• Nombre de visites :
  • 2333
  • 9/8/2010
  • Date :

Zuhur çok ama çok yakındır  2

imam mehdi

Ayetullah Behçeti

  Rehberin (Ayetullah Hamaney) Filistin fitnesi konusundaki işaretlerini nasıl yorumlamak gerekir?

Ben genel olarak şöyle diyorum: Rehberin çok hekimane buyuruklarından ayrı olarak bunlar tahlil ve analiz edilmelidir. Ve bu konuda Rehberin çok önemli müjdeleri vardır ve ben “İmam Humeyni Çağı” kitabında onları getirdim ve ayrı bir konu altında da İslam İnkılabı ile İmam Mehdi’nin (aleyhi selam) evrensel inkılabı arasındaki irtibatını ele aldım. Kitabın sonunda ise şöyle bir netice almıştım: İmam Humeyni Çağı İmam Mehdi’nin (aleyhi selam) zuhurunun çağıdır. İnşallah bu kitaba müracaat ediniz. 

  Gerçekte hz. Hüccet’in zuhuru zamanında bölgede gerçekleşecek olayların yaşandığı bölgemize günümüzde orta doğu demektedirler. Elbette haksız olarak böyle demektedirler. Bu bölgeye batıyla nispetinden dolayı böyle demişlerdir doğu, uzak doğu değil ve yakın doğu da değil bilakis orta doğu. Her ne olursa olsun bugün buraya orta doğu demektedirler. Yani İran’ı, fars körfezinin bir kısmını ve körfeze kıyısı olan diğer ülkeleri içine almaktadır. Buraların büyük bir bölümünü veya tamamını Yemen’den Arabistan’a kadar, Irak bölgesi, Şam bölgeleri, Ürdün, Filistin işgal bölgesi, Suriye ve Lübnan’ı da içine almaktadır. Bu bölgelerde yaşanan olaylar kendisine has olaylardır. Yahudi fitnesi bugün çok ciddi boyutlara ulaşmıştır, Beytü’l Mukaddesi yıkma peşindeler. Onlar Müslümanların ilk kıblesini yıkma peşindeler.   

imam mehdi

  Bu konuda oluşan olayları çok ciddi olarak değerlendirmek zorundayız, çünkü kendine has ve çok etkileyici meselelerdir. Bu konuları inceleyenler ahir zaman alametleriyle aynı paralelde olduğunu göreceklerdir.

Bundan dolayı şu şekilde diyebiliriz ki bölgede oluşan bu büyük hadiseler ki İmam Humeyni bu asrı doğu ve batılı büyük güçlerin yıkılma asrı olarak değerlendirerek şöyle buyurmuştu: Bu Yüz yıl batı ve doğunun süper güçlerinin yıkılma yüzyılı olacaktır. İmam Humeyni ve Ayetullah Hamaney’in sık sık dile getirdiği konular buna işaret etmektedir.

  Bu hakire göre de bölgede yaşanan bu olaylar rivayetlerimizde gelen hadislerle aynıdır. Bu olay ve hadiseler zuhur öncesi alametlerdir inşallah.

  Neden Sufyani ve onun karekteri hakkında bunca rivayet İmamların (aleyhimu’s selam) hadislerinde olmasına rağmen, neden Horasani ve Yemani hakkındaki rivayetler daha az ve açıklamalar yetersizdir?

Size şunu diyebilirim ki Seyyid Horasani hakkındaki açıklamalar az değildir.

  Seyyid Horasani hakkındaki açıklamalar çok net ve açıktır. Şu kadarını söyleyebilirim ki Seyyid Horasani kendi zamanında tanınacaktır. Sufyani hakkındaki açıklamalar sadece Sufyani’nin şahsı hakkında değildir. Sufyani’nin liderliğini yaptığı grup hakkında da açıklamalar vardır. Ben Ayetullah Behçeti’ye şöyle bir soru sorduğumda o şöyle buyurmuştu: Sufyani bir kişidir kişilik değildir bilakis bilinen bir kişidir, ancak Ebu Sufyan ve Cahiliyet inancıyla, sapık, hakka engel olan, itiraz eden ve mehdiyet düşüncesine ve Mehdi tefekkürüne karşı bir kişi.   

  Bundan dolayı Seyyid Horasani hakkındaki alametleri az ve Sufyani hakkındakileri çok sanmamız doğru değildir. Tüm açıklamalar tamdır ve hak ve batıl cephesini belirleyendir. Bu yeterlidir. Allah sizleri hıfzetsin...

ABNA.İR


Zuhur çok ama çok yakındır 1

İntizarın Sevapları 2

 

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)