• Nombre de visites :
  • 2199
  • 4/8/2010
  • Date :

Zuhur çok ama çok yakındır  1

hz.mehdi

Ayetullah Behçet

  “Zuhur müjdecileri” grubunun Ahvaz Cuma imamı Hüccetü’l islam Ve’l Müslim’in Haceti ile telefonla yapmış oldukları röportajda merhum Ayetullah Şeyh Muhammed Taki Behçet’in Hz. Hüccet İbni’l Hasan İmam Mehdi’nin (Allah zuhurunu yakınlaştırsın) zuhuru hakkındaki görüşlerini aktardı. Bu çekici röportajın tamamı şu şekildedir.

Ehl-i Beyt Haber Ajansı ABNA

Acaba size göre zuhur yakın mıdır?

  Bismillahirrahmanirrahim, evet zuhur yakındır, bu tür sorulara cevap olarak tüm Şialar doğal olarak evet zuhur yakındır demelidir. Bu Şia öğretilerindendir, Şia mezhebinin dop dolu öğretilerinden “ennehum yerevnehu beiden ve nerahu gariba” aslında bize, eğer gerçek intizar çekenlerden ve bekleyenlerden olmak istiyorsanız zuhurun yakın olduğuna ümit duymamız gerektiği öğretilmiştir.

Evet, bu hakirin görüşü ki elbette benim görüş bildirecek liyakatim yoktur, ama şunu diyebilirim ki zuhur yakındır.  

Bu konuda bu kadar müjdelerin verilmesine rağmen zuhur hakkındaki rivayetler hakkında konuşmak size göre zorunlu mudur?

  Bu hakire göre sulta düzenlere karşı adaleti isteyenler ve zorba düzenlere karşı duranların adalet bayraktarlığı, özgürlük, hak talep edenler dünyada artış kaydetmiştir, bu tür konular zuhura ümit duyanlar ve bir kurtarıcının geleceği ümidine bağlıdır. Gerçekte bu düşünce ve ümit İran İslam İnkılâbının kurulmasıyla sonuçlanmıştır. Eğer bugün İslam inkılâbı bu kadar görkemli bir şekilde hayat bulduysa bu düşünce tarzına bağlıdır... İran İslam İnkılâbı rehberi Ayetullah Hamaney bir gün çok açık bir şekilde şöyle demişti: “Bugün artık bu şekilde diyebiliriz ki biz zuhur zamanına yakınlaşmışız, çünkü marifetler ilerlemiştir.” 

Bundan dolayı bu tür konular zaruri konulardandır...

Acaba bölgenin siyasi konularını da nazarda alarak zuhur konusunu hak ve batılın tanınması için tatbik edebilir miyiz?

hz.mehdi

   Bakınız rivayetlerde akıllı insanı ve her insanın aklını ve ayrıca akıllı insanı ve onun aklını değişik açılarla tanıyabileceğimiz söylenmiştir. Akıllı insan, değişik olay , hadise ve konularda farklı ihtimalleri nazarda alan ve inceyen kişidir. Eğer bu cümleyi tashih edersek bana göre konuya daha da yaklaşmış oluruz ve o budur ki bölgede gerşekleşen olayları değişik ve farklı açılardan tüm ihtimalleriyle ele alıp incelemeliyiz.

  Bu ihtimallerden biri bu olayları Hz. Veliyi Asr İmam Mehdi’nin (aleyhi selam) zuhurundan önceki hadiselerle tatbik etmektir. Çok muteber bir çok kaynakta bu konu hakkında binlerce hadis vardır. İşin erbabı uzman kişiler bu olayları bu hadislerle tatbik etmişlerdir.

  Eğer birisi zuhurun zamanını tayin ederse onu tekzip ediniz demişlerdir, zuhuru temenni edip bu alanda analiz yapıp tahliller yapanları değil bu tür kişileri teşvik etmek gerekmektedir. 

Acaba Ayetullah Behçet tarafından zuhurun çok yakın olduğu müjdesinin verilmesi bir çeşit vakit tayin etmek değil midir?

  Hayır, bu hakirin kendisi Hz. Ayetullah Behçet’in hizmetine gitmiştim, yaz günlerinden öğleden sonra idi. Ayetullah Behçet’e dedim ki sizin hakkınızda bir konuyu nakletmektedirler. Buyurdular ki hangi konuyu? Dedim ki zuhur hakkında. Buyurdular ki ne diyorlar? (Bu konuyu ilk defa resmi olarak burada açıklıyorum elbette bazı konuşmalarımda söylemiş olabilirim)

  Zuhurun yakın olduğu hakkında sizden bir şeyler naklediyorlar. Buyurdu ki zuhur çok yakındır, tekrardan tekit ederek buyurdular çok ama çok yakındır. Dedim ki bir çok alamet ve olay henüz gerçekleşmedi. Buyurdular ki Münezzeh Allah için bunlar bir şey değildir ki tüm alametleri ve olayları bir gecede bir araya getirebilir ve Hüccet’inin zuhuru için yolu  açarak hak Hüccetine gerekli imkanı sağlayabilir.

  Bu zuhur zamanını tayin etmek değildir, zuhura işarettir burada vakit tayin edilmemiştir “ennehum yerevnehu beiden ve nerahu gariba”


Zuhur ve İdeal Toplum

GÜNEŞİN DOĞUŞU

 

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)