• Nombre de visites :
  • 1992
  • 17/7/2010
  • Date :

İslami kültür ve medeniyet - 1

islam

  İslam kültürü ve medeniyeti, beşeri medeniyetler arasında en zengin medeniyetlerden biridir. İslam dini ile birlikte şekillenen bu kültür, gerçi tarih boyunca engebeli günler geride bıraktı, lakin oldukça parlak bir maziye sahiptir.

  İslam medeniyeti tarihine baktığımızda bu kültür ve medeniyetin anlaşılır ve mantıklı bir temelin üzerinde şekillendiği anlaşılır.

İslam dininin beşeriyete armağanı, başta müslümanlar olmak üzere tüm insanları kendine borçlu yapan büyük, muazzam ve geniş bir kültür ve medeniyettir.

  Günümüzde İslami kültür ve medeniyet, başta bilim ehli olanlar olmak üzere toplumların ilgi odağında olan en önemli meselelerden biridir. Müslümanların gelecek kuşakları geçmişlerinin kültür ve medeniyet bakımından hangi seviyede olduklarını bilmeleri gerekir. Bu bilinç, kuşkusuz yeni müslüman kuşakların karakterlerinin şekillenmesi ve gelişmesinde etkili olacaktır.

  Sömürü düzeni son iki asırda sürekli başta müslümanlar olmak üzere çeşitli milletlerin kültür ve medeniyetinin asaletini ve etkinliğini inkâr etmeye ve böylece kendi kültür ve medeniyetini bu milletlere dayatmaya çalıştı. Batının esas amacı dünyayı ve çeşitli kültürleri batılılaşmaktan başka çareleri olmadığına inandırmaktır.

  Ecnebilerin İslam medeniyetini inkâr etmek ve kendi kültür ve değerlerini doğu diyarının insanlarına dayatmaktan gayesi, bu milletlerin ve medeniyetlerin ilerlemesini kendine mal etmek ve öte yandan müslümanların ileriye dönük hızlı ilerlemesini engellemektir.

  İranlı uzman Dr. Şefii Servistani’ye göre batı, üstün teknolojisi ve ekonomik gücünden yararlanarak yıllardır kendi kültürünü dünyaya dayatmaya ve batı kültürünü küreselleştirmeye çalışıyor. Batı her ne pahasına olursa olsun kendi modellerini ve değerlerini doğulu milletlere dayatmaya çalışıyor.

  Batı kendini beşeri medeniyetin beşiği olarak tanıtmak ve kendi değerlerini başkalarına dayatmak için geniş çaplı bir program yürütüyor ve bu yüzden İslam kültürü ve medeniyetinin azameti ve derin köklerini anlatmak kesin bir zaruret olarak karşımıza çıkıyor.

  Medeniyetler çatışması tezinin sahibi Amerikalı teorisyen Samuel Huntington bu konuda şöyle diyor: Yenilenme konusunda batı, sadece dünyayı yeni bir toplum olmaya doğru yönetmekle kalmayıp, diğer medeniyetlere mensup olan insanlar da batılılaşmıştır. Onlar kendi geleneksel değer ve adetlerini bir kenara bırakıyor ve batıdaki eşdeğerlerini bir kenara bıraktıkları değerlerin yerine kullanıyor.

  Şimdi ise batı dünyası İslami medeniyetin gelişmesi ve büyümesini engellemek için kültürel sulta aracılığı ile diğer ülkelerin üzerindeki siyasi sultasını geliştirmeye çalışıyor.

  İkinci dünya savaşından sonra batı sürekli dünyanın liderliğini ele geçirmeye çalıştı. Ancak bazı milletler kendi milli ve dini değerlerini ve kültürlerini koruma üzerinde ısrarlı davranarak ecnebi sultasına karşı direndiklerinden, batı öncelikle bu milletlerin kültürünü yok ederek siyasi sultasını yaymaya çalışıyor.

  Aslında batı kendi kültürünü başta İslam ülkeleri olmak üzere batılı olmayan ülkelerde yaşmaya ve yavaş yavaş bu milletlerin kültürünü yok etmeye ve böylece siyasi sultası için zemin hazırlamaya çalışıyor.

  Amerika araştırmacı yazar Edvard Berman şöyle diyor: Batı kitle iletişim araçları, medya, basın, Rakfıler ve Ford gibi sözde kültür vakıfları aracılığı ile gelişmekte olan toplumlarda belli bir bilinç ve inanç üretmeye çalışıyor. Kültür ve inançları üretme ve yayma işini kendi denetimleri altında tutanlar insanların dünyaya bakış açısını etkilemeye çalışıyor.


İslam inkılabı, İslami kültür ve medeniyetin ihyası

İslam, hayatımızı şekillendirmiyecekse, niçin müslümanız?

 

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)