• Nombre de visites :
  • 894
  • 14/9/2010
  • Date :

"ABD, olayla ilgisinin olmadığı iddiasında gerçekçiyse olayın asıl faillerini cezalandırmalıdır"

hamenei

 Amerika"da Kur"anı Kerime yönelik yapılan iğrenç hakaret ardından İslam İnkılâbı Rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamanei İran halkı ve büyük İslam ümmetine hitaben önemli bir mesaj yayınladı.

Amerikan yönetimi içindeki Siyonist halkaların bu iğrenç komplonun asıl tasarımcıları olduğunu hatırlatan Ayetullah Hamanei, Siyonistlerin, İslam ve Müslümanlara yönelik perde arkasındaki kinci amaçlarına temasla, “ABD yönetimi bu komploda hiçbir müdahalesinin olmadığı yolundaki iddiasını ispatlamak için bu büyük cinayetin asıl faillerini ve alanda boy gösteren oyuncularını layık olduğu şekliyle cezalandırmalıdır” dedi.

Veliyi Emri Müslimin"in mesajının tam metni şöyledir:

Bismillahirrahmanirrahim

قال الله العزیز الحکیم: انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون

Hakim ve Aziz olan Allah buyuruyor ki:

İnna nehnu nezzelnaz-zikre ve inna lehu lehafizun

Kuşkusuz, Zikri (Kur"an"ı) biz indirdik ve elbette onu biz koruyacağız/Hicr-9

Aziz İran halkı – Büyük İslam ümmeti!

Amerika ülkesinde polis güvenliği altında Kur"anı Kerime karşı vuku bulan iğrenç, mide bulandırıcı ve delicesine hakaret acı ve çok büyük bir olay olup onu sadece değersiz ve kiralık birkaç kişi tarafından yapılmış ahmakça bir hareket olarak hesap etmemek gerekir. Bu, yıllardır İslamo Fobia ve İslam düşmanlığını gündemlerinden hiç düşürmeyen ve yüzlerce metot, binlerce propaganda ve operasyonel araçlarla İslam ve Kur"ana karşı mücadele sürdüren merkezlerin çok ince hesaplı bir girişimidir. Bu, aslında Selman Rüşdü mürtedinin hıyanetiyle başlayan ve habis Danimarkalı karikatüristin hareketi ve Holiwood"da yapılan yüzlerce İslam aleyhtarı filmle devam eden ve şimdi bu iğrenç tabloya ulaşan utanç verici halkanın bir parçasıdır. Acaba bu şirret girişimlerinin arkasında kim ve ne var?

Bu son yıllarda Afganistan, Irak, Lübnan, Filistin ve Pakistan"da canice operasyonlarla sürdürülen bu şirret sürecin gözden geçirilmesi her hangi bir kuşkuya mahal bırakmıyor ki onun tasarımı ve komuta odası sulta düzeni liderlerinin ve ayrıca ABD yönetimi, onun casusluk teşkilatları, İngiltere hükümeti ve diğer bazı Avrupalı devletler üzerinde en büyük etkiye sahip olan Siyonist düşüncelerin elindedir. Bunlar, bağımsız kuruluşlar tarafından yapılan gerçekleri bulma araştırmalarının 11 Eylülde ikiz kulelerine yönelik yapılan saldırılarda asıl sanık olarak işaret ettikleri kimselerdir. O olay, dönemin cani ABD başkanına Afganistan ve Irak"a saldırma bahanesi oluşturdu ve o da Haçlı savaşları ilanında bulundu. Alınan haberlere göre işte bu kişi dün de bir açıklama yaparak Kiliselerin de olaya karışmasıyla haçlı savaşının artık tamamlandığını belirtmiştir.

Bu son iğrenç girişimden asıl gaye, bir yandan Hıristiyan toplumlarda İslam ve Müslümanlara karşı mukabele etmek halk düzeyine çekilmek, kilise ve papazların müdahalesiyle olayın dini boyut kazanması, dini taassuplarla desteklenmesi istenirken, diğer yandan bu büyük çirkef olay karşısında sinirlenen ve cerihedar olan Müslüman halkların İslam dünyası ve Ortadoğuda olup biten olaylar karşısında gaflete sürüklenmesi istenmektedir.

Bu kinci teşebbüs bir akımın başlangıcı olmayıp bilakis, Siyonizm ve Amerikan rejimi liderliğinde uzun vadeli İslam düşmanlığı sürecinin yeni bir aşamaya girmesi demektir. Şu anda tüm müstekbir liderleri ve küfür önderleri İslam karşısında yer almış bulunuyorlar. İslam, özgürlük, insan maneviyatı dini olup Kur"an, rahmet, hikmet ve adalet kitabıdır; nitekim müslümanların yanında yer alarak bu iğrenç İslam düşmanlığı siyasetlerine karşı koymak tüm dünya özgürlük yanlıları ve tüm İbrahimi dinlerin vazifesidir. ABD yönetimi liderleri içi boş aldatıcı laflarla kendilerini bu çirkin olayın yanında yer almaktan temize çıkaramazlar. Yıllardır Afganistan, Irak, Pakistan, Lübnan ve Filistin"de milyonlarca Müslüman"ın saygınlığı, hakları ve mukaddesatı çiğnenmektedir. Yüz binlerce ölü, on binlerce kadın ve erkek esir ve işkence altında, binlerce çocuk ve kadın kaçırılmış, milyonlarca malül, evsiz barksız neyin kurbanı olmuşlardır? Ve bunca mazlumluğa rağmen niçin batı medyası hala müslümanları şiddet sembolü, Kur"an ve İslam"ı insanlık için bir tehlike olarak nitelemekteler? Kim bu geniş ve yaygın komplonun ABD yönetimi içindeki Siyonist halkaların yardımı ve müdahalesi olmaksızın mümkün olabileceğini ve hayata geçirilebileceğini düşünebilir?

İran ve tüm dünyadaki Müslüman bacı ve kardeşler!

Aşağıdaki bir kaç hususu hepiniz için açıklamayı zaruri görüyorum:

1- Bu olay ve ondan önceki olaylar açıkça şunu göstermiştir ki bugün dünya müstekbirliği düzeninin amansız saldırılarına hedef olan şey aziz İslam ve Kur"anı Kerim"in ta kendisidir. Müstekbirlerin İran İslam Cumhuriyetine karşı düşmanlıktaki açıklığı İslami İran"ın müstekbirliğe karşı mukabeledeki kararlılığındandır. Onların İslam"a ve Müslümanlara karşı düşman olmadıklarını iddia etmeleri ise büyük bir yalan ve şeytani bir hiledir. Onlar İslam"a ve İslam"a bağlı olan her kese, Müslümanlık izi taşıyan her şeye düşmandırlar.

2. İslam"a ve Müslümanlara karşı bu kinci girişimler dizisi şuradan kaynaklanır ki bir kaç on yıl önceden İslam nuru her zamandan daha parlak ve yüreklerdeki etkinliği İslam dünyası ve hatta batıda her zamandan daha fazla olmuştur. Şundan kaynaklanıyor ki İslam ümmeti her zamana göre daha uyanık olmuş ve Müslüman halklar, müstekbirlerin iki asırlık sömürü ve tecavüz zincirlerini koparmaya irade etmişlerdir. Kur"an-ı Kerim ve Hz. Resulullah sav. e hakaret olayı tüm acılara rağmen kendi içinde büyük bir müjdeyi de beraberinde taşımakta. Aydın Kur"an-ı Kerim"in güneşi her geçen gün daha da aydınlık saçmakta.

3. Hepimizin bilmesi gerekir ki son olayın kilise ve Hıristiyanlıkla hiçbir ilişkisi yoktur. Bir kaç ahmak keşişin kukla tutumu Hıristiyanlar ve onların din adamlarının adına tamamlanması gerekir. Biz Müslümanlar asla öteki dinlerin mukaddesatı hakkında benzer girişimlerde bulunmayacağız. Genel düzeyde Müslümanlarla Hıristiyanlar arasındaki kavga, düşmanların arzusu olup bu delice sergiyi tasarlayanlar böyle bir şeyi istemekte. Oysa Kur"an Kerim"in bize dersi bunun tam karşı noktasıdır.

4. Tüm müslümanların muhatabı ABD yönetimi ve devlet adamlarıdır. Onlar eğer gerçekten bu olayda her hangi bir müdahalelerinin olmadığı hususunda sadık iseler, bir buçuk milyar dünya Müslüman"ın yüreğini kedere boğan bu büyük cinayetin asıl failleri ve alan oyuncularını layık olduğu şekliyle cezalandırmaları gerekir.

Vesselama Ala İbadillah"is Sahihin

Seyyid Ali Hamanei

13 Eylül 2010

Leader


  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)