• Nombre de visites :
  • 1565
  • 8/8/2010
  • Date :

İmam Rıza’ya (a.s) Göre Gençlerin Yetiştirilmesi  4

imam rıza

  İmam Rıza (a.s) onun sözlerini işitince, yüksek bir sesle ona seslendi. Toplantıda bulunanların hepsinin ilgisi, İmam Rıza’ya (a.s) yönelmişti. Sonra Zeyd’e şöyle buyurdu: “Kufe nakilcilerinin “Allah, Fatıma’nın (s.a) zürriyetini, cehennem ateşinden korumuştur” şeklinde naklettikleri söze mi inanıyorsun? Duyduğun şey, Fatıma’nın (s.a) vasıtasız çocukları, yani Hasan (a.s) ve Hüseyin (as) ve iki kız kardeşleri hakkındadır. Fatıma’nın (s.a)”bütün evlatları korunmuştur” sözün doğru olursa, sen, baban Musa b. Cafer’den (a.s) daha saygın olmalısın. O, Allah’a itaat ederdi. Gündüzleri oruç tutardı. Geceleri ibadet ederdi. Sen ise Allah’ın emirlerine karşı geliyorsun. Buna rağmen, her ikinizde cennetlik olacaksınız. O, amel ile o makama ulaşmış idi. Sen ise amelsiz mi oraya ulaşacaksın? Ali b. Hüseyin şöyle buyurmuştur: “Biz, peygamber Ehli-i Beyt’inin iyilerinin sevabı iki kattır. Kötülerimizin azabı da iki kattır.”[1]

Helal Meslek Seçimi

  İşsizlik, bir gencin yeteneklerini yok eder. Onu, bencil ve faydasız bir birey haline getirir. İşsizlik, toplumsal bir sorun olarak, Müslüman bir genci ahlaksal bozuklukların içine sürükler. Toplum için, yararlı bir birey olması gereken kişiyi, topluma zarar veren bir kişilik haline dönüştürür.

  İmam Rıza (a.s), Müslüman gençlere, helal meslek seçmelerini tavsiye etmiştir. Ailesinin geçimini temin etmeye çalışan kişileri de, Allah yolunda savaşan kişilerden daha üstün tutarak şöyle buyurmuştur:

“Allah’ın fazlından, ailelerinin rızkını temin etmek için zahmet çeken kimseler; yüce Allah yolunda savaşan kimselerden daha çok sevaba ulaşacaklardır.”[2]

  İmam Rıza (a.s), başka bir yerde, Müslümanları ailelerinin refahı için daha çok çalışmaları konusunda uyararak şöyle buyurmuştur: “Müslüman bir kişi, kendisinin ölümünü istememeleri için ailesini kalkındırmaya çalışmalıdır.”[3]

    Evliliğin Eğitici Rolü

  İslam’a göre evlilik, mukaddes bir kurum ve ibadet olarak kabul edilir. İki genç çift, evliliğe attıkları ilk adımlarla birlikte, yalnızca kendini sevmek ve düşünmek duygusundan uzaklaşırlar. Onlar, mukaddes evlilik antlaşmasını imzalayarak, bencillik dairesinden dışarı çıkarlar. Yeni bir yaşama başlayarak eksikliklerini gidermeye uğraşırlar. Bu eksikliklerin bazılarını; insan neslini sürdürmek, huzur bulacağı bir ortama kavuşmak, olgunluk, toplumsal huzur, cinsel ve ruhsal ihtiyaçların giderilmesi şeklinde sıralayabiliriz.

  İmam Ali Rıza (a.s), evliliği dünyanın en faydalı nimetlerinden biri olarak değerlendirmiş ve şöyle buyurmuştur:

“Kul için hiçbir nimet, kocasını gördüğü zaman sevinen, onun yokluğunda nefsini ve (kocasının) malını koruyan imanlı bir kadından daha faydalı değildir.”[4]


[1] Uyun-i Ahbar’ir_Rıza, c. 2, s. 234; Bihar’ul-Envar, c. 49, s. 211

[2] Kafi, c. 5, s. 88

[3] Men la Yehzuruh’ul-Fakih, c. 2, s. 69

[4] Vesail’uş-Şia, c. 2, s. 39

İmam Rıza’ya (a.s) Göre Gençlerin Yetiştirilmesi 3

İmam Rıza’ya (a.s) Göre Gençlerin Yetiştirilmesi 2

 

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)