ve Hazret şehit olduklarında o kaç yaşında idi?

C.16- Oğlunun ismi Cevad'dır, İmam Rıza (a.s) şehit olduklarında yedi yaşlarında idi.

S.17- İmam Rıza (a.s)'ın kabri nerededir?

C.17- Meşhed şehrindedir.


[1] - Çehardeh Ahter-i Tabnak, s.189 Bircendi.

[2] - Çehardeh Ahter-i Tabnak, s.192 A. Bircendi.

İmam Rıza (as)’ın Şehadeti-1

Hz. Rıza (a.s) ve Memun

İmam Rıza (as)’ın İmameti ve Vesayeti -6

İmam Rıza (as)’ın Güzel Ahlakı-3

İmam Rıza (as)’ın Fazileti ve Siresi (12)

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)