• Nombre de visites :
  • 1531
  • 14/7/2010
  • Date :

Şaban Ayı Duaları 2

şaban

  Rabbanî dergâhta –hem de- ilâhî nimetlerden faydalanarak ve üstelik Bâri Teala hazretlerinin ziyafetine katılmış olduğunuz halde günaha bulaşmayasınız sakın! Bu değerli ayda Hak Teala’nın ziyafetine davetlisiniz siz; “ziyafetullah”ın davetlilerisiniz hepiniz! Hak Teala hazretlerinin görkemli ziyafetine hazırlayın kendinizi. Hiç olmazsa orucun zahiri ve dış görünümünün kural ve kaidelerine sadık olun (hakiki kural ve kaideler çok başka bir sahadır ki sürekli ve aralıksız zahmet ve kollamaları gerektirir). Orucun anlamı sırf yiyip içmekten uzak duruş değildir, günahlardan uzak durmak gerekir! Daha işin başında olan acemiler için orucun ilk kaidelerindendir bunlar (-yoksa- azamet ve büyüklüğün madenine ulaşmak isteyen gerçek Allah kulları için öngörülüp buyurulmuş olan orucun kaideleri bunlardan çok daha başkadır) sizler hiç olmazsa orucun ilk –henüz başlangıç demek olan- âdab  ve erkanına uyun ve midenizi yiyip içmekten alıkoydunuz gibi gözünüzü, kulağınızı ve dilinizi de günahtan alıkoyup koruyun. Dilinizi gıybet, töhmet, başkalarını kötüleme ve yalandan korunmaya; kin, kıskançlık ve diğer şeytani çirkin sıfatları kalbinizden söküp atmaya şimdiden karar verin –ve kararınızı uygulayın- Becerebilirseniz Allah’tan gayrısından kopun, amellerinizi tam bir ihlasla ve riyasız olarak yapın, insan ve cin şeytanlarından koparın kendinizi; ama, göründüğü kadarıyla böylesine değerli bir saadete ulaşmaktan ümitsiz gibiyiz; -o zaman- hiç olmazsa orucunuzun haram ve günahla iç içe olmamasına çaba gösterin. Aksi takdirde orucunuz eğer şer’an sahih –fıkhî açıdan doğru olsa da-  Allah indinde makbul düşmez ve yukarı yükselmez. Amelin yukarı yükselip –Allah indinde- makbul olması, şer’an ve fıkhen doğru ve sahih olmasından çok farklı bir olaydır. Mübarek Ramazan ayı biter de sizin amel, hal ve davranışlarınızda hiçbir değişim olmazsa; haliniz ve gidişatınız Ramazan öncesinden hiçbir farklılık arz etmezse sizden istenen orucu yerine getirememişsiniz demektir ki, bu durumda tuttuğunuz oruç sıradan ve hayvanî bir oruç olmuş olur.

dua

  Allah’ın konukevine davet edilmiş olduğunuz bu mübarek ayda Hak Teala’yı tanıyamadıysanız veya O’nu daha iyi tanıyamadıysanız bilin ki ziyafetullaha gereğince katılamamış ve ziyafetin gereğini yerine getirememişsiniz… Unutmayın,  “Allah’ın Ayı” olan ve ilahi rahmet kapılarının kullara açık olup rivayet gereğince şeytanların zincire vurulduğu [5] mübarek Ramazan ayında kendinizi ıslah edip düzeltemezsiniz, nefs-i emarenizin kontrolünü ele geçiremezseniz, nefsanî arzu ve isteklerinizi ayaklar altına alıp dünya ve maddiyatla olan ilgi ve ilişkilerinizi kesemezseniz oruç ayı sona erdikten sonra bu meseleleri yerine getirebilmeniz zor olur. Binaenaleyh fırsatı değerlendirin ve bu büyük feyz sona ermeden işlerinizi düzeltip ıslah etmeye, tasfiye edip yoluna koymaya çalışın; oruç vazifelerini yerine getirmeye hazırlayın kendinizi. Şeytanların zincire vurulmuş olduğu bu ayda, tıpkı şeytanın eliyle kurulmuş bir saat gibi bu bir ay boyunca tutup da kendiniz otomatikmen İslam’ın emirlerine aykırı şeylerle meşgul olup günaha girmeyesiniz sakın!! Kimi zaman âsi ve günahkar insan Hak’tan uzaklaşma ve fazla günah işleme neticesinde karanlığa ve cehalete öylesine saplanmaktadır ki, şeytanın vesvesesine bile gerek kalmamaktadır artık, bizzat kendisi şeytanın rengine bürünüvermektedir! “Sıbgatullah” [6] şeytanın sıbgasının –renginin- karşı noktasındadır, nefsinin istekleri peşinden koşan ve şeytana itaat eden kimse tedricen şeytanın rengini almaya başlar. Hiç olmazsa bu bir ay boyunca kendinizi kontrol etmeye karar verin, Allah Tebarek ve Teala hazretlerinin razı olmayacağı söz ve davranışlardan sakının.


Şaban Ayı Duaları 1

Duanın Adabı

 

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)