• Nombre de visites :
  • 4365
  • 31/5/2010
  • Date :

Hz. Fatıma"nın Doğumu  1

hz.fatıma

  Hz. Fatıma'nın (aleyhisselam) doğum tarihi hakkında İslam âlimleri ihtilaf etmişlerdir. Ehl-i Sünnet âlimleri çoğunlukla Hazret'in Hz. Resulullah'ın bi'setinden beş yıl önce doğduğunu rivayet ederken, Ehl-i Beyt İmamları'ndan gelen hadislerde daha çok Hz. Fatıma'nın (aleyhisselam) bi"setin beşinci yılının cemaziyülâhır ayının yirmisinde cuma günü doğduğu belirtilmiştir.

  Ebu Basir'in naklettiği bir hadiste Hz. İmam Cafer Sadık (aleyhisselam) şöyle buyurmuştur: "Fatıma (aleyhisselam) Hz. Resulullah ( sallalhu aleyhi ve sellem) kırk beş yaşında iken cemaziyülâhır ayının yirmisinde dünyaya geldi. Ömrünün ilk sekiz senesini babasıyla birlikte Mekke'de geçirdi. On sene de Medine'de babasıyla beraber kaldı. Babasının vefatından sonra ise, sadece yetmiş beş gün hayatta kaldı ve hicretin on birinci yılında cemaziyülâhırın üçünde dünyadan göçtü.

 . . Fatıma"nın (aleyhisselam) mutahhar varlığı karanlık gecede parlayınca, paklık, iyilik ve sevgi yepyeni bir renk kazandı ve kadın, yüce Allah"ın cemal ve haşmetinin simgesi olarak tarihe geçti. Yüce Allah bir meleğin aracılığı ile Hz. Muhammed"den ( sallalhu aleyhi ve sellem) kızının adını Fatıma olarak seçmesini buyurdu.

hz.fatıma

  Peygamber efendimiz Hz. Fatıma"yı çok öperdi. Eşi Ayşe bu harekete çok şaşırarak Resulullah"tan (sallalhu aleyhi ve sellem) sebini sordu. Resulullah efendimiz ona şöyle söyledi: Mirac gecesinde cennete girdiğimde Cebrail bana cennetten bir meyve getirdi, ben de meyveyi yedim. Fatıma"nın yaradılışı o meyvedendir ve ben Fatıma"dan cennet kokusunu hissediyorum. Ne zaman cennetin kokusunu özleyecek olursam Fatıma"yı kokluyorum.

Yüce Allah Fatıma"nın (aleyhisselam) doğumu ile beşeriyete büyük bir nimet sundu ve onun bereketli varlığı ile insanlık yaşamını aydınlattı. İslam dininin insanların gelişmesi ve yücelmesi ile ilgili sunduğu programlar Hz. Fatıma"nın kısa, ancak bereketli yaşamında göze çarpıyor. Bir başka tabirle Hz. Fatıma peygamber efendimizin elinde islam dininin yüce bir insandan beklediği şekilde yetişti.

  Hz. Fatıma"nın (aleyhisselam) şahsiyeti çok boyutludur. Bu yüzden kendisi birçok adla anılmaktadır. Hz. Fatıma"ya Sıddıka denirdi, çünkü sadakat, yaşamının ayrılmaz parçasıydı. Resulullah efendimizin eşi Ayşe"den naklen şu rivayet söylenir: Peygamberden sonra Fatıma"dan daha doğruyu söyleyen görmedin.

  Hz. Fatıma, peygamber efendimizin soyunun hayır ve bereket kaynağıdır. Bu yüzden mübareke anılır. Resulullah efendimizin soyu kızı Fatıma aracılığı ile çoğaldı ve bu süreç hala devam ediyor.


Hz. Fatıma'nın Doğum Günü

Hz. Fatıma ve Dersler

 

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)