• Nombre de visites :
  • 1848
  • 19/7/2010
  • Date :

Şaban Ayı Duaları 3

şaban ayı

  Mübarek Ramazan ayında gıybet, iftira ve başkalarını kötülemekten sakınacağınıza; dilinizi, gözünüzü elinizi, kulağınızı ve diğer organlarınızı kendi irade ve kontrolünüz altına alacağınıza dair burada şimdiden Rabbinizle ahitleşip söz verin. Amelinizi ve sözlerinizi kontrol altına alın; bizzat bu iyi ameliniz Allah Tebarek ve Teala hazretlerinin size lütfetmesine ve O’nun inayetini kazanmanıza neden olabilir; şeytanların zincirlerinin çözüldüğü oruç ayı tamamlandıktan sonra siz artık ıslah olup düzelmiş olabilirsiniz, bir daha şeytanın oyununa gelmeyebilir, tertemiz kalabilirsiniz. Yine tekrar ediyorum; bu mübarek Ramazan boyunca otuz gün dilinize, gözünüze, kulağınıza ve diğer organlarınıza hakim olmaya karar verin ve yapmak istediğiniz amelin, dilinize getirmek istediğiniz sözün, duymakta olduğunuz mevzunun şer’î açıdan nasıl bir hüküm taşıyor olduğuna daima dikkat edin. Orucun birincil ve görünüşteki adabıdır bu; hiç olmazsa orucun bu görünüşteki adabına samimiyetle uyun. Birinin gıybette bulunmak istediğini görürseniz onu engelleyin ve “bu otuz Ramazan günü boyunca haram şeylerden sakınmaya söz verdik biz!” deyin; -yine de- onu gıybetten vazgeçiremezseniz orayı terk edin, oturup dinlemeyin. Müslümanlar sizin elinizden amanda olmalıdır; eğer Müslümanlar birinin elinden, dilinden ve gözünden amanda değillerse o kimse gerçekte Müslüman değildir artık, [1] görünüşte ve sadece şekil itibarıyla Müslüman’dır o; görünüşte “lailaheillallah” demiştir böyle biri.

  Allah göstermesin, birine karşı densizlikte bulunmaya, hakaret etmeye, gıybetini yapmaya yeltenecek olursanız Rabbinizin huzurunda bulunduğunuzu hatırlayın ve Yüce Allah’ın misafiri olduğunuzu bilin! Bilin ki Hak Teala’nın (cc) huzurunda O’nun kullarına edepsizlikte bulunmaktasınız ki, Allah’ın kuluna edepsizlikte bulunmak da, Allah’a edepsizlikte bulunmaktır! Allah’ın kullarıdır bunlar; hele ilim ehli iseler; hele ilim ve takva yolunda yürüyen insanlarsa… Bazen bir bakıyorsunuz insan bu gibi işerle öyle bir noktaya varıyor ki ölüm anında Allah’ı yalanlayıveriyor, Allah’ın ayetlerini inkar ediveriyor: “Sonra, kötülük yapanların uğradığı son, Allah’ın ayetlerini yalan saymaları ve onları alay konusu edinmeleri dolayısıyla çok kötü oldu” [2] Bu işler tedricen olur; bugün doğru olmayan bir görüş –öne sürersiniz- yarın bir kelime gıybet  -te bulunursunuz- , ertesi gün bir Müslüman’a terbiyesizlik edersiniz, derken –böylece-  yavaş yavaş bu günahlar kalpte yığılıverir ve kalbi karartarak insanı Allah’ı tanımaktan alıkoyar, derken öyle bir noktaya varır ki her şeyi inkar ederek hakikatleri yalanlar.

  Bazı ayetlerde bildirildiği ve bazı rivayetlerde de belirtildiği üzere insanın amelleri Hz. Resulullah’la (saa) mutahhar imamlara (as) sunulur [3] ve onların mübarek nazarından -kontrolünden-  geçeri o hazret sizin amellerinize bakar da hep hata ve günahla dolu olduğunu görürse ne kadar rahatsız olur, ne kadar üzülür –biliyor musunuz?!- Allah Resulü’nün (saa) rahatsız olup üzülmesini istemeyin; o hazretin mübarek kalbinin kırılıp –gönlünün- mahzun olmasına rıza göstermeyin.O hazret sizin amel defterinizin Müslüman’a karşı hep gıybet, töhmet, iftira ve kötülemeyle dolu olduğunu ve sizin bütün ilginizin dünyaya ve maddiyata yönelik bulunduğunu, kalplerinizin buğz, hased, kin ve yekdiğerinize karşı kötümserlikle dolup taştığını görecek olursa Allah Tebarek ve Teala ve Allah’ın melekleri karşısında mahcubiyet duyarak ümmetinin ve kendisini izleyenlerin Allah’ın nimetlerine karşı nankörlükte bulunup, Allah Tebarek ve Teala’nın emanetine karşı böylesine küstahça ve gemi azıya almışçasına –bir tuğyanla- ihanet ediyor olmasından utanabilir. İnsanla ilgisi olan biri, insanın hizmetçisi dahi olsa, uygunsuz ve aykırı bir şey yapacak olursa insanın utanmasına ve mahcup duruma düşmesine neden olur. Siz –de- Hz. Resulullah’la (saa) ilgilisiniz, dini ilmiye medreselerine girmek suretiyle kendinizi İslam fıkhı, Hz. Resul-ü Ekrem (saa) ve Kur’ân-ı Kerim’le ilgili kılmış bulunuyorsunuz, eğer çirkin bir amel işlerseniz o hazreti incitir, çok ağırına gider; Allah Resulü (saa) ve mutahhar imamların (as) tedirgin ve mahzun olmalarına rıza göstermeyin.


  1-İmam Bakır hazretleri (as) Hz. Resul-ü Ekrem’den (saa) şöyle rivayette bulunurlar: “Sizlere müminin kim olduğunu söyleyeyim mi: Mümin, diğer müminlerin kendi canlarını ve mallarını kendisine rahatça emanet edebildikleri kimsedir. Size Müslüman’ın kim olduğunu söyleyeyim mi: Müslüman, diğer Müslümanların onun elinden ve dilinden amanda olduğu –zarar görmediği, rahatsız edilmediği- kimsedir.” Bk: Usul-i Kâfi, 3/331 imam ve küfür kitabında “mümin alamet ve sıfatları” babı, 19. hadis

  2-Rum, 10

  3-Tevbe, 105’te işaret edildiği üzere: De ki: Yapıp-edin, Allah sizin yapıp ettiklerinizi –ammelerinizi- görecektir. O’nun Resulü ve müminler de… Yakında gaybı da, açıkta olanı da bilen Allah’a döndürüleceksiniz ve O size, yapmakta olduklarınızı haber verecektir.” Aynı mazmunda Ebû Basir (ra) İmam Sadık hazretlerinden (as) şöyle rivayette bulunmaktadır: “İster iyi, ister kötü olsun, bütün insanların  bütün amelleri her sabah Hz. Resulullah’a (saa) arz edilir; o halde çok dikkatli olun!… “…Allah sizin yapıp ettiklerinizi görecektir, O’nun Resulü ve müminler de…” buyruğunun anlamı budur!”  Bk: Usul-i Kâfi, 1/318, hüccet kitabında “amellerin Nebi’ye (saa) ve imamlara (as) arz edilmesi babı, 1, 2 ve 6. hadisler, Burhan Tefsiri, 2/157

Şaban Ayı Duaları 2

Şaban Ayı Duaları 1

 

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)