• Nombre de visites :
  • 1517
  • 22/12/2010
  • Date :

Yeryüzü Hüccetten Yoksun Olmaz-1

yeryüzü hüccetten yoksun olmaz

Yeryüzünde imamın olmadığı bir zaman dilimi olur mu?

İki imam birden olur mu?

Yeryüzü imamsız kalır mı?

*  Hüseyin b. Ebul-Âlâ şöyle rivayet etmiştir:

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)’a dedim ki: Yeryüzünde imamın olmadığı bir zaman dilimi olur mu?

-«Hayır.» dedi.                                                                    

Dedim ki: İki imam birden olur mu?

-«Hayır.» dedi. «Olursa mutlaka biri susar.»[1]

* .İshak b. Ammar şöyle rivayet etmiştir:      

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)’ın şöyle dediğini duydum:

«Yeryüzünde mutlaka bir imam olur, imamdan yoksun olmaz. Öyle ki mü’minler, dinin aslında olmayan bir şeyi dine eklemledikleri zaman, bu fazlalığı geri çevirsin ve bir şeyi eksilttikleri zaman, bunu tamamlasın.»

* Abdullah b. Süleyman el-Amirî, Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhis­selâm)’dan şöyle rivayet etmiştir:

«Yeryüzünde her zaman Allah'ın bir hücceti olur; insanlara helâli ve haramı öğretir, insanları Allah'ın yoluna davet eder.»

* Hüseyin b. Ebu'1-Alâ, Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)'dan şöyle rivayet etmiştir:

İmam'a dedim ki: Yeryüzü imamsız kalır mı?

- «Hayır.» dedi.

* Ebu Basir, İmam Muhammed Bakır ve İmam Cafer Sadık (aleyhis­selâm)’ın birinden şöyle rivayet etmiştir:

«Allah, yeryüzünü hiç bir zaman âlimsiz bırakmaz. Öyle olmazsa hak ile bâtıl birbirinden ayırt edilmez.»

* Ebu Basir şöyle rivayet etmiştir:

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: «Allah, yeryüzünü âdil bir imamdan yoksun bırakmayacak kadar uludur, yücedir.»

* Ebu İshak, Emir'ül-Mü'minin (Ali b. Ebu Tâlib aleyhisselâm)’ın ashabından güvenilir birinden, Emir'ül-Mü'minin'in şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir:

«Allah'ım, sen yeryüzünü senin adına kullarına kanıtlık işlevini gören hüccetten yoksun bırakmazsın.»

* Ebu Hamza, Ebu Cafer (Muhammed Bakır aleyhisselâm)’dan şöyle rivayet etmiştir:

«Allah'a yemin ederim ki, Âdem'in ölümünden bu yana dünyamız hiç bir zaman bir imamdan yoksun bırakılmamıştır. Bu imam aracılığıyla insanlar, Allah'a yönelmişlerdir. O, Allah'ın kulları üzerindeki hüccetidir.

Yeryüzü, Allah'ın kulları üzerindeki hücceti olan imamdan yoksun kalmaz, yoksun kaldığı zaman varlığını sürdüremez.»

* Ebu Ali b. Raşid şöyle rivayet etmiştir:

Ebu'l-Hasan (Ali b. Musa aleyhisselâm) buyurdu ki:

«Yeryüzü huccetsiz olmaz; Allah'a yemin ederim ki, o hüccet benim.»

* Ebu Hamza şöyle rivayet etmiştir:

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)’a dedim ki: Yeryüzü imamsız olur mu?

Buyurdu ki: «Eğer yeryüzü imamsız kalırsa, batar.»[2]


[1]- Hüseyin (a.s), Hasan (a.s) zamanında imamlık görevlerini ifa etmeden beklemiştir.

[2]- Düzeni altüst olur

Kitap ve Sünnette Hz. Mehdinin (a.f)-3

İmam Mehdi (af) İle Mülakat

İmamet ve Velayetin mihveri '' Mehdilik''

Hz. Mehdi Hakkındaki Rivayetler

MEHDİ İNANCININ TARİHİ

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)