• Nombre de visites :
  • 1430
  • 17/8/2010
  • Date :

İmam Rıza’ya (a.s) Göre Gençlerin Yetiştirilmesi  6

imam rıza

İbn-i Sina’nın Namaz’a Sığınması

  İbn-i Sina, İslam dünyasının en büyük iftiharlarından biridir. O, olağanüstü bir zekaya sahip idi. On yaşından önce Kur’an’ı ezberleyerek hafız olmuştu. Gençlik döneminde (19-20 yaşları) çağının bilginlerinin lideri olmuş, bütün ilimleri öğrenmiş ve artık kendisinden ders alacağı bir hoca kalmamıştı. O, doğduğu günü hatırlayabilecek kadar, çok güçlü bir hafızaya ve zekaya sahipti.[1]

  İbn-i Sina, bütün bu başarıların ve erdemlerin nedenini, kendi biyografisinde, kısaca şöyle dile getirmiştir: “Gece gündüz, ilim öğrenme dışında hiçbir şey düşünmüyordum. Başka bir şey daha bilebilmenin dışında, hiçbir şey ile ilgilenmiyordum. Bu şekilde ilerliyordum. Bütün meselelerin hakikati bana açılıyordu. Bir mesele konusunda şaşırsam yahut anlayamasam, mescide sığınırdım. Namaz kılardım. Kainat’ın yaratıcısına hamd ederdim. Fazla bir zaman geçmeden sorunum giderilirdi.[2]

  Evet, Müslüman bir genç, namaz kılarak Allah’a yaklaşmaktan dolayı lezzet alır, ruhunu ve aklını güçlendirir. Kendinin, her zaman alemlerin yaratıcısının huzurunda olduğunu bilir.

Sevgi Göstermek

Mevlana şöyle diyor:

Acılar, sevgi ile tatlı olur

Bakırlar sevgi ile altın olur

Tortular, sevgi ile temiz olur

Dertler, sevgi ile şifa bulur.

Ölüleri, sevgi ile diriltirler

Padişahları, sevgi ile hizmetçi ederler.[3]

  Genellikle, anne ve babalar, çocuklarını severler. Değişik şekillerde, onlara olan sevgilerini göstermeye çalışırlar. Ancak, gençlerin eğitimi konusunda etkili olan yöntem, anne, baba ve eğiticilerin onlara karşı sevgilerini ortaya çıkarmalarıdır.

imam rıza

  İmam Cafer Sadık (a.s) manevi bağlılığın güçlendirilmesi için sevgi gösterilmesinin etkisi konusunda şöyle buyurmuştur:

“Bir kimseyi sevdiğin zaman, sevgini ona bildir. Çünkü bu davranış ikiniz arasında olan sevgiyi (dostluğu) sağlamlaştırır.”[4]

  Dolayısıyla, yerinde ve zamanında gösterilen bir sevgi, gençlerin problemlerinin düzensizliklerinin ve bunalımlarının bir çoğunu giderecektir. Çünkü gençler, sevgiye muhtaçtırlar. Onların uygunsuz davranışlarını, sevgi göstererek düzeltmek mümkündür.

İmam Ali Rıza’nın (a.s) davranışlarında, çocuklara karşı sevgi gösterisinde bulunduğunu görmek mümkündür. İmam, genç oğluna karşı sevgisini göstermek istediği zaman, sevginin doruğunu ifade eden en güzel kelimelerle hitap ederek, şöyle buyuruyordu: “Annem ve babam sana feda olsun, sen imamsın.”[5]

  İmam Ali Rıza (a.s), şahadete ulaştığı hayatının son anlarında dahi, genç çocuğuna sevgi göstermekten kaçınmamıştır. Ona saygı göstererek, ayağa kalkmış, ellerini genç oğlunun omzuna uzatmış, onu kucaklamış ve alnından öpmüştür.


[1] Kırk hadis, İmam Humeyni, s. 622

[2] İbn-i Sina’nın Hayatı, s. 29

[3] Mesnevi

[4] Usul-i Kafi, c. 2, s. 644

[5] Bihar’ul-Envar, c. 50, s. 59

ABNA

İmam Rıza’ya (a.s) Göre Gençlerin Yetiştirilmesi 5

İmam Rıza’ya (a.s) Göre Gençlerin Yetiştirilmesi 4

 

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)