• Nombre de visites :
  • 2151
  • 15/8/2010
  • Date :

Masumların Ramazanı  3

ramazan

Kur’an Okumak

  Ramazan ayında din önderlerinin dikkate aldığı amellerden biri de Kur’an-ı Kerim okumaktır. Öyle ki Peygamber-i Ekrem (s.a.a) Ramazan ayında bir tek ayet okumanın diğer aylarda Kur’an-ı Kerim’i hatmetmeye denk olduğunu buyurmuştur. [1]

  Ali b. Muğire şöyle diyor: “Musa b. Cafer’in (a.s) huzuruna vararak şöyle arz ettim: “Babam, senin dedene her akşam Kur’an’ı hatmetme hususunu sordu. O şöyle cevap verdi: “Ramazan ayında yapabildiğin kadar oku.” Ondan sonra babam, Ramazan ayında kırk defa Kur’an’ı hatmetti. Ben de babamdan sonra böyle yapıyorum. Bazen fazla bazen de az. İşe ve moralime bağlı. Ramazan bayramı geldiğinde Allah Resulü (s.a.a) için Kur’an’ı bir defa hatmediyorum, bir defa Hz. Fatıma (a.s) için, İmamlar’dan (a.s) her biri için bir hatim indiriyorum ve sizler için de bir defa Kur’an’ı hatmediyorum. Benim mükâfatım nedir?” İmam şöyle buyurdu: “Senin mükâfatın kıyamet günü onlarla birlikte olmandır.” Ben, “Allah-u Ekber! Acaba böyle olacak mı?” diye sorduğumda ise imam üç defa, “evet” diye buyurdu. [2]

  Veheb b. Hafs ise şöyle diyor: “İmam Sadık’a (a.s) şunu sordum: “İnsan ne kadar zamanda Kur’an’ı hatmetmeli?” İmam şöyle buyurdu: “Altı gün veya daha fazla bir sürede” Ben şöyle dedim: “Ramazan ayında ne kadar sürede Kur’an’ı hatmedelim?” İmam şöyle buyurdu: “Üç gün veya daha fazla bir sürede.”[3]

Ramazan ayı Kur’an’ın baharıdır, Kur’an ise kalplerin baharıdır. İmam Bakır (a.s) şöyle buyurmuştur: “Her şeyin bir baharı vardır, benim baharım ise Ramazan ayıdır.”[4]

  Allah-u Teala bu ayda insanlara Kur’an adında bir nimet vermiştir. Bu ayın azameti Kur’an-ı Kerim’in inişiyledir. Bu yüzden bu fırsattan mümkün olduğu kadar istifade etmek gerekir. Nitekim bizim büyüklerimiz de böyle yapmışlardır.

  Hepimizin de bildiği gibi İran İslam Cumhuriyeti kurucusu İmam Humeyni mübarek Ramazan ayındaki görüşlerini iptal ediyordu. İmam’ın (a.s) yakınlarından biri bu konuda şöyle diyor: “İmam’ın (a.s) mübarek Ramazan ayındaki görüşmelerini iptal etmesinin sırlarından biri de şudur ki, İmam bu ayda daha çok dua ediyor, Kur’an okuyordu. Özetle, kendisiyle ilgileniyor ve şöyle buyuruyordu: “Ramazan ayının bizzat kendisi bir iştir.”[5]

İmam (r.a) Necef’te iken mübarek Ramazan ayında her gün on cüz Kur’an okuyordu. Yani üç günde bir, bir defa Kur’an’ı hatmediyordu. Bazıları bu ayda iki kere Kur’an’ı hatmettiğine seviniyorlardı. Ama daha sonra İmam’ın bu ay içinde on bir defa Kur’an’ı hatmettiğini anladılar. [6]


[1]- Bihar’ul Envar, c. 93, 8 s. 357

[2]- Bihar’ul Envar, c. 95, s. 5

[3]- A. g. e. s. 6

[4]- Bihar’ul Envar, c. 89, s. 213

[5]- Pa be Paye Aftab, c. 1, s. 286

[6]- Berdaşthai ez Sire-i İmam Humeyni, s. 8

Masumların Ramazanı 2

Ramazan, tövbe ve Allah'a dönüş ayıdır

 

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)