• Nombre de visites :
  • 1887
  • 13/9/2010
  • Date :

Kur’an-ı Kerim’de Aile Tarihi-2

aile

  Ama Allah onların bilmediğini bilmekteydi. Muhlis kullar üzerinede bu ilk tuğyankarın iğvaları hiç bir tesir icra edemeyecekti.Habil öldü ama Habil’in idealleri, kurbanları Allah tarafından kabul olunanların idealleri, iradelerini Allah’ın iradesi doğrultusunda kullananların idealleri hep yaşadı. Allah’ın gösterdiği iki yoldan takvayı seçenlerden yeryüzü ari olmadı hiç bir zaman. Adem’in mini ailesinde kardeş kardeşi vurdu. Baba ve anne,  kardeşler arasındaki bu teslimiyet  ve isyan senaryounun ahirete görgü şahidleri olarak kaldılar.

Adem’in uzun yıllar sonraki torunlarındandır Nuh. Sünnetullah içinde bir anneden doğdu O da. Bir babanın terbiyesinden geçti. Kabillerin yaşadığı bir toplumda Allah onu kendisine elçi edindi. Allah O’nun  diliyle seslendi toplumuna. İnsanları karanlıklardan aydınlığa çıkarması için Elçi edindi Nuh’u. Uzun yıllar Nuh toplumunu ıslah için uğraştı. Gizlice anlattı onlara, açıkça anlattı. Sonunda Allah tufanın gerçekleşeceğini bildirdi Nuh’a. Allah Nuh ailesini, inanaları, iradelerini Allah’ın iradesi yönünde kullananları kurtaracağı sözünü vermişti Nuh’a.

Sular her tarafı kaplamaya başladı. Nuh yalvardı yakardı oğluna, kendinden bir parça olan oğluna.

-Yavrucum gel gemiye.

Gelmedi evlat. Gemiye gelmek Nuh’u tanımak demekti. Nuh’un temsil ettiği iradeyi tanımak demekti. Oğlu da Kabil gibi şeytanın iğvalarına kapılmıştı. Dosdoğru yol üzerine oturmuş şeytanın çeldiricilerine aldanmıştı.

-Ben dağa sığınırım dedi.

Azgın sular altında can verirken evlat acısı içinde Nuh Rabbine halini arz ediyordu:

-Rabbim hani sen bana ailemi kurtaracağını vadetmiştin?

-O senin oğullarından değildir. O kötü işlidir. Seni cahillerden olmaktan menederim.

Nuh bağışlanma diledi Rabb’inden. İnsanları birbirleri arasında hısım kılan akıde bağıydı. Oğlu ise karşıt akıdeyi benimsemişti. Adem’in Kabil’i kaybedişi gini Nuh’da bir baba olarak oğlunu kaybetmiş, sulara gömülmesini seyretmek zorunda kalmıştı. Sadece oğlunu mu? Karısı da gemiye binmeyenler arasındaydı.

Nemrut’un  puthane bakanının  oğlu olarak dünyaya geldi İbrahim. Çocukluğundan beri putlardan ve putçu zihniyetlerden uzak kalmaya çalıştı. Allah İbrahim’i de oğul ve karısı yönüyle değil, babasıyla denedi. Toplumu ve babasını defalarca uyardı. Onlara gerçek akıdeyi göstermeye çalıştı. Babası atalarının dinini ayıplamaktan menetti İbrahim’i. Yaşlılığını, bilgi ve tecrübesini koydu onun önüne.

O’nu hayatı tanımamakla, toylukla suçladı. Topluma, koyulu buyruklar dizesine, kurulu düzene, yönetmeliklere nasıl karşı konulabilirdi.

 Sonunda İbrahim hem toplumunu hem babasını terketmek zorunda kaldı.

-Selam , dedi ayrıldı onlardan. Senin için Rabbim’den bağışlanma dileyeceğim, dedi.

Oysa inkarcı için bağışlanma dileme olur şey değildi. Nuh’un evladına duyduğu acımaydı İbrahim’in babasına duyduğu.

Kocamış yaşında Allah, İbrahim, Sare ve Hacer’den kurulu Peygamber’in ailesine İshak ve İsmail’i verdi. İki ayrı toplumun temellerini attı baba İbrahim, iki oğluyla. 

Hacer, o hicretin kadını Filistin’i aştı. O ekinsiz vadide yavrusunu suvamak için çırpındı durdu. Zemzem’in pışkırdığı nokta’da Mekke kenti kuruldu, gelişti. Allah İbrahim ile İsmail’e Kabe’yi inşa etmelerini emretti. Adem Kabil, Nuh oğlu ikilisinin tam aksine İbrahim, İsmail ikilisi tam bir uyumla Kabe’yi inşa ettiler.


Kur’an-ı Kerim’de Aile Tarihi-1

Ailede Sevgi 2

 

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)