• Nombre de visites :
  • 1403
  • 21/3/2010
  • Date :

Hz. Mehdi (af) Nerededir? 2

imam mehdi

  Araştırmacı bilginler “Yeşil Ada”nın bir efsane olduğunu söylerler. Bu söylentiyi, çelişkilerle dolu olması, asılsız konular içermesi ve kanıttan yoksun olması nedeniyle dayanaksız ve güvenilmez olarak nitelerler.[1]

Allame Meclisi,  bu destan için Biharu’l-Envar’da ayrı bir bölüm açmış, bunun saygın hiçbir kitapta yer almadığını vurgulamıştır. Büyük bilgin Allame Bozorg Tahranî de onu hayali ve romantik bir destan olarak nitelemektedir. [2] Bu hikâye maalesef hicrî 6. yüzyılda kitaplara girebilmiştir.

  Her durumda onun özel ve belli bir yeri olduğunu söyleyemeyiz. Ama gaybeti konusunda hiçbir şüphe yoktur. O her zaman hazırdır. Hiç bir tarihte onun gaybetine benzer, kalpleri ve düşünceleri kuşatan bir hazır oluşa rastlanamaz. Onun adı her yerde, herkesin dilinde, her durumda, program ve anma merasimlerinde anılmaktadır. Törenler onun adıyla açılır, onun adıyla kapanır. Sürekli olarak onun adı ve sevgisi; üzüntülerde, sevinçlerde, yolculukta, yolculuk dışında, namazın dışında, namazın kunutunda, kıyamında, salâvat ve selamlarda, yas ve şenliklerde, gaybetinde ve gelişinde gönülleri aydınlatmaktadır. Her ne kadar biz onu görmeye layık olmasak da o bizleri görmektedir. Yaptığımız işlerden haberdardır. Eğer temiz ve dürüst olursak sevenleriyle birlikte biz de iyilik ve yardımını görürüz. Samimi dostlarına ve onunla görüşmeye layık olanlara kendisini gösterir. [3]

Sokak sokak dolaştım, senden bir iz bulmak için

Ev ev dolaşıp sordum, senden bir iz bulmak için

Hasretinle çeşme çeşme gözyaşı döktüm

Ağlayarak sevindim, senden bir iz bulmak için

Muhabbet ülkesini, tanıdık şehri gezdim

Her yerde nur gördüm, senden bir iz bulmak için

Kâse kâse kan içtim, yürek yarasını gizledim

Ne laleler kokladım, senden bir iz bulmak için

Bağlardan bostanlardan, bütün gülistanlardan

Deste deste gül biçtim, senden bir iz bulmak için

Ey yeşerişin bahanesi, ey aşkımın baharı

An be an yeşerdim, senden bir iz bulmak için. [4]


1-Bu konu için bk. Cezîre-i Hazrâ Der Terazûy-i Nagd (Yeşil Ada Eleştiri Masasında), Seyyid Cafer Murtaza. Bu eseri Muhammed Sipehri Farsça’ya tercüme etmiştir.

2-Aga Bozorg-i Tahranî, ez-Zeria, c.5, s.108

3-Bu konuda “Onunla Buluşmak” bölümünde daha fazla bilgi verilmiştir.

4-Hasan Gaffari.


“Ümit Sabahı” kitabından alıntıdır.

Yazar: Cevad Muhaddisi

Hz. Mehdi (af) Nerededir? 1

GAYBETİN HİKMETİ

 

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)