• Nombre de visites :
  • 4459
  • 25/12/2010
  • Date :

Çocuğun Önemi ve Değeri -1

çocuğun önemi ve değeri

İster kız ister erkek çocuklar, Hak Teâlâ’nın mümin kullarına inayet buyurduğu en büyük ve en faydalı nimetlerdir. İbrahim’in (a.s) çocuğu yoktu. Bu açıdan da üzüntülüydü. Merhamet sahibi olan Allah yaşlılık çağında bile bu layık kuluna, İsmail ve İshak’ı merhamet buyurmuştur.

İshak, Mesih (a.s) zamanına kadar, ilâhi peygamberlerin kökü ve İsmail de Hatem’ul-Enbiya, masum imamlar ve binlerce filozof, arif ve fakihin kökü konumunda olmuştur.

Evlat, fevkalade büyük bir nimettir, hayır kaynağıdır, yücelik çeşmesidir, insan için dünya ve ahiret faydasıdır. Elbette bu Hak Teâlâ’ya iman eden ve imanı sebebiyle çocuklarını mümin, salih ve layık kimseler olarak terbiye edenler için geçerlidir.

İbrahim (a.s) çocuk sahibi olduğu için Hak Teâlâ’ya büyük içtenlikle hamd etti. Gerçekten de çocuk sahibi olmak hamd etmeyi gerektirmektedir. Bu hamd ve Allah’ı övmek, dil, kalp ve tüm organlarla gerçekleşmelidir.

 

“Kocamışken, bana İsmail ve İshak’ı veren Allah’a hamd olsun. Doğrusu Rabbim duaları işitendir.”[1]

Bu ayet-i şerifeden de anlaşıldığı üzere çocuğun hayatta öylesine önemli bir konumu vardır ki İbrahim (a.s) yaşlılık döneminde bile Hak Teâlâ’dan çocuk dilemiş ve duası müstecap olmuştur.

Zekeriya (a.s) da yaşlılık çağında ibadet mihrabında Hak Teâlâ’dan çocuk talep etmiştir:

“Katından bana bir oğul bağışla ki, bana ve Yakup oğullarına mirasçı olsun.”[2]

İshak b. Ammar altıncı İmam’dan (a.s) şöyle buyurduğunu rivayet etmektedir: “Bir şahıs şöyle dedi: “Çocuk sahibi olmaya rağbetim yoktu. Bir gün Arafat’ta durma başarısını elde ettim, yanımda dua eden, gözyaşı döken ve şöyle diyen bir genç çocuk gördüm:

“Ey rabbim! Beni ve annem ve babamı bağışla.” Böylece bunu işittiğim zaman çocuğa rağbetim arttı.” [3]

Dünyadan göçmüş olan anne ve babalar, iman ehli oldukları takdirde, çocuklarının ibadet, münacat ve hayırlı işlerinden tam bir şekilde nasiplenmektedirler.

Allah Resulü’nden (s.a.a) şöyle rivayet edilmiştir:

“Beş kimse, mezarlarında olduğu halde, sevapları defterlerine yazılır: “Bir fidan eken kimse, bir kuyu kazan kimse, Allah için bir cami yapan kimse, bir kitap yazan kimse ve geride salih evlat bırakan kimse.”[4]

Altıncı İmam (a.s) şöyle buyurmuştur: “Yusuf (a.s) öz kardeşini görünce ona şöyle dedi: “Benden sonra nasıl evlendin? ” Kardeşi (Bünyemin) cevabında şöyle dedi: “Babam Yakup bana emretti ve şöyle buyurdu: “Eğer yeryüzünü tespihle dolduracak bir soyun olmasına gücün yetiyorsa bunu yap.”[5]


[1]- İbrâhim, 39

[2]- Meryem, 5- 6

[3]- Vesail, c. 21, s. 355

[4]- Bihar, c. 104, s. 97

[5]- Vesail, c. 21, s. 356

Çocuk ve Ahlâki Eğitim

Çocuğa Güzel İsim Takma

Çocuklara Güzel Örnek Olmalıyız

Çocuk bu; evliya değil ki!..

Çocuk ve Dini eğitim

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)