• Nombre de visites :
  • 3026
  • 7/2/2010
  • Date :

Hz. Mehdi (af) ve Uzun Ömür Meselesi

imam mehdi

  Zihinlerimiz ne zamana kadar senin ayrılığından dolayı perişan kalacak?

  Ne zamana kadar dostlar senin kederinden üzüntüye devam edecek?

  Bizler insanların kısa ömürlü olmasına alışmışız. Normalde 70-80  yaşına gelen bir insan artık ölüm vaktine gelip dayanmış diye düşünürüz. İmam-ı Zaman’ın (ac) uzun ömrü ve bin yıldan fazla[1] olan yaşamı normal dışı görülebilir. Bazı insanlar “Böyle uzun bir yaşam nasıl mümkün olabilir?” diye sorabilirler.

  Eğer soruna Allah’ın gücü açısından yaklaşırsak, Allah’ın bir insanı binlerce yıl yaşatması zor değildir. Yaşam ve ölüm O’nun elindedir. O’nun her şeye gücü yeter. O’nun gücü her çeşit doğal olayların ve nedenlerin üstündedir.

Bir kimseye uzun hayat armağan etmesi olanaksız değildir. Bu açıdan baktığımızda ortada hiçbir şüphe yoktur. Yukarıdaki soruya gönül rahatlatıcı en güzel cevap da budur.

  Doğa bilimleri ve yaşamsal konular bakış açısına göre ise uzun yaşam sahibi olmak doğa kanunlarına aykırı değildir. Yaşlılık ve çökmüşlük insan hayatında bir gerçektir. Şayet yaşlılığım ve çökmüşlüğün asıl nedeni bilinirse kendimize dikkat edebilir ve uzun yaşayabiliriz. Zaten bilim adamları bilimin ilerlemesiyle yaşlılığı ve ölümü geciktirmek, insanın dünya hayatını uzatmak için çaba göstermiyorlar mı? Bu yolda etkili adımlar da atılmıştır. Kısacası bilimsel açıdan bin yıldan fazla yaşamak normal değilse de olanaksız da değildir.

  Günümüzde dünyanın değişik yerlerinde yaklaşık 150 yıl yaşayan insanlar bulunmaktadır. Bu durum, yaşayışına dikkat etmek, ilkim, alınan gıda, spor ve diğer nedenlerin bir sonucudur. Bilinmeyen başka neden ve çareler de olabilir ki onların bilinmesiyle daha uzun bir hayat sağlanabilir. Yıllardır bilim adamları bilimsel çabalar sonucu iyi neticeler almışlardır.

imam mehdi

  Uzun ömürlü kimselerin varlığı bu konunun olabilir ve gerçekleşebilir olduğunu gösterir. Kur’ân-ı kerim Hz. Nuh’un kendi halkı arasında 950 yıl bulunduğunu ve onları Allah’a davet ettiğini anmaktadır.[2] Bu kadar yıl sadece onun peygamberlik süresidir. Onun ömrünün tamamı daha fazladır. Dini kaynaklarda Adem, Nuh, İbrahim, İsmail, Yusuf, Musa, Süleyman ve diğer peygamberlerin (hepsine Allah’ın selamı olsun) uzun ömürlü hatta birkaç yüzyıl yaşadıkları yazılıdır.[3] İmam Seccad (as) buyurmuşlardır ki:

“Hz. Mehdi’de (af) Nuh’tan (as) bir özellik vardır. O da uzun yaşamdır.”[4]

  Böyle uzun yaşayanlara “muammerin” yani uzun ömürlüler denilmektedir. Kesinlikle uzun yaşamın bir bilinmeyen nedeni vardır. Nedeni bilinirse uzun yaşanır. Bilim adamları diyorlar ki:

  İnsan bedeninin yapısının ana ve önemli dokularının hepsi, çok uzun ve sonsuz bir yaşama sahip olabilecek kabiliyete sahiptir. Eğer kişi hayatı kısaltan etkenleri engelleyebilirse, binlerce yıl yaşaması mümkün olacaktır.[5]

  İnsan  hayatının sınırı 70-80  yıl değildir. Sağlıklı yaşamın bütün etkenleri günümüze kadar hala bilinmemektedir. Yoksa inanmıyor muyuz Hızır (as) Ab-ı Hayat içmiş, ölümsüzlüğe erişmiş ve günümüzde de yaşamaktadır?

Tarihte uzun ömürlü insanlar olmuştur ve yaşamışlardır.[6]

  Elbette biz Allah’ın sınırsız ilmi, gücü ve sınırsız dilemesi ile her şeye kadir olduğuna inandığımız için bu meseleyi kabul etmek çok kolaydır. Aslında her doğal sebep Allah için denizi yaran, Salih Peygamber (as) için kayadan deve çıkaran, İsa Peygamber’in (as) eliyle ölüleri dirilten, İbrahim Peygamber (as) için ateşi gül bahçesine çeviren ve elçilerin doğruluğunu ispat için birçok olağan üstü olaylar ve mucizeler gerçekleştiren yüce Allah, rahatlıkla kendi velisi ve hücceti için binlerce yıl ve uzun ömür armağan edebilir. Onu her türlü olaydan, tehlikeden, hastalıktan, ihtiyarlıktan ve ölümden korur. İnsanlığın kurtuluşu ve dünyanın düzelmesi için onu muhafaza eder.

Eğer benim koruyucum O ise biliyorum ki

Camı kayanın içinde muhafaza eder.

  İmam-ı Zaman’ın (af) uzun yaşamına sadece insanların sınırlı bilimsel ölçüleriyle değil; İlahî mucizeler yönüyle de bakmak gerekir.

imam mehdi

  Allah’ın yardım eli o inci tanesini varlık sedefinin içinde eğitmiş, daha iyi bir tecelli için korumuştur. Mehdi’nin (ac) öyküsü başka bir öyküdür. Varlığının sırrı bizim bilgimizin çok ötesindedir.[7]

O yolculuktadır, yüzlerce kalp kervanı onunla birliktedir.

Ey Rabbim! Her neredeyse onu güvenle koru! [8]

1-Elinizdeki kitabın yayınladığı bu yıl Hicri 1428 yılıdır. Hazret (ac) şu an 1173 yaşındadır.

2-Ankebut Suresi, ayet:14

3-Şeyh Saduk, Kemalu’d-Din, s.523

4-Aynı, s.524

5-Seyyid Muhammed Kâzım Kazvinî, İmam Mehdi (af) Ez Veladet Ta Zuhur (Doğumundan Zuhuruna Kadar İmam Mehdi [ac] (Farsça çevirisi), s.455)

6-Böyle kimseler hakkında özel kitap yazanlar bile vardır. Bk. Muhammed Rıza Hekimi, Tefsir-i Aftab, s.247

7-Doğa bilim açısından uzun yaşam üzerine incelemeler konusunda bk. Şehid Paknejad, “Evvelin Danişgâh ve Ahirin Peygamber” (İlk Üniversite ve Son Peygamber), c.2; Muhammed Rıza Hekimi, Horşid-i Mağrib (Batıdan Doğan Güneş), 10. bölüm

8-Hafız Şirazi

“Ümid Sabahı” kitabından alıntıdır.

Yazar: Cevad Muhaddisi

Sayfa:30


Hz. Peygamber’in (saa) Beklenen Oğlu

Diğer Dinlerde Mehdi İnancı 13

 

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)