• Nombre de visites :
  • 7920
  • 13/4/2010
  • Date :

İmam Hüseyin (as)’ın Dilinden Hz. Mehdi

imam mehdi

* Âl-i Muhammed’in (s.a.a) Kaimi

  İmam Hüseyin (a.s): Bu İslam ümmetinin Kaimi (Kıyam edeni), benim oğullarımdandır.  O’nun gizlilik dönemi olacaktır ve o kendisi hayattayken mirası bölüşecektir.[1]

* Zuhur Dönemi

  İmam Hüseyin (a.s) şöyle buyurdu:

“Zuhurunu beklediğiniz İmamın zuhuru, sizden bir grubun diğer bir gruptan teberri etmesinden, birbirinizin yüzüne tükürmenizden, birbirinizi tekfir etmezinden ve birbirinize lanet okumanızdan sonra gerçekleşecektir.

  Ravi diyor: “Artık o zamanda bir hayır yok mu?” diye sordum.

  İmam Hüseyin (a.s) şöyle cevap verdiler: “Bütün hayır o zaman olacaktır, Kaim (İmam Zaman) kıyam edecek ve bütün zorluk ve sıkıntılara son verecektir.[2]

* Hz. Mehdi’nin (a.f) özellikleri

  Haris b. Muğayra, İmam Hüseyin’den (a.s) .Hz. Mehdi’yi (a.f) nasıl tanıyacağız? Diye sorduğumda, şöyle buyurdular: “Onun sakin, kendinden emin vakarlı duruşundan tanıyacaksınız.

İkinci defa, diğer özellikleri nelerdir? Diye sordum. İmam Hüseyin (a.s) şöyle buyurdular:

“Allah’ın helal ve haramını bilmesinden, insanların ona muhtaç olup fakat onun kimseye muhtaç olmamasıdır.”[3]

* İki Gaybet Dönemi

  İmam Hüseyin (a s) buyurdular ki:

  “İmamet ve kıyam işini üstlenecek olan (Mehdi’nin) iki -gaybet-gizlilik dönemi vardır. Gaybetlerinden birisi çok uzundur, hatta o kadar uzundur ki bir grup, “Ölmüştür, dünyadan gitmiştir, bir grup öldürülmüştür, bir grup ise (kaybolup) gitmiştir diyeceklerdir. O’nun yerini, işlerine bakmakla görevli hizmetçisi dışında ne bir veli bilir ne de başkası, kimse bilmez.”[4]

* Hz. Mehdi’nin (a.f) Zuhurunun Alametleri

imam mehdi

  Muhammed b. Samit diyor: “İmam Hüseyin’e (a.s) İmam Mehdi’nin (a.f) zuhurunun alametleri var mıdır? Diye sordum. İmam Hüseyin (a.s) evet var diye buyurdular.

Nedir? Diye sordum:

  İmam Hüseyin (a.s) şöyle buyurdular:

“(İmam Mehdi’nin (a.f) zuhurundan önce) Abbasi hükümeti yıkılacak, Süfyani çıkacak ve ordusu Beyda denilen bir yerde yerin dibine batacaktır.”

  “Sana feda olayım bu dönemin çok uzun olmasından korkuyorum.” dedim.

  İmam Hüseyin (a.s):

  “O’nun Gaybet dönemi ve zuhur nişaneleri tespih taneleri gibidir, hepsi birbiri ardından sırayla gerçekleşecektir.” dedi.[5]

* Hz. Mehdi’nin (a.f) Zuhurunun Alametleri

  İmam Hüseyin (a.s) buyurdular ki: “Hz. Mehdinin (a.f) zuhurunun beş alameti vardır:

 1-Süfyanînin çıkışı.

 2-Yemanînin çıkışı.

 3- Gökten bir nidanın gelmesi.

 4- (Süfyan ordusunun) Beyda çölünde yerin dibine batmaları.

 5- Nefsi Zekiye’nin öldürülmesi.[6]

* Hz. Mehdi’nin (a.f) Siması

  İmam Hüseyin (a.s) buyuruyorlar ki:

Hz. Mehdi (a.f) zuhur ederse, şüphesiz insanlar O’nu inkâr edecektir. Çünkü insanlar İmam Mehdi’yi (a.f ) yaşlı biri olarak beklerken, güzel yüzlü bir genç olarak gelecektir.[7]

  * Hz. Mehdi’nin (a.f) Zuhuru Döneminde Arapların Durumu

  İmam Hüseyin (a s) buyuruyorlar ki:

  “Hz. Mehdi (a.f) zuhur ettiğinde onunla Araplar ve Kureyşliler arasında kılıçtan başka bir şey hüküm etmeyecektir. Niçin Hz. Mehdi’nin (a.f) zuhurunun çabuk olması konusunda acele ediyorlar?

Allah’a yemin ederim ki; O’nun elbisesi sert olur. Arpa ekmeğinden başka bir şey yemez. Onun yaşantısı kılıç ve kılıçların gölgesindeki ölümden başka bir şey değildir.[8]


[1]- Kemâlu’d-Din, c.1, s.317

[2]- Gaybet-i Numanî, İbni Ebu Zeynep Muhammed İbni İbrahim Numanî, bab.12, s.207

[3]- Akdü’d-Dürer fi Ahbâr’l-Muntazar, Yusuf  İbni Yahya İbni Ali İbni Abdulaziz Mukaddes Şafiî Selimî, s.41; Mektebetü’l-Alemi’l-Fikr, Kahire, Mısır, 1399 h.k.

[4]- Akdü’d-Dürer fi Ahbâr’l-Muntazar, s.134

[5]- Akdü’d-Dürer fi Ahbâr’l-Muntazar, s.49

[6]- Akdü’d-Dürer fi Ahbâr’l-Muntazar, s.111

[7]- Akdü’d-Dürer fi Ahbâr’l-Muntazar, s.41

[8]- Akdü’d-Dürer fi Ahbâr’l-Muntazar, s.228

Hz. Mehdi (af) ve Uzun Ömür Meselesi

İmamı (a.f) Hatırlamak

 

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)