• Nombre de visites :
  • 993
  • 10/1/2011
  • Date :

Mead"ın Gerekliliği-1

meadın gerekliliği

1- "İnsan kendi başına bırakıldığını mı sanıyor?"[1] Yani; amel ve işleri incelenmeyecek mi?"

2- "Ve biz göğü ve yeryüzünü ve ikisinin arasındakileri boş yere yaratmadık."

"Bu yaratılışın boşuna olduğu, inkâr edenlerin zannıdır ancak. Vay ateşe uğrayacak inkârcıların hâline. Yoksa inanıp hayırlı amel işleyenleri yeryüzünde, bozguncular gibi mi tutarız? Yoksa Allah'a karşı gelmekten sakınanları, yoldan çıkanlar gibi mi tutarız.?"[2]

3- "Sakın Allah'ı, zalimlerin yaptıklarından habersiz sanma. Gözlerin azabın şiddetinden dışarı fırlayacağı bir güne kadar onların azabı ertelenmektedir. (O zaman onların hesabı görülecek)"[3]

Müşrikler kıyamete inanmıyor ve onu uzak biliyorlardı. Übeyd b. Half, bir gün çürümüş bir kemiği Peygamberin yanına getirdi ve onu elinde ezip şöyle dedi:

"Bu ezilen çürük kemikleri kim diriltecek?"[4]

Allah, nasıl yoktan yaratıldığını unutan o şahsa cevabında şöyle buyurdu:

"Ey Muhammed! De ki: Onları ilk defa yaratan diriltecektir. Ve O her yarattığına âlimdir."[5]

Ve de şöyle ekledi:

"Gökleri ve yeri yaratan, kendilerinin benzerini yaratmaya kadir olmaz mı? Elbette olur; çünkü O, yaratan ve bilendir."[6]

Müminlerin ve kâfirlerin akıbeti, kâfirleri cehenneme ve müminleri cennete götürecek şeyin vasfında ise şöyle buyuruyor:

"İşte, azıp da dünya hayatını tercih edenin varacağı yer şüphesiz cehennemdir. Ama kim Rabbinin azametinden korkup da kendini kötülükten alıkoymuşsa, varacağı yer şüphesiz cennettir."[7]

"Kim bir kötülük işerse, ancak onun kadar ceza görür. Kadın veya erkek, kim inanarak yararlı iş işlerse, işte onlar cennete girerler; orada hesapsız şekilde rızıklanırlar."[8]

* * *

Halkın, Allah'tan sakınması ve takvalı olması için, Kur'ân kıyametin zorluğunu ve azabın şiddetini bu ayetlerle hatırlatmaktadır.

"Ey inananlar! Rabbinizden sakınınız; doğrusu kıyamet gününün sarsıntısı büyük bir şeydir. Kıyameti gören her emzikli kadın emzirdiğini unutur, her hamile kadın çocuğunu düşürür. İnsanları sarhoş gibi görürsün; oysa sarhoş değildirler; fakat bu sadece Allah'ın azabının çetin olmasındandır. "[9]

"O muazzam gürültü ve kıyamet kopup geldiği zaman; o gün, kişi kardeşinden, annesinden, babasından, karısından ve oğullarından kaçar. (O gün, onlardan her birinin kendisine yeter derecede derdi vardır."[10]

"Her kişi yaptığı iyiliği ve yaptığı kötülüğü hazır bulunca, kendisiyle o kötülük arasında uzun bir mesafe olmasını diler."[11]

* * *


[1]- Kıyâmet, 36

[2]- Sâd, 27-28

[3]- İbrâhîm, 42

[4]- Yâsîn, 78

[5]- Yâsîn, 79

[6]- Yâsîn, 81

[7]- Nâziât, 37-41

[8]- Mü'min, 40

[9]- Hac, 1-2

[10]- Abese, 33-36

[11]- Âl-i İmrân, 30

KIYAMET AHVALİ

Ölüm Gerçeği 4

YOKTAN VAROLMAK

Ahiretin Korkunç Menzilleri

Kıyamet Şafağında 2

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)