• Nombre de visites :
  • 1749
  • 3/10/2010
  • Date :

İmam Cafer-i Sadık (a.s)’ın Ahlakı-2

imam sadık

1- Emanete Riayet Etmesi

İmam Sadık (a.s) buyurmuştur ki:

“Eğer Hz. Ali (a.s)’ı kılıçla vurarak onu öldüren şahıs, beni kendi emini bilerek benden nasihat ve istişare etmeyi ister ve ben de bunu kabul etmeğe hazır olursam, mutlaka emaneti ona eda ederim (bu konuda onu gözetirim).”[1]

2- Mizah ve Tebessümü

(Ehl-i Sünnetin Malikiyye fırkasının imamı olan) Malik şöyle diyor: “Ben Cafer bin Muhammed’i (İmam Sadık’ı) sürekli olarak çok mizah ve tebessüm ederken görüyordum.”[2]

3- Köleler Gibi Oturması (Tevazusu)

(Hadis ravilerinden olan) Ebu Hadice şöyle diyor:

“İmam Sadık (a.s) köleler gibi (tevazu ile) oturuyor, elini yere koyuyor ve üç parmağıyla da yemek yiyordu.”[3]

4- Sabrı ve Teslimiyeti

İmam Sadık (a.s) bana, tesliyet ve başın sağ olsun demek için (İmam (a.s)’ın yaranlarından olan) Mufazzal’ın yanına giderek ona şöyle dememi emretti:

“Biz, İsmail’in (İmam’ın oğlu) ölümüyle karşılaştık, ama sabrettik; sen de bizim sabrettiğimiz gibi sabret; biz bir şeyi, Allah da başka bir şeyi isterse, biz Allah’ın emrine teslim oluruz.”[4]

5- İmam (a.s) Açısından Dünya Makamı

Hafs bin Gıyas diyor ki:

İmam Sadık (a.s) bana şöyle buyurdular:

“Ey Hafs! Dünya menzileti (makamı) benim yanımda bir leş gibidir; mecbur olduğum takdirde ondan yararlanırım ancak.”[5]

6- Başkasıyla Birlikte Yemek Yemeği Sevmesi

(İmam Sadık (a.s)’ın yaranlarından olan) Mufazzal diyor ki:

İmam Sadık (a.s)’dan şöyle buyurduğunu duydum:

“Her yemek yediğimde, başka bir insanın da benimle o yemekte ortak olmasını arzu ediyorum.”[6]

7- Güzel Koku Kullanması

İmam Kâzım (a.s) buyurmuştur ki:

“İmam Sadık (a.s)’ın secdegahı (secde ettiği yer), onun güzel kokusuyla tanınıyordu.”[7]

8- Kına Yakması

(İmam Sadık (a.s)’ın ashabından olan) Muaviye bin Ammar diyor ki:

“İmam Sadık (a.s)’ın, koyu bir kına yaktığını gördüm.”[8]

9- Sakalını Taraması

İmam Kâzım (a.s) buyurmuştur ki:

“İmam Sadık (a.s)’ın mescitte bir tarağı vardı; namazı kılıp bitirdikten sonra onunla sakalını tarardı.”[9]

10- Özel Yemeği

(İmam Sadık (a.s)’ın ashabından olan) Abd’ul- A’la diyor ki:

“İmam Sadık (a.s)’la birlikte yemek yerken İmam (a.s) cariyesine: “Ey cariye! Bizim meşhur yemeğimizi getir” diye buyurdular. Derken cariye, içerisinde sirke ve zeytin yağı olan çanağı getirdi; biz de ondan yedik.”[10]

11- Yemekten Önce Bismillah, Yemekten Sonra İse el-Hamdulillah Demesi

İmam Sadık (a.s) buyurmuştur ki:

“Kesinlikle yemeğin hazmı bana ağır gelmemiştir; çünkü ben hiçbir zaman “Bismillah” demeden yemeğe başlamadım ve “el-hamdulillah” demeden de yemekten ayrılmadım.”[11]

12- Kıbleye Doğru Oturması

(İmam Sadık (a.s)’ın yaranlarından olan) Hammad bin Osman diyor ki:

“İmam Sadık (a.s)’ın, evinin kapısı önünde kıbleye doğru oturduğunu gördüm.”[12]


[1] - Kâfî, C. 5, S. 133, H. 5.

[2] - Bihar, C. 17, S. 32, H. 14.

[3] - Kâfî, C. 6, S. 297, H. 6.

[4] - Mişkat’ul- Envar, S. 27.

[5] - Vesail’uş- Şia, C. 16, S. 312, H. 6.

[6] - Kâfî, C. 6, S. 353, H. 6.

[7] - Kâfî, C. 6, S. 511, H. 11.

[8] - Bihar, C. 47, S. 46, H. 65.

[9] - Bihar, C. 76, S. 116, h.2.

[10] - Bihar, C. 47, S. 41, H. 51.

[11] - Vesail’uş- Şia, C. 16, S. 586, H. 7.

[12] - Mişkat’ul- Envar, S. 206.

İmam Cafer-i Sadık (a.s)’ın Ahlakı-1

İmam Cafer Sadık (sa)’nın Şehadeti -1

 

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)