• Nombre de visites :
  • 2627
  • 17/11/2010
  • Date :

Muahat (Kardeşlik) Hadisi

muahat (kardeşlik) hadisi

Muahat (Kardeşlik) Hadisi

Muahat (Kardeşlik) Hadisi, İmam Ahmed b. Hambel, Zeyd b. Ebî Evfa-dan; Mişkat'ın yazarı, İbn-i Ömer'den; Tirmizi, İbn-i Ebi Evfa'dan; Abdullah b. Ahmed b. Hambel, Said b. Cübeyr-den; Ahmed kendi Müsned'inde Ebu Huzeyfe-i Yemanî-den; Muvaffak, Cabir b. Abdullah'tan; Hameveyni, İbn-i Abbas'tan;

İkrime, İbn-i Abbas'tan, Zeyd b. Erkam'dan, Sa-id b. Müseyyib'den, Ebu Emame'den ve Cemi b. Umeyr-den nakletmiştirler. Bu hadis Ehlisünnet ve Şia uleması arasında "Muahat Hadisi" olarak tanınmış, kaydedilmiş ve doğrulanmıştır.

Mişkatu'l-Envar kitabının yazarı ve diğerleri ve yine Şeyh Ekber Muhyiddin-i Arabî "Musamere" adlı kitabında bu hadisi onaylamıştır. Kısacası, Müslümanlardan hiç kimse bunda şüphe etmemiştir.

Hadisin anlamı şudur: Resulullah, ashabı birbirine kar-deş kıldığında Ali b. Ebutalip Resulullah'ın huzuruna gelerek şöyle dedi: "Ya Resulullah! Bütün ashabı birbirine kar-deş ettiniz, ama beni bir kimseyle kardeş etmediniz." Bunun üzerine Resulullah (s.a.a) şöyle buyurdu: "Ey Ali, sen benim dünya ve ahirette kardeşimsin."

Hadisin tam metni ise şudur: Resulullah (s.a.a) buyuruyor ki:

"Ey Ali, sen benim dünya ve ahirette kardeşimsin, sen benim vasimsin, sen benim vaadimi gerçekleştirensin ve benim borcumu ödeyensin."

Şimdi bu hadisin Hz. Ali'nin faziletini nasıl ispatladığından bahsedelim: Acaba Resulullah bu kardeşliği Allah'ın emriyle mi uygulamıştır, kendi isteğiyle mi? Tabi ki Allah'ın emri üzerine uygulamıştır;

çünkü Resulullah'ın Allah'ın emri olmadan bir işe girişmiş olması düşünülemez. "O (konuştuğu şey) ancak vahiydir." Acaba Allah Teala ve Resulü, ashabı birbirine kardeş ederken, Resulü için seçilen kimsenin ümmetin en üstünü olması gerekir mi, yoksa onun herkesten üstün olması gerekmez mi?

Muhakkak Resulullah'ın kardeş edindiği kimse bütün varlıkların en üstünü ve en değerlisi olmalıdır. Çünkü Resulullah (s.a.a), ashabını birbirine kardeş ederken onların birbirine uyum ve eşitliğini de tam bir dikkatle gözetmiştir.

O hâlde, Ali (a.s) ümmetin en üstünüdür.


İmam Ali (as)'in Velayeti

Tarihî Gadir Hadisi

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)