• Nombre de visites :
  • 2041
  • 11/8/2010
  • Date :

Mübarek Ramazan 2

ramazan

  İmam Cafer Sadık (a.s) dedesi Resul-i Ekrem’den (s.a.a) şöyle nakleder: “Kim Ramazan ayında oruç tutar, şehvetini kontrol eder, dilini korur ve insanlara eziyet etmekten sakınırsa Allah (azze ve celle) onun bütün günahlarını bağışlar.” [1]

  Resul-i Ekrem (s.a.a) Şabaniyye Hutbesi’nde şöyle buyuruyor:

“Bedbaht kimse bu ayda Allah’ın mağfiret ve bağışlamasından mahrum kalan kimsedir.”

  Bir başka rivayette Resul-i Ekrem (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Ramazan ayında bağışlanmak istemeyen kimse hangi ayda bağışlanır ki!” [2]

  Hişam b. Hakem diyor ki İmam Cafer Sadık (a.s) şöyle buyurdu: “Ramazan ayında bağışlanmayan kimse önümüzdeki yılın Ramazan ayına kadar bağışlanmaz, ancak bu kimse (bağışlanmak istiyorsa) Arafat’ta hac merasimlerine katılsın!” [3]

Şehru’l Itk (Ateşten Kurtulma Ayı)

  Resul-i Ekrem (s.a.a) Ramazan ayının önemi hakkında şöyle buyurmuştur: “Ramazan ayı, Allah’ın (azze ve celle) ayıdır ve o ateşten kurtulma ayıdır.” [4]

  İmam Zeynelabidin (a.s) de her gün okuduğu Ramazan ayı duasında bu ayı “Ateşten kurtulma ayı” olarak nitelemiştir. [5]

  Resul-i Ekrem (s.a.a) Ramazan ayının ateşten kurtuluş ve özgürlük ayı olması hakkında şöyle buyurmuştur: “Ramazan ayına ateşten kurtulup özgürlüğe kavuşma ayı denmiştir. Çünkü bu ayda her gece ve gündüz altı yüz kul ateşten kurtulup özgürlüğe kavuşmaktadır. O ayın sonunda da tıpkı öncesi gece ve gündüzlerinde kullar bağışlandığı gibi bağışlanırlar.” [6]

  Yine bir başka hadiste Resul-i Ekrem (s.a.a) şöyle buyurmaktadır:

“Kim Ramazan ayında oruç tutar, şehvetini kontrol eder, dilini korur ve başkalarına eziyet ve rahatsızlıktan sakınırsa Allah-u Teâlâ onu cehennem ateşinden kurtarır ve özgürlüğüne kavuşturur.” [7]

  Oruç aynı zamanda iradenin bağımlılıklardan, zafiyetlerden, acziyetten sıyrılma ve özgürleşme eylemidir. Rabbin rızası ile buluşmak için bir irade ortaya koymaktır. Hedeflenen ise Allah’ın ahlâkı ile ahlâklanmak, O’nun izzeti ile izzet kazanmak, nuru ile nurlanmak, rahmetiyle kalp sefası kazanmak ve Allah’ın boyası ile daha bir güzel boyanmak arzusudur.

  İmam Muhammed Bakır (a.s) şöyle buyurmaktadır: “Hz. Musa b. İmran (a.s) Allah-u Teâlâ ile konuşmasında Rabbine şöyle sordu: Ya Rabbi! Gündüzleri senin hoşnutluğun için oruç tutan kimsenin mükâfatı nedir?  Allah-u Teâlâ şöyle buyurdu: Ey Musa! Onun mükâfatı benim cennetim ve kıyamet gününün korkusundan güvende kalmak ve cehennem ateşinden kurtulmaktır.” [8]

Şehru’l İnabe (Tövbeyle Allah’a dönüş ayı)

  Resu-i Ekrem (s.a.a) Ramazan ayının vasfederken şöyle buyuruyor:

“Ramazan ayı Allah’a dönüş ayıdır.” [9]

  İmam Ali b. Hüseyin Zeynelabidin (a.s) şöyle buyurmuştur: “Bu Ay inabe ve Allah’a dönüş ayıdır.” [10]

  Ragıb İsefahani Müfredat adlı eserinde “inabe” kelimesinin açıklamasında şöyle diyor: “en-Nevb” bir şeyin başka bir şeyden sonra dönüşüdür. Allah’a inabe; tövbe ve ihlâslı bir amelle Allah’a dönmektir.


[1] Aynı kaynak s.355

[2] Aynı Kaynak s.356

[3] Vesailu’ş-Şia, c.7, s.237

[4] Aynı Kaynak, s.340 ve 375

[5] Vesailu’ş-Şia c.7, s.237

[6] Biharu’l Envar c. 96, s.381, 356, 364

[7] Aynı Kaynak

[8] Aynı kaynak

[9] Aynı Kaynak, s.340

[10] Men La Yehzaruhu’l Fakih c.2, s.105

Mübarek Ramazan 1

Ramazana girdik Elhamdülillâh

 

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)