• Nombre de visites :
  • 1763
  • 24/1/2010
  • Date :

Gülmenin İslam’daki Yeri  1

gülmek

  İslam’ın gülüp eğlenme ve sevinci gösterme şekli hakkında doğru bir sonuca var bilmemiz için, konuyu psikolojik açıdan da incelememiz gerekmektedir. Bunun için de meseleyi iki başlık altında açıklamaya çalışacağız:

1-Mutluluğun Tanımı

  Belki de psikolojide en az işlenen konulardan biride mutluluk gerçeğidir. Mutluluk hakkında ortak bir tanım bulunmamaktadır, uzmanlar birçok değişik tanımlarda bulunmuşlardır:

  Başarıya ulaşma sonucu insanda oluşan olumlu duyguya denir.

  Mutluluk dertsiz olan tüm keyiflere denir.

  Aristoteles’e göre, bilimsel olarak değişik konumlardaki insan için mutluluğun tanımını yapamayız, çünkü mutluluğun üç tane olduğuna inanmaktadır.

  A: Mutluluğun en aşağısı; lezzet ve keyif almak.

  B: Orta dereceli mutluluk; amelde güzel işler yapabilmek.

  C: Mutluluğun en üstünü; düşünür ve mütefekkir olarak yaşamaktır.

  Sıradan insanlar için mutlu olmak yani günlük yaşamdan keyif alabilmektir. Bunlar için mutluluğa ulaşmak hangi yolla olursa olsun önemli değildir. Değersiz, kötü işler ve hatta insanın kendisini değersiz kılmasıyla da buna ulaşılabilinir.

  Böyle bir mutluluk anlayışı, insanın yaratılışıyla uyuşmamaktadır, bazıları mutluluk hapları kullanarak geçici mutluluğa ulaşmaktadırlar, fakat gün geçtikçe hayattan memnun olma derecesi düşecektir. Sokrat şöyle diyor: bir

domuz gibi mutlu olmaktansa, üzgün olmayı tercih ederim. Domuz keyif alma acısından yüksek derecededir, fakat hiçbir zaman aklını kullanamaz, yaptığı işleri bir ölçüye göre yapmaz, işte bu yüzdende memnuniyetini gösteremez.

  Öyleyse herkesin ortak görüşü olabilecek bir tanım yapmamız gerekmektedir; buna göre de mutluluğu şöyle tarif edebiliriz: Mutluluk kendinden memnuniyet ve keyif derecesinin bileşimidir (kendinden memnuniyet + keyif derecesi =  mutluluk).Her ne kadar insanların çoğu mutluluğun doruğuna (düşünür olarak yaşamak) ulaşamasa da, aşağı derecelerde kalmamalıdır ve sadece hayvani keyiflerle kendisini kandırmamalıdır.

2-Mutluluğa Ulaşmanın Yolları

gülmek

  Her ne kadar insan yaşamında sürekli acı ve üzüntüler olsa bile, gene de bunu hayatının her anına genelleştirmemelidir, sorunların sürekli etrafında dolaşmasına izin vermemelidir.

  Bu yüzden mutlu olmak için kendisine yol seçmelidir, biz bu yolu kısaca şöyle tanımlamaktayız: uzun süreli mutluluk yalnızca ahlak ve din ile mümkündür. Demek ki mutluluğun yolu, sorumsuzca, sınırsızca yaşamak ve toplumun, ahlakın, dinin kurallarına bağlı olmamaktan geçmektedir.

  Bilimsel acıdan insanın mutlu olabilmesi için birçok değişik yöntem bulunmaktadır, onlardan bazılarını şöyle sıralayabiliriz:

1-  Yersiz endişelere karşı direnmek.

2- Tahammül edebilme ve kabullenme gücün çoğalması.

3- Yolculuğa çıkmak.

4- Spor yapmak.

5- Gülmek ve insanlara tebessüm etmek.

6- Şaka yapmak.

7- Açık renkli elbise giymek.

8- Bakımlı olmak.

9- Mutlu ve huzurlu insanlarla görüşmek.

10- Yersiz beklentilerde bulunmamak.


Çocuk Gelişiminde Oyunun Önemi

PEYGAMBERLER HAKKINDAKİ İNANCIMIZ

 

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)