• Nombre de visites :
  • 2444
  • 2/2/2010
  • Date :

Gençlik nedir? Biz ne kadar genciz?  3

gençlik

Mona İslam  

  Bir diğer genç tasviri de Ashab-ı Kehf ile karşımıza çıkar. Onların kavimlerinin baskısından koktukları bilinir. Bu da bize gösterir ki, her gencin İbrahim (as) gibi korkusuz olmasını beklememiz mümkün değildir. Bu kategoride ise genci korksa ve gizlense bile yine de inandığı değerlerden vazgeçmeyen olarak görürüz. Mağara ashabı gençliklerinin en taze çağında mağaraya kapanarak dünyadan el etek çekmekle, put kırmak kadar olmasa da büyük bir kahramanlık yapmışlardır. Kendilerini bedenleri de en az akılları kadar güçlü olduğu sırada nefsani arzulardan soyutlamış ve kitabelere adamışlardır. Şüphesiz bu Allah’ın övdüğü büyük bir adanmışlıktır. Bu minvalde Yahudilerin kurulu düzenlerine karşı çıkan Hz. Yahya (as) da çok güzel bir genç efendidir. Sonunda şehit olmuş ama yanlışa yanlış demekten zalim sultanın karşısında bile vazgeçmemiştir.

  Şeyh-i Ekber’e göre haddi büluğdan kırka kadar her insan gençtir. Bu gençlik hali hakkı ile yaşanabilirse, ebedi bir gençliği netice verecektir. Üstelik bizim zannettiğimiz gibi insan kırkından sonra yaşlanmaya başlayacak ve sonra çok ötelerde cennette genç olmayacaktır. Bilakis bu gençlik hali onda sabit kalacak ve zahirde olmasa da batında devam edecektir. Onun ruhu yaşarken dahi gençliğin kuvvetini, metanetini, şevkini, arzusunu, umudunu taşıyacaktır. Yaşı kaç olursa olsun öğrenmeye iştiyak duyacak, bir hizmete şevkle atılacak, Hakka karşı olan topluluklara hiçbir hesap kitap ve menfaat kaybı gözetmeden karşı çıkacak, hayat dolu kalacaktır. Bir şeyler üretecek, ölünceye kadar velud (doğurgan) kalacaktır. Bu yüzden Hz. İbrahim kaç yaşında olursa olsun çocuk sahibi olmuştur, zira o hep gençtir, genç olarak kalacaktır.*

  Bizim gençlikten anladığımız İbrahim (as) midir, Yuşa (as) mıdır, Yahya (as) mıdır, İsa (as) mıdır? Yoksa Ashab-ı Kehf midir? Yoksa bedenleri büyüse de zihinleri çocukluktan çıkamamış kimseler midir? Zira nefsine hakim olamayan, istediği şeyi “hemen, şimdi, illa” diyerek tutturan ancak çocuklardır. Gücü ve kudreti yakıp yıkmak için, serserilik ve fuhşiyat için kullananlar genç değillerdir. Üstadın Gençlik Rehberi’nde raks eden liseli kızlar için buyurduğu gibi onlar ancak dünya cennetinde Cehennem hurileridir.**

gençlik

  Nefsimize bakalım, İbrahim (as) gibi şirkin her türlüsünden uzak bir put kırıcı kahraman mıyız? Yuşa (as) gibi üstadlarımıza vefa ve sadakat sahibi miyiz, onlar gibi şeriat ve ahkamın bir meselesi için binlerce biz feda olsun diyebiliyor muyuz? Yahy a(as) gibi zalim iktidar sahiplerine kafa tutabiliyor muyuz? İsa (as) gibi mucizelere inanıyor muyuz? Ashab-ı Kehf gibi kendimizi kitabelere adadık mı? Biz ne kadar genciz, gençliğimizin kahramanları kimler? Kimlerin peşinden yürüyoruz, kimin ayak izlerini takip ediyoruz. Şüphesiz bu üzerinde düşünülecek ve hayat kurtaracak bir sualdir.

  Not:* Hz. İbrahim Rabbinden bir ikram ve mucize eseri çocuk sahibi olmuştur, zahiren elbette yaşlıdır, ben sadece ondaki yok olup gitmeyen fena bulmayan manevi gençliğe işaret etmek istedim. Zira gençlik doğurgan ve üretkendir, yaşlılık değil.

  **Huri tabiri (Üstad burada kızlar için kullanmıştır) sadece cennet yaratıklarından kadınları değil, aynı türün erkeklerini de kapsayan bir varlık kategorisinin ismidir. Tıpkı insan cin ve hayvan gibi dişisi ve erkeği olan bir cennet türüdür. Bu yüzden kanaatimce sefahat ve zulüm ehli erkek ve kadın gençler kolaylıkla Cehennem hurisi tabir edilebilirler.

  Not: Tırnak içi ifadeler Gençlik ve Kuvvet , Fütuhat-ı Mekkiye 2. cilt sf 240-249’dan alınmıştır.


Gençlik nedir? Biz ne kadar genciz? 2

Gençlik nedir? Biz ne kadar genciz? 1

 

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)