• Nombre de visites :
  • 1610
  • 31/1/2011
  • Date :

Çocuğun Anne ve Baba Üzerindeki Hakları-3

çocuğun anne ve baba üzerindeki hakları

İnsanların çoğu helal ve harama riayet etmemektedir. Daha sonra bana şöyle dedi: “Bu on gün içinde benim evimden başka bir eve gitme, ben büyük bir dikkatle ilâhi helal ve haramlara dikkat ediyorum. Benim yemeğimi yemek, senin kalbini nurlandıracak, konuşmaların daha güzel olacaktır.”

Onun evine gittim, onun dediği gibi rahat bir şekilde hiçbir dil sürçmesi olmaksızın yüce konuları ifade ederek minberde konuşmalarımı yapıyordum.

O, sabah erken vakit çöle gidiyor, akşam namazı vakti camiye geliyordu. Konuşmamı yaptıktan sonra da birlikte evine dönüyorduk. Bir gün ondan habersiz bir şahsın ısrarı üzere o şahsa misafir oldum. O gece konuşma esnasında üzerimde bir ağırlık ve konuşmalarımda bir sınırlılık hissettim. Gerçi dinleyiciler bunu anlamadılar. Ama ben konuyu beyan ederken bir sıkıntı çekiyordum. Beni ağırlayan köylü o cemiyet arasından iki üç defa bana öfke ile baktı, onun bu bakışlarından bana itirazda bulunduğunu anladım.

Toplantı bittikten sonra eve geri döndüm, sert bir ifade ile bana şöyle dedi: “Karnına bıçak saplansın emi! Bugün benim evimden başka bir eve gittin. Ben senin bu konuşmanın durumundan bu anlamı derk ettim. Burada olduğun müddetçe başka bir yere gitmeye hakkın yoktur. Ömrünün sonuna kadar da yemek ve insanların evine gidip gelmek hususunda dikkatli ol; zira helal lokma nuraniyet getirir, haram lokma ise karanlık icat eder.”

Yeniden Allah Resulü’nün (s.a.a) ekmek ve ekmeği evine götürmenin adabı hususundaki şu arşi ve melekuti sözüne dikkat ediniz: “Çocuklarına ancak temiz rızık vermelidir.”

Anne ve Babalar Dikkat Etmelidirler

Allah Resulü (s.a.a) şöyle buyurmuştur:

“Her kim çocuğunu öperse, Allah onun için bir iyilik yazar; her kim çocuğunu sevindirirse, Allah kıyamet günü onu sevindirir. Her kim çocuğuna Kur’ân öğretirse, anne ve babası kıyamet günü onu çağırır, onlara nurdan iki elbise giydirilir; öyle ki o ikisinin nurundan bütün cennet ehli nurlanır.”[1]

Allah Resulü (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Her kimin bir çocuğu varsa, onunla çocuklaşsın.”[2]

Allah Resulü (s.a.a) şöyle buyurmuştur:

“Her kimin bir kız çocuğu olur da onu edeplendirir ve onu güzel terbiye ederse ve ona öğretir ve öğretimini güzel yaparsa ve Allah’ın kendisine verdiği nimetleri de geniş tutarsa, bu onun için ateşe karşı bir engel ve örtü olmuş olur.”[3]

Allah Resulü çocuklar hususunda şunları tavsiye etmiştir: “İlâhi takvaya riayet ediniz, çocuklarınız arasında adaletle davranınız.”[4]

“Sizin aranızda iyilik, şefkat ve adalet üzere davranılmasını istediğiniz gibi siz de çocuklarınız arasında hediye alma hususunda ayrıcalık gözetmeyin.”[5]

“Allah çocuklar arasında hatta öpme hususunda bile adalete riayet etmenizi istemektedir.”[6]

Allah Resulü bir şahsı iki çocuğundan birini öpüp de diğeriyle ilgilenmediğini gördüğünde ona şöyle buyurdu:

“Neden öpme hususunda o ikisinin arasında adalete riayet etmiyorsun? Öpmek istiyorsan her ikisini de öp.”[7]

“Rabbin, yalnız kendisine kulluk etmenizi ve ana babaya da iyi davranmanızı kesin bir şekilde emretti.” (İsrâ/23)


[1]- Furuğ-i Kafi, c. 6, s. 49

[2]- Vesail, c. 15, s. 203

[3]- Mizan’ul-Hikmet, c. 10, s. 705- 707

[4]- a. g. e.

[5]- a. g. e.

[6]- a. g. e.

[7]- a. g. e.

Çocuğun Anne ve Baba Üzerindeki Hakları-2

Çocuğun Anne ve Baba Üzerindeki Hakları-1

Çocuğun Önemi ve Değeri -2

Çocuklarda Kekemelik Konuşma Problemleri-2

Çocuk ve Okul

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)