• Nombre de visites :
  • 1561
  • 28/12/2010
  • Date :

İmam Hüseyin"in (a.s) Şahadeti ve Rica"ti

imam hüseyinin (a.s) şahadeti ve ricati

İmam Hüseyin'in (a.s) Dostlarına Kendi Şahadeti ve Rica'tı Hakkında Buyrukları

İmam Hüseyin (a.s) şöyle buyurdu:

"Peygamber (s.a.a) bana şöyle buyurdu: "Ey evladım, yakında Irak'a doğru gitmek zorunda kalacaksın. Orası peygamber ve peygamber vasilerinin gördükleri yerdir.

"O bölgeye Amura" derler, sen orada şehit olacaksın; seninle birlikte, kılıç ve mızrak darbesi acısını hissetmeyen ashabından bir grup kimseler şahadete erişeceklerdir."

Sonra hazret şu ayeti okudular:

"Ey ateş dedik, soğu İbrahim'e karşı ve bir zarar verme ona." Savaş, sana ve dostlarına esenlik olacaktır. O halde onları müjdele"

Ant olsun Allah'a! Eğer bizi öldürürlerse, bizler Peygamberimizin yanına gideceğiz. Daha sonra Allah'ın istediği kadar durup bekleyeceğim. Sonra ben kabirden ilk çıkacak olan kimse olacağım.

Babamın ve Kaimimiz Hz. Mehdi'nin (a.f) kıyamı gibi kıyam edeceğim ve Resulullah'ın (s.a.a) yaşayacağı gibi yaşayacağım. Daha sonra Allah tarafından o güne kadar dünyaya inmemiş elçiler ve Cebrail, Mikail, İsrafil ve melekler bana nazil olacaklar."

İmam (a.s) sözlerine şöyle devam etti: "O gün bizim Şialarımızdan olan herkes hepsi kabirlerinden çıkacaklar ve melekler onların yüzlerindeki toprakları temizleyecekler cennetteki eşlerini,

makamlarını ve yaşayacakları yerleri onlara tanıtacaklar. O zaman yeryüzünde hiçbir hasta ve sıkıntılı kimse kalmayacak. Allah-u Teala biz Ehl-i Beyt'in vesilesi ile onlardan sıkıntı,

bela ve dertleri giderecektir. Allah bereketini gökyüzünden yeryüzüne öyle bir şekilde indirecek ki, ağaçlar meyvelerin çokluğundan dolayı kırılacaklar, kış meyvesi yazın, yaz meyvesi kışın yenilebilecek. İşte bu Allah'ın buyruğu şu sözün manasıdır:

"Memleketlerin halkı (günahtan) çekinselerdi, gökyüzünden üstlerine bereket yağdırır, yeryüzünden bereket fışkırtırdık, fakat inkâr ettiler de kazandıkları suç yüzünden onları azaba uğrattık."

Daha sonra Allah-u Teala Şiilerimize öyle bir keramet inayet edecek ki, yeryüzünde hiçbir şey onlara gizli kalmayacak; hatta kendi ailelerinin düşündüklerini ve bildikleri şeyleri onlara haber verebileceklerdir."

Dünyanın Fani Olduğu Hakkında Sözleri

"Ey millet! Biliniz ki dünya geçici, fani ve yok olucudur. İnsanların durumları her gün bir halden başka bir hale değişmektedir. Sizler İslam hükümlerini öğrendiniz,

Kuran'ı okudunuz ve Muhammed'in (s.a.a) Allah'ın peygamberi ve elçisi olduğunu anladınız. Bununla birlikte zalim ve alçak bir şekilde onun evladını öldürmeyle atılıp sıçradınız.

Ey topluluk! Fırat suyunun balıkların göğsü ve karnı gibi nasıl dalgalandığını görmüyor musunuz? Bu suyu Yahudiler, Hıristiyanlar, domuzlar ve köpekler içebiliyor, fakat (bu suyun yanı başında) Peygamber (s.a.a) çocukları susuzluktan ölüyorlar."


İmam Hüseyin’in (a.s) Kıyamının Nedeni

Muaviye döneminde İmam Hüseyin’in (a.s)-2

İmam Hüseyin (as)-2

İmam Hüseyin’in İnayeti

Masum İmamın İlmi 2

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)