• Nombre de visites :
  • 4474
  • 7/11/2010
  • Date :

Hayızlı Bir Bayanın Yapması Harâm Olan Şeyler

hayızlı bir bayanın yapması harâm olan şeyler

1.Abdest, gusül veya teyemmümle yerine getirilmesi gereken ibâdetler. Farz ve sünnet namazlarının kılınması, Ramazân-ı Şerîf orucunun tutulması vs. gibi.

2.Cünüp olan bir kimsenin yapması harâm olan şeylerin tümü.

3.Meni gelmese dâhî sünnet mahalli yada daha azının dâhil olacağı şekilde eşiyle ilişkiye girmesi. Bu fiil erkeğe de harâmdır.

Hayız ile ilgili bazı hükümler;

Bir kadın, hayız kanı özelliği taşıyan kan görür ve onun üç gün süreceğini kuvvetle tahmin ederse o zaman zarfındaki yapması gereken ibâdetlerini terk etmelidir. Şayet üç gün görmez ise, o takdirde yerine getiremediği ibâdetlerin kazasını yapmalıdır.

Erkek, hayızlı olan eşiyle cimâ yaparsa (cinsel ilişkiye girerse), harâm işlenmiş olur. Buna karşılık, kefâret olarak fakirlere sadaka vermeli, hiç olmazsa Allâh’tan af ve bağışlanma dilemelidir.

Hayızlı bir kadını boşamak geçersizdir.

Kadın, hayızlı olduğunu veya hayızdan temizlendiğini beyân ettiğinde sözü geçerlidir, ayrıca araştırma yapılmaz, kadının sözüne itibâr edilir.

Kadın hayız kanından kurtulduktan sonra gusül etmemiş bile olsa onunla cinsel ilişkiye girilebilir.[1] Ancak, en iyisi gusül yaptıktan sonra ilişkiye girmektir.

Kadının hayızlı olduğu zamanlar kılmadığı günlük namazların kazâsı yapılmaz. Tutamamış olduğu farz orucun ise kazâsı gerekir.

Yakın vakitte hayız olacağını bilen bir hanım, namaz vakti girer girmez namazını geciktirmeden kılmalıdır. Bile bile geciktirir de o arada hayız olursa kılamadığınamazı kazâ etmelidir.

Hayızlı hanımın, namaz vaktinde kendini kandan temizlemesi, hayız bezini değiştirmesi, abdest alarak kıbleye yönelip zikir, duâ ve Peygamberle (a.s) Ehl-i Beyt’e (a.s) salavât ile meşgul olması müstehâb-iyi bir davranıştır.

Hayız guslü nasıl alınır?

Hayızlı bir kadının kandan temizlendikten sonra ibâdetlerini yerine getirebilmesi için gusletmesi farzdır.

Hayız guslü, cünüplükten temizlenme guslü gibi alınır. Ancak, namaz kılınabilmesi için gusülden önce veya sonra ayrıca namaz abdesti de alınmalıdır.

Hayız ve Hayız Hükümleri İle İlgili Ehl-i Beyt’ten Bazı Rivâyetler

Ehl-i Beyt’in atası Hz. Muhammed  buyurdular;

“Kim, hayızlı hanımıyla cinsel ilişkide bulunur da cüzzam vb. bir  hastalığa yakalanmış çocuğu olursa, o kişi kendinden başka kimseyi kınamasın!”[2]

Sâdıkların imâmı İmâm Cafer Sâdık (a.s)’a soruldu; “Bir kadın hamile kalır, hamileliğinde de önceki aylarda gördüğü gibi hayız olursa namazlarını terk eder mi? İmâm (a.s) buyurdular; “Evet. Böyle bir durumda namaz kılmaz.”[3]

İmâm Cafer Sâdık’a (a.s) soruldu; “Bir kadın Ramazan ayında oruçlu iken güneş batmadan önce adet görürse ne yapmalıdır?” Buyurdular; “Orucu bozulmuş olur ki yiyip, içebilir.”[4]

İmâm Mûsâ Kâzım (a.s)’a soruldu; “Hayızlı bir kadın, kandan temizlendikten sonra, gusül abdesti almadan kocası ile ilişkiye girebilir mi?” İmâm (a.s) buyurdular; “Bir sakıncası yoktur. Ancak, gusül yaptıktan sonra cimâ etmek bana daha sevimli geliyor.”[5]


[1] Hanefiler de bu görüştedirler: Vehbe Zuhayli: İslâm fıkhı ansklp: c:1 sh: 312

[2] Men lâ yahduruhul fakîh: c: 1 sh: 52

[3] Furû-u Kâfî: c: 3 sh: 97, Tehzîb :c:1 sh: 110, İstibsâr: c: 1 sh: 138

[4] Tehzîb: c: 1 sh: 153, İstibsâr: c:1 sh: 145

[5] Tehzîb: c: 1 sh: 167, İstibsâr: c:1 sh: 136

Genel Kadın Hükümleri

KADINLARLA İLGİLİ HÜKÜMLER

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)