• Nombre de visites :
  • 3143
  • 28/6/2010
  • Date :

İslam’da Yardım ve Yardımseverlik 2

yardım

İmam Bâkır (a.s) da şöyle buyururlar:

  “Biri, benden bir şey istediği zaman, onun isteğini yerine getirmek için acele ederim. Çünkü geciktirirsem ihtiyacı bertaraf olur (da bu saadet bana nasib olmaz) diye korkarım.”    İmam Sadık (a.s) da şöyle buyururlar:

“Müslüman kardeşinin ihtiyacını gidermek için onunla birlikte çalışan  bir Müslüman, Allah yolunda cihad eden kimse gibidir”.

  “Müslümanlardan kim diğer bir Müslümanın herhangi bir ihtiyacını giderirse, Allah Teâlâ ona şöyle nida eder: “Senin bu işinin sevabı bana aittir ve ben senin için, cennetten azına razı olmam.”

  “Kim, mümin kardeşinin bir ihtiyacını giderirse, Allah Teâlâ kıyamet günü onun yüz bin isteğini yerine getirir ki bunlardan ilki, kendisinin cennete girmesidir. Bunlardan biri de yakınlarının, tanıdıklarının ve din kardeşlerinin -putperest olmadıkları takdirde- cennete girmesidir.”

  “Hangi mümin, kendisi güç durumda olduğu halde diğer bir müminin üzüntüsünü giderirse, Allah dünya ve ahirette onun ihtiyaçlarını giderir. Kim de, bir müminin (açığa çıkmasından) korktuğu bir hatasını (kabahatini) örterse, Allah Teâlâ onun dünya ve ahiret kabahatlerinden yetmiş tanesini örter. Mümin, kardeşinin yardımcısı olduğu müddetçe Allah da müminin yardımcısıdır.”

  İmam Sadık (a.s) ve İmam Bâkır(a.s)’ın ashabından olan Safvan-ı Cemmal diyor ki: “Bir gün İmam Sadık(a.s)’ın huzurunda oturmuştum. Mekke ehlinden Meymun adında bir adam içeri girdi ve vatanına dönmesi için gerekli yol harcının olmadığın söyledi. İmam Sadık (a.s) bana: “Kalk kardeşine yardım et.” diye buyurdu. Kalktım adamla birlikte gittim. Allah’ın izniyle ihtiyacı giderildi. Tekrar İmam’ın huzuruna döndüm. İmam (a.s) benden: “Kardeşinin ihtiyacı hakkında ne yaptın?” diye sordu. “Anam-babam sana feda olsun, Allah onun ihtiyacını giderdi.” dedim. İmam şöyle buyurdular:

  “Bil ki, benim yanımda Müslüman kardeşine yardım etmen bir hafta Kâbe’yi tavaf etmenden daha sevimlidir.”

Yine İmam Sadık (a.s) buyuruyor ki:

“Allah azze ve celle: “Halk, benim ailemdir, bana en çok sevimli olan kimse, onlara daha çok merhametli olan ve onların ihtiyaçlarını gidermeye herkesten daha çok çalışan kimsedir.” diye buyurmuştur.”

  Müslümanları sevindirmek, üzüntülerini gidermek, kıyamet günü insanın sevinçli olmasına sebep olmaktadır.

yardım

Bu hususta İmam Kâzım (a.s) şöyle buyuruyor:

  “Allah’ın yeryüzünde bazı kulları var ki, insanların ihtiyaçlarını gidermek için çalışırlar. İşte kıyamet günü de korkuları olmayan kimseler bunlardır. Kim, bir mümini sevindirirse, Allah (c.c) kıyamet günü onun gönlünü ferahlandırır.”

  Kısacası, insanlara ve Müslümanlara yardım konusuna çok önem verilmiştir , bu işin niyetine ve “keşke imkânım olsaydı da yardım etseydim” şeklindeki arzusuna bile sevap verilmektedir. İmam Bâkır (a.s) “Bazen mümin bir kimse, kardeşinin ihtiyacını duyar, ama çok istemesine rağmen onun ihtiyacını gideremez. Allah (Tebareke ve Teâlâ) onu, bu niyetinden dolayı cennete sokar.” buyurur.

İmam Hüseyn (a.s) bu konuyu şöyle açıklıyor:

“Halkın size olan ihtiyaçları, Allah’ın sizin üzerinizdeki nimetlerindendir. Onun nimetlerinden rahatsız olmayın, bıkmayın.”

Hz. Ali (a.s) şöyle buyururlar:

  “Müslüman kardeşi bir ihtiyacı için kendisine gelip de onun ihtiyacını gidermekten kaçınan ve kendini hayır iş için ehil görmeyen adama şaşıyorum! Farzedin ki umulacak bir sevap ve korunacak bir azap da yoktur! Ama güzel huylara da mı rağbetsizlik göstereceksiniz?!”

  İslam büyüklerinden nakledilen bu açık beyanlarla burada zikredemediğimiz diğer hadislerin tümünden şu konu iyice anlaşılmaktadır ki İslam, Müslümanlara yardım etmeyi, onların ihtiyaçlarını gidermek, isteklerini yerine getirmek için çalışmayı ve sosyal hizmetler yolunda adım atmayı, en sevimli ve en önemli ibadetlerden saymakta, her Müslümanı bu büyük işi yapmakla görevli bilmekte ve bu konuda hiçbir müsamaha ve ihmalkârlığa izin vermemektedir.

Musa AYDIN


İslam’da Yardım ve Yardımseverlik 1

Mazlumları Desteklemek

 

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)