• Nombre de visites :
  • 2817
  • 23/6/2010
  • Date :

“Ol!” emriyle başlayan itaat 1

allah

  Tüm evren; gökler, yer ve ikisi arasında bulunan canlı-cansız herşey Yüce Allahın “Ol” emri ile yaratılmıştır. Atomlar, moleküller, gezegenler, toprak, dağlar, sular, canlılar, hepsi kusursuz sistemlerle ve Rabbimizin “Ol” emri ile yoktan var edilmişlerdir. Allah görebildiğimiz her yerde, dilediği anda, dilediği şekilde muhteşem eserler yoktan var edendir. Rabbimiz Kuran´da eşsiz yaratmasını; Gökleri ve yeri (bir örnek edinmeksizin) yaratandır. O, bir işin olmasına karar verirse, ona yalnızca "OL" der, o da hemen oluverir. (Bakara Suresi, 117) ayetiyle haber vermektedir.

Yüce Allah, kavranması imkansız olan devasa büyüklükteki kainatı tek bir anda var etmiş, galaksileri, gezegen ve yıldızları yerlerine yerleştirmiştir ve hepsini sürekli dengede tutmaktadır.

Evrende 300 milyar galaksi bulunduğu sanılmaktadır. Bunlardan her birinde de 300 milyar kadar yıldız vardır. Milyarlarca yıldız ve galaksi tam bir uyum içinde kendileri için tespit edilmiş yörüngelerinde hareket ederler. Yıldızlar, gezegenler ve uydular hem kendi etraflarında, hem de bağlı oldukları sistemlerle birlikte dönerler. Hatta bazen bu içinde 300 milyar yıldız bulunan galaksiler birbirlerinin içinden geçerler. Bu geçişte dahi, evrendeki mükemmel düzeni bozacak herhangi bir çarpışma olmaz. Çünkü uçsuz bucaksız evreni kaplayan tüm dev yıldızlar da, tek bir toz tanesi de eşsiz akıl ve güç sahibi Yüce Allahın kontrolü altındadır.

allah

  Üstün kudret sahibi Allah´ın “Ol” emriyle ‘olan´ saydığımız her şey Allah´a teslim olmuş, itaat etmiştir. Yaratılışın temelinde boyun eğme vardır; herşey ‘itaat´le başlamıştır. Böylece kusursuz ve mucizevi bir düzen sağlanmıştır. Yarattığı her şeyin Rabbimiz´e itaat ettiği, birçok Kuran ayetinde haber verilmektedir:

  Sonra, duman halinde olan göğe yöneldi; böylece ona ve yere dedi ki: "İsteyerek veya istemeyerek gelin." İkisi de: "İsteyerek (İtaat ederek) geldik" dediler. (Fussilet Suresi,11)

Biz bunu (hükmü) Süleymana kavrattık, her birine hüküm ve ilim verdik. Davud ile birlikte tesbih etsinler diye, dağlara ve kuşlara boyun eğdirdik. (Bunları) Yapanlar biz idik. (Enbiya Suresi, 79)

  Göğün boşluğunda boyun eğdirilmiş (musahhar kılınmış) kuşları görmüyorlar mı? Onları (böyle boşlukta) Allahtan başkası tutmuyor. Şüphesiz, iman eden bir topluluk için bunda ayetler vardır. (Nahl Suresi, 79)

  Görmedin mi ki, göklerde ve yerde olanlar ve dizi dizi uçan kuşlar, gerçekten Allahı tesbih etmektedir. Her biri, kendi duasını ve tesbihini şüphesiz bilmiştir. Allah, onların işlediklerini bilendir. (Nur Suresi, 41)

  Arşı yüklenmekte olanlar ve çevresinde bulunanlar, Rablerini hamd ile tesbih etmekte, Ona iman etmekte ve iman edenlere mağfiret dilemektedirler: "Rabbimiz, rahmet ve ilim bakımından her şeyi kuşatıp-sardın, tevbe edenler ve senin yoluna tabi olanlara mağfiret et ve onları cehennem azabından koru." (Mü´min Suresi, 7)

Elif Alaca


Tevhid ve Velileri Vesile Kılma -Tevessül

Gözler Onu Göremez

 

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)