• Nombre de visites :
  • 1668
  • 15/9/2010
  • Date :

Hz. Mehdi’nin (af) Dostları-2

hz.mehdi

Onun yardımcıları olma şerefine erenlerin şüphesiz çok ayrıcalıklı özellikleri vardır. Kaynaklarımız bunlardan şöyle söz eder:

“Onlar ileri görüşlüdürler, takvalı ve alçak gönüllüdürler. Dünya malına ilgi göstermezler, iman ve irfan sahibidirler, silahlı ıslahatçıdırlar. Geceleri abid, gündüzleri arslandırlar (gözyaşı ve demir ile yoğrulmuşlardır).

Merhamet, şefkat, onur ve cihat ehlidirler. Çelik yürekli ve güçlü bir imana sahiptirler. Yorulmak bilmez, güçlüdürler. O kadar dayanıklıdırlar ki dağlara gönderilseler delik deşik eder yerinden sökerler. Hakka inanan, Rehber’ine itaat edip teslim olan, şehadet aşığı, Allah’a ulaşmak için can atan, tehlikelerin ve zorlukların eşiğinde yetişmiş fedakarlar, silahını kuşanmış cihat ve şehadet aşığıdırlar.

Direniş onların özelliğidir. Tevekkül onların yol azığıdır. Çelik yürekli, demir iradeli, gece namazlarını kılan, kanaatkar, her biri kırk yiğit gücünde mert insanlardır.[1] İmam’ın etrafını çevrelemiş, kulakları her an onun vereceği emri beklemektedir. Allah’ın hoşnutluğunu arayan, ileri görüşlü, uyanık, bilgili, yüreği güçlü, kulluk ve ibadete düşkün, Allah’ın sınırlarını gözeten, yiğit ve savaşçı, emre itaat eden, sadece İmam’a ait emirlere göre itaat eden,  fedai, sade ve kanaatkar bir hayat yaşayan, düzenli ve arkadaşlarıyla birlik olabilen kimselerdir….”

Bu özellikler Hazret-i Mehdi’nin (ac) dostları hakkında kaynaklarımızda açıklanmış olan bilgilerdir.

İmam Cevad (as) buyurdular ki:

“Hazret-i Kaim’in (af) yanında yoldaşlarının isimlerinin mühürlenip onaylanmış sayfalarda kayıtlı olduğu bir sahife vardır. Şehirleri, kıyafetleri, soyları orada yazılıdır. Silahşordurlar. Allah yolunda olmak ve O’na itaat etmek için çaba sarf ederler.”[2]

“Gece abid, gündüz mücahittirler.” Sözü pek çok yerde tekrar tekrar yazıla gelmiştir. Bu söz onların irfani ve mücadeleci kimliğini tanıtmaktadır. İmam’ın zuhuruyla birlikte hepsi de her nerede olurlarsa olsunlar, kendilerini Mekke’ye ulaştırırlar. Böylece onun emri ile kıyam ederler.

Şık giyinmek ve düzenli olmak, elbise, şekil ve şemaillerine dikkat etmek onların özelliğidir. Hz. Ali’nin (as) deyişiyle:

“Onları gözlerim görüyor gibiyim; aynı renk, aynı boy, yüzleri aynı ve elbiseleri de aynı… olarak Hazret-i Mehdi’ye (af) biat ederler.”[3]

Hazret-i Mehdi (ac) zuhur ettiğinde Rükün ve Makam arasında Kabe’nin yanında ayakta duracak ve dostlarını çağıracak. Onun haykırışı doğudaki ve batıdaki bütüm dostlarının kulağına erişecek, onlar da hızla kendisini onu ulaştıracaklardır. Her birinin elinde bir kılıç olacaktır ki onların her birinin adı ve babalarının adı kılıçların üstünde yazılıdır. Hazret, Cuma sabahı zuhur ettiğinde bütün dostları istisnasız olarak Mekke’de hazır bulunacaklardır. Onların hızlı gelişleri tayy-ı arz (yeryüzünün hareketiyle) ya da o zamanın en hızlı ulaşım araçları aracılığıyla gerçekleşecektir.


1-Safi Golpeygani, Muntahabu’l-Eser, s.486

2-Haydar Kâzımî, Beşaretu’l-İslam, s.9

3-İbn Tavus, el-Melahimu ve’l-Fiten, s.122

Hz. Mehdi’nin (af) Dostları-1

Diğer Dinlerde Mehdi İnancı 1

 

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)