• Nombre de visites :
  • 988
  • 10/3/2012
  • Date :

Aşura: Ebedi Kıyam-1

aşura: ebedi kıyam

Aşura Kıyamının Başlangıcı

Özet:

Daha önceki sayıda söylediğimiz gibi ilk silahlı çatışma Hz. Eba Abdullah (as) ve Kufe askerleri arasında şöyle başlamıştır:  İlk oku İmam (as)’ın ordugahına doğru atan Ömer Saad’ın emriyle yaklaşık onbin kişiye varan ordunun okçuları İmam (as)’ın etrafındakileri ok yağmuruna tuttular. Bu karışıklık ve ok yağmuru altında 51 kişi şehid olmuştur. Geçen sayıda çok kısaca bu onbeş kişiyi tanıtmıştık ve bu sayıda da sadece diğer şehidlerin isimleriyle yetineceğiz.

Diğer şehidlerin isimleri  şöyledir:

16- Hubab bin Amir                                            17- Salim bin Amr bin Abdullah

18- Zehir bin Beşir Has’emi                                 19- Naim bin Aclan Ensari Hazreci

20- Seyf bin Malik (Abdullah) bin Basari              21- Hazime-yi Kufi

22- Umeyyet bin Sa’d-i Tai (Ebu Samsam)           23- Karib bin Abdullah bin Uraykat

24- Edhem bin Umeyyet bin Abdi Basari              25- Muslim bin Kesir-i A’rec

26- Bekr bin Hayy bin Teymullah                          27- Salim, Amir bin Muslim Abdi’nin kulu

28- Nasr bin Ebi Tizer                                           29- Nu’man bin Ömer Ezdi Rasbi

30- Mesud bin Huccac Teymi                                31- Abdurrahman bin Mesud bin Huccac Temimi

32- Cendeb bin Mucir (Huceyr) Kendi Hulai          33- Huceyr bin Cendeb bin Mucir

34- Zehir bin Selim Ezdi                                         35- Hars (Haris) bin İmre’ülkays Kendi

36- Amir bin Muslim Abdi                                       37- Zahir bin Amr Kendi

38- Ammar bin Ebi Selame Dalani                          39- Kasit bin Züheyr Salebi

40- Meskat bin Züheyr ibn Haris                            41- Kerdus bin Züheyr Salebi

42- Şebib bin Cerad                                               43- Ömer bin Cendeb Hazremi

44- Abdullah bin Yezid Subeyt Abdi Basari            45- Culas bin Amr Ezdi Rasibi

46- Abdullah bin Yezid bin Senbit Abdi Basari        47- Haris bin Şuhban

48- Abdullah bin Beşer bin Rebia Hat’emi              49- Saad ibn Hars (Haris) Huzai

50- Huccac bin Bedr Temimi Saadi                          51- Cabir Huccac Teymi

Bu guruptaki şehidler Hz. Eba Abdullah Hüseyin (as)’ın vefalı dostlarıdır. Bazı noktalarda önemli öğretici unsurlar bulunmaktadır.

Onlardan bazıları şöyledir:

1-Razı olma ve teslimiyyet, insan ruhunun kemale eriştiği noktadır ve aşkları için herşeyini feda eden Hz. Eba Abdullah (as)’ın dostları bu derece ve makama ulaşmanın aydın ve mükemmel nümuneleri sayılırlar. Dostlarının karşı karşıya olduğu Kufe askerleriydi ki Hz. Eba Abdullah  (as)’ın tabiriyle ‘mahlukun rızasını halıkın rızasına’ tercih ettiler yani yaratılmışın rızası yaratanın rızasına tercih edildi.


AŞURA

Kerbela Yollarında

Aşura Kıyamını Anmak

Hergün Aşuradır, her yer Kerbela

Aşura Kıyamının Manevi ve Ahlaki Cilveleri

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)