• Nombre de visites :
  • 1283
  • 27/3/2010
  • Date :

Kendini Islah Etmede İlk Adım 3

gül

  Kaldı ki; dünya ehli gibi müreffeh ve şaşaalı bir hayatınız olsa ve Allah göstermesin, ömrünüzü ayyaşlık ve eğlenceyle geçirseniz bile, ömrünüzün sonunda -bütün bunların- tatlı bir rüya gibi gelip geçmiş olduğunu; ama neticeleri ve mesuliyetlerinin hiçbir zaman yakanızı bırakmadığını görürsünüz. Çabucak gelip geçiveren bu tatlı görünümlü hayatın (tabi çok tatlı geçerse eğer!) sonsuz azap karşısında ne değeri var sahi? Dünya ehlinin azabı bazen sonsuzdur. Kaldı ki, dünyayı ele geçirdiğini ve onun bütün nimetleri ve yararlarından faydalanabildiğini zanneden dünya ehli tamamen yanılmaktadır.

Herkes dünyaya kendi yaşadığı ortam ve şartların penceresinden bakmakta, bu nedenle de dünyayı kendi gördüğünden ibaret zannetmektedir.

  Bu  cisimler alemi -kainat- insanoğlunun ele geçirmiş olduğunu zannettiği, keşfettiğini ve katettiğini sandığı şeyden çok daha geniş ve kapsamlıdır. Bu dünyanın bunca araç -gereçlerine rağmen rivayette “dünyaya rahmet nazarıyla bakılmadığı”[1] geçer. O halde Allah Tebarek ve Teala hazretlerinin rahmet nazarı buyurduğu ve rahmetle baktığı öteki dünyanın nasıl olduğuna bakmak gerekir.

İnsanı davet ettiği “Azamet Madeni”nin ne olduğu ve nasıl olduğuna bakmak gerekir. İnsanoğlu “Azamet Madeni”nin ne olduğunu anlayamayacak kadar küçüktür.

  Siz eğer niyetinizi halis hale getirirseniz, amel ve davranışınızı ıslah edip düzeltirseniz, nefs ve mevki düşkünlüğünü yüreğinizden söküp atarsanız yüce makamlar ve büyük dereceler sizler için hazır ve amâde hale gelir. Allah’ın salih kulları için öngörülüp hazırlanmış olan makam ve derece karşısında bütün dünya ve dünyalıklar, olanca suni alıcılıklarına rağmen beş para etmez.

gül

  Böyle yüce mâkamlara ulaşmaya çalışın, hatta elinizden gelir de becerebilirseniz kendinizi öylesine yetiştirip ilerleyin ki bu yüce makamların da önemini aşın; bu gibi şeylere ulaşabilmek için ibadet etmeyin Allah’a; ibadet ve büyüklüğe layık olduğu için ibadet ve kulluk edin O’na[2] ve O’nun -büyüklüğü- karşısında secdeye kapanıp toprağa baş koyun; işte o zaman”nur perdesi”ni yırtmış ve “Azamet Madeni”ne ulaşmışsınız demektir. Bu amel ve davranışlarınızla, sürdürmekte olduğunuz bu yolla böyle bir makam ve dereceye ulaşabilir misiniz?


1-Rivayetin tam metni şöyle: “Allah-u Azze ve Cell’in nezdinde dünyanın hiçbir kıymeti yoktur. Allah Teala’nın (cc) yarattığı ve hakkında bize bilgi verilip haberi bize ulaşmış yaratıklar arasında dünyadan daha fazla gazaba uğramış olanı yoktur; Allah Teala (cc) dünyayı yarattığı andan itibaren ona rahmet nazarında bulunmamış (rahmeti hak edici bir halini görmemiştir)tir” bk: Bihar’il-Envâr, 70/110, İman ve Küfür kitabının 122. babında 109. hadis

2-İmam Sadık (as) hazretlerinden şöyle rivayet olunmuştur: “İbadet üç türlüdür. Bir grup vardır ki Allah Azze ve Cell’e korkudan ibadet eder, bu kul olanların ibadetidir. Bir grup ise ödül ve sevaba ulaşmak için ibadet eder, bu da ücretlilerin ibadetidir. Bir grup da vardır ki Allah-u Azze ve Cell’e sevgi ve aşkla ibadet eder, bu hür insanların ibadetidir ki bütün ibadetlerden üstündür.” Bk: Vesailuşşia 1/45, “mukaddeme’t-il ibadet” babları, 9. bab, 1. hadis ve Usul-i Kâfi 3/131. İman ve Küfür kitabı, ibadet babı, 5. hadis


Kendini Islah Etmede İlk Adım 2

Kendini Islah Etmede İlk Adım 1

 

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)